top of page

שנה טובה ללקוחות 
פיננסים ניהול הון פרטי

כלקוחות נאמנים שלנו, רצינו לשתף אתכם בתרומות החברתיות שביצענו לקראת השנה החדשה.

 

תרומות אלו נעשו בשם החברה, עובדיה ולקוחותיה.

 

לשם כך עובדי החברה בחרו בקפידה עמותות על פי נטיית ליבם בתקווה לעזור ולתמוך בפעילויות חברתיות וערכיות חשובות.

 

אנחנו מזמינים אתכם להתרשם מהפרויקטים והעמותות שנבחרו.

bottom of page