top of page

מדיניות בחינת השקעות והתאמה ללקוחות

גישה אנטי מחזורית – בתקופות שפל בשווקי ההון הציבור מדיר את רגליו מאפיקי השקעה רבים. מצב זה יוצר אפשרות לרכישת נכסים במחירים כלכליים אטרקטיביים למשקיעי הטווח הארוך. בתקופות שפל, התנודתיות בשווקים רבה יותר, הפרמטרים הכלכליים אינם ברורים וזה הזמן לבחון רכישת נכסים, תוך שמירה על זהירות ושמרנות. מאידך, תקופות גאות מאופיינות בתנודתיות נמוכה יותר, נהירה של הציבור לאפיקי ההשקעה בעלי מאפייני סיכון רבים יותר. הנתונים הכלכליים טובים, אך במקרים רבים התמחור של נכסי ההון אינו אטרקטיבי יותר ביחס לסיכון הפוטנציאלי. בתקופות אלו אנו בוחרים לממש בהדרגה את הנכסים שמיצו את עליית הערך.

 

 פיזור סיכון -  עולם ההשקעות היום סובל ממגמה ארוכת טווח של עליית סיכונים הכללית וכן עלייה במתאם בין מגוון אפשרויות ההשקעה. אנו נוהגים לפעול במגוון רחב של אפיקי השקעה במטרה לצמצם את הסיכונים. לצד שילוב מספר אפיקי השקעה, אנו נוהגים שיהיה פיזור ראוי בכל אפיק השקעה באמצעות מספר נכסים (תעודות סל, קרנות מחקות, קרנות נאמנות וכו'). חלק מפיזור הסיכונים בתיקי השקעות כולל התייחסות לנכסים המכונים אלטרנטיביים כגון : קרנות גידור, נדל"ן וסחורות.

 

ראיה גלובלית-  ההיצע  האדיר של מכשירי השקעה החשופים לשווקי חו"ל דורש מקצועיות גבוהה . תיק השקעות גלובלי מתחלק ל-3 רבדים של פיזור : פיזור גיאוגרפי, פיזור של נכסי השקעה ופיזור מטבעי. המומחיות שלנו ביעוץ לתיקי השקעות גלובליים תורמת לעליית התשואה הכוללת של תיקי  לקוחותינו ולהקטנת הסיכון בהם. 

 

זיהוי הזדמנויות השקעה במשבר – תקופות משבר יכולות להיות ברמות המאקרו בעולם, במדינה ספציפית, שוק ספציפי או מניה ספציפית. במקרים רבים משבר גורם למשקיעים מוסדיים או פרטיים "לברוח" מסיטואציית המשבר מאינטרסים שונים או מפחד.מצב של משבר מייצר הזדמנות לטווח ארוך בבחינה מקצועית ושמרנית. לעיתים אנו מזהים משברים כמשברים ארוכי טווח ומסוכנים, אך לעיתים משברים הנם הזדמנות השקעה לטווח ארוך. 

 

חשיבה אסטרטגית ומיעוט פעולות -  הניסיון שלנו לאורך שנים והן כל המחקרים בתחום המימון מלמדים שההצלחה בהשקעות הנה בחשיבה אסטרטגית על משקל אפיקי ההשקעה מזמן לזמן. אנו מתרכזים מדי יום בחשיבה  על המשקל הראוי לכל אפיק ולא עוסקים בקניה ומכירה מדי יום. עודף פעילות גוזר עמלות מסחר ותשלומי מס מוקדמים מדי.

 

אופטימיזציה של מס -  באמצעות הרפורמה (2010) לניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות (IRA), אנו  מנצלים את הטבות המס במסלולי השקעה אלו לבידול סוגי הנכסים הנרכשים בהם  לעומת נכסים אשר נקנים בחשבון השקעות בבנק וחייב במס רווחי הון מלא.לאחר בחירת נכס להשקעה מחליטים היכן לרכוש אותו חשבון בבנק/קרן השתלמות/קופת גמל ובכך מגיעים לאופטימיזציה של הטבות המס לאורך השנים.

 

"שופינג" -  חלק מתהליך ההשקעות הארוך טווח הנו בחסכון עלויות. הדבר מצריך בחינה יומית של ציטוט מחרים מבנקים ישראלים וזרים ובתי השקעות. כאשר אנו רוצים לבחון בעבור לקוחותינו איזה פיקדון לעשות אנו מבקשים ציטוטי ריבית מבנקים ומשווים. כאשר אנו רוצים לרכוש תעודות סל אנו מבקשים ציטוטים מחדרי עסקאות של בתי ההשקעות. כך אנו פועלים בנושאי מט"ח וכך בחשיבה לגבי העלויות המוצדקות ברכישת קרנות נאמנות.

 

פשטות  – בכל אפיקי ההשקעה אנו מתרכזים בהבנה מלאה של סיכויי ההשקעה וסיכוניי ההשקעה.

אנו נמנעים מלהמליץ על השקעות הסובלות מ"תחכום יתר",  נמנעים מלהמליץ על מוצרים לא מובנים מבחינת ממורכבותם והסיכונים הטמונים בהם. 

 

בדיקת איכות  – חלק נכבד משיקול הדעת שלנו בהמלצה על קרנות נאמנות, קרנות גידור, מנהלי השקעות הנו על בסיס איכות.

 איננו מסתפקים במדדים סטטיסטיים היסטוריים (שיש בהם חשיבות רבה), אלא בחינה איכותית של מנהלי השקעות (ידע, ותק, מקצועיות, התמדה וכו')    

bottom of page