top of page

שאלות ותשובות

 

אצלנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" הייעוץ הפיננסי הכולל מאגד את כל מרכיבי ההשקעה באשר הם. הייעוץ כולל התייחסות למטרות ההשקעה:ייעוץ במכשירי השקעה שנועדו למטרת ביטחון כלכלי, ייעוץ במכשירי השקעה שנועדו למטרת חיסכון ארוך טווח וייעוץ במכשירי השקעה שנועדו למטרת צמיחה.כמו-כן הייעוץ הפיננסי כולל את כל חשבונות הבנק של הלקוח בארץ ובחו"ל והגוונת ההשקעות (Asset Allocation) מבוצעת במקום אחד ע"י היועץ.

 
מה זאת אומרת ייעוץ פיננסי בלתי תלוי ?
 
המשמעות של ייעוץ פיננסי בלתי תלוי טמונה במידת האובייקטיביות והשקיפות של היועץ. ל"פיננסים ניהול הון פרטי" אין קשר עיסקי ישיר או עקיף להשקעות המיועצות.
כפועל יוצא היועץ לא מקבל עמלות ביצוע הנלוות להשקעה עצמה ולכן הייעוץ הינו אפקטיבי ואובייקטיבי אשר חף ממניעים זרים העלולים להשפיע על החלטת היועץ.
 
 
יש לי חשבונות השקעה בכמה בנקים ואני נאלץ להתנהל מול הרבה יועצים וקצת הולך לאיבוד בין כולם. איך אוכל להשאיר את הכסף בבנקים אבל לא לדבר עם כ"כ הרבה אנשים?
 
אנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" רואים את התמונה הכוללת של לקוחותינו ומייעצים להם בכל נכסיהם הפיננסיים בכל החשבונות. לקוחותינו מדברים עם יועץ אחד הבקיא בצרכיהם הפיננסיים ומייעץ להם בכל סוגי ההשקעות. ליועץ ההשקעות ב"פיננסים ניהול הון פרטי" גישה לתוכנה פיננסית ייחודית המאגדת את כל השקעות הלקוח בבנקים השונים. הלקוח מקבל דו"ח מפורט הכולל את כל השקעותיו ומתחשב בצרכיו ומידת הסיכון המתאימה לו.
 
 
כיום כל בנק מפזר את השקעותיי ונראה לי שזה סידור טוב , מדוע לשנות זאת?
 
העובדה שכל יועץ בבנק רואה רק את השקעות הלקוח באותו בנק פוגמת בהבנת הראייה הכוללת של הלקוח וכפועל יוצא עלולה לגרום לו להציע פתרונות שבמקרים רבים אינם מתאימים ללקוח. אנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" רואים את כל התמונה ולכן בוחרים לרכז השקעות במקומות המתאימים ביותר ללקוחותינו תוך התחשבות בשיקולי עלות, סכומי השקעה ומידת התאמתם לגוף המחזיק.
 
 
יש לי תנאים מעולים בחשבון ההשקעות שלי. האם מעבר לייעוץ אצלכם עלול לפגוע בכך?
 
ההיפך הוא הנכון. אנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" מרכזים השקעות בהיקפים גדולים מאוד ולכן הגענו להסדרי עלויות נמוכים ביותר עבור לקוחותינו. מעבר לייעוץ ב"פיננסים ניהול הון פרטי" ייטיב את תנאי העמלות השונות ודמי הניהול שאתה משלם כיום.
 
 
כל הבנקים מציעים פחות או יותר אותן השקעות. מדוע לעבור לייעוץ שלכם?
 
אנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" יועצי השקעות בעלי רשיונות מטעם רשות ניירות ערך מזה שנים רבות ובעלי מומחיות בהשקעות בינלאומיות ובראיית תיק ההשקעות ברמה האוניברסלית. אנו רואים את ההשקעות בארץ ובחו"ל ברמת חשיבות זהה. כמו-כן הייעוץ האובייקטיבי והבלתי תלוי שלנו גורם לנו להיחשף לגופים אשר גילינו ערך רב ביכולות הניהול שלהם וגם מעצם היותם בשלבי צמיחה . במקרים נוספים אנו חשופים לקרנות גידור איכותיות אשר מסוגלות לגוון את תיק ההשקעות ולתת ערך רב במונחי תשואה לעומת סיכון.  

bottom of page