top of page

פתיחת חשבון וייעוץ השקעות יזום לחשבון השקעות בבנקים הבינלאומיים המובילים בתנאים מיוחדים

  • ייעוץ השקעות יזום אובייקטיבי ובלתי תלוי.

  • הפחתת רמת עמלות משולמות משמעותית ביחס למקובל בבנקים הבינלאומיים.

  • מגוון אפשרויות השקעה בקרנות נאמנות וקרנות גידור בינלאומיות.

  • ייעוץ באמצעות יועצי השקעות בעלי ותק ומוניטין בתחום.

  • אפשרות לפתיחת חשבון חדש למעוניינים ומתאימים בתנאים מיוחדים. 

  • מינימום לפתיחת חשבון – 500,000$ במשרדי "פיננסים" ברמת אפעל.

  • שירות בעברית לייעוץ פעולות בחשבון.

צילום באנרים חשבון חול פיננסים.png

פרטיך נקלטו

לפרטים נוספים
bottom of page