top of page

מידע

שאלות ותשובות

 

אצלנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" הייעוץ הפיננסי הכולל מאגד את כל מרכיבי ההשקעה באשר הם. הייעוץ כולל התייחסות למטרות ההשקעה:ייעוץ במכשירי השקעה שנועדו למטרת ביטחון כלכלי, ייעוץ במכשירי השקעה שנועדו למטרת חיסכון ארוך טווח וייעוץ במכשירי השקעה שנועדו למטרת צמיחה.כמו-כן הייעוץ הפיננסי כולל את כל חשבונות הבנק של הלקוח בארץ ובחו"ל והגוונת ההשקעות (Asset Allocation) מבוצעת במקום אחד ע"י היועץ.

 
מה זאת אומרת ייעוץ פיננסי בלתי תלוי ?
 
המשמעות של ייעוץ פיננסי בלתי תלוי טמונה במידת האובייקטיביות והשקיפות של היועץ. ל"פיננסים ניהול הון פרטי" אין קשר עיסקי ישיר או עקיף להשקעות המיועצות.
כפועל יוצא היועץ לא מקבל עמלות ביצוע הנלוות להשקעה עצמה ולכן הייעוץ הינו אפקטיבי ואובייקטיבי אשר חף ממניעים זרים העלולים להשפיע על החלטת היועץ.
 
 
יש לי חשבונות השקעה בכמה בנקים ואני נאלץ להתנהל מול הרבה יועצים וקצת הולך לאיבוד בין כולם. איך אוכל להשאיר את הכסף בבנקים אבל לא לדבר עם כ"כ הרבה אנשים?
 
אנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" רואים את התמונה הכוללת של לקוחותינו ומייעצים להם בכל נכסיהם הפיננסיים בכל החשבונות. לקוחותינו מדברים עם יועץ אחד הבקיא בצרכיהם הפיננסיים ומייעץ להם בכל סוגי ההשקעות. ליועץ ההשקעות ב"פיננסים ניהול הון פרטי" גישה לתוכנה פיננסית ייחודית המאגדת את כל השקעות הלקוח בבנקים השונים. הלקוח מקבל דו"ח מפורט הכולל את כל השקעותיו ומתחשב בצרכיו ומידת הסיכון המתאימה לו.
 
 
כיום כל בנק מפזר את השקעותיי ונראה לי שזה סידור טוב , מדוע לשנות זאת?
 
העובדה שכל יועץ בבנק רואה רק את השקעות הלקוח באותו בנק פוגמת בהבנת הראייה הכוללת של הלקוח וכפועל יוצא עלולה לגרום לו להציע פתרונות שבמקרים רבים אינם מתאימים ללקוח. אנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" רואים את כל התמונה ולכן בוחרים לרכז השקעות במקומות המתאימים ביותר ללקוחותינו תוך התחשבות בשיקולי עלות, סכומי השקעה ומידת התאמתם לגוף המחזיק.
 
 
יש לי תנאים מעולים בחשבון ההשקעות שלי. האם מעבר לייעוץ אצלכם עלול לפגוע בכך?
 
ההיפך הוא הנכון. אנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" מרכזים השקעות בהיקפים גדולים מאוד ולכן הגענו להסדרי עלויות נמוכים ביותר עבור לקוחותינו. מעבר לייעוץ ב"פיננסים ניהול הון פרטי" ייטיב את תנאי העמלות השונות ודמי הניהול שאתה משלם כיום.
 
 
כל הבנקים מציעים פחות או יותר אותן השקעות. מדוע לעבור לייעוץ שלכם?
 
אנו ב"פיננסים ניהול הון פרטי" יועצי השקעות בעלי רשיונות מטעם רשות ניירות ערך מזה שנים רבות ובעלי מומחיות בהשקעות בינלאומיות ובראיית תיק ההשקעות ברמה האוניברסלית. אנו רואים את ההשקעות בארץ ובחו"ל ברמת חשיבות זהה. כמו-כן הייעוץ האובייקטיבי והבלתי תלוי שלנו גורם לנו להיחשף לגופים אשר גילינו ערך רב ביכולות הניהול שלהם וגם מעצם היותם בשלבי צמיחה . במקרים נוספים אנו חשופים לקרנות גידור איכותיות אשר מסוגלות לגוון את תיק ההשקעות ולתת ערך רב במונחי תשואה לעומת סיכון.  

logo nihul honפמילי אופיס_.png

מדיניות

מדיניות בחינת השקעות והתאמה ללקוחות

גישה אנטי מחזורית – בתקופות שפל בשווקי ההון הציבור מדיר את רגליו מאפיקי השקעה רבים. מצב זה יוצר אפשרות לרכישת נכסים במחירים כלכליים אטרקטיביים למשקיעי הטווח הארוך. בתקופות שפל, התנודתיות בשווקים רבה יותר, הפרמטרים הכלכליים אינם ברורים וזה הזמן לבחון רכישת נכסים, תוך שמירה על זהירות ושמרנות. מאידך, תקופות גאות מאופיינות בתנודתיות נמוכה יותר, נהירה של הציבור לאפיקי ההשקעה בעלי מאפייני סיכון רבים יותר. הנתונים הכלכליים טובים, אך במקרים רבים התמחור של נכסי ההון אינו אטרקטיבי יותר ביחס לסיכון הפוטנציאלי. בתקופות אלו אנו בוחרים לממש בהדרגה את הנכסים שמיצו את עליית הערך.

 

פיזור סיכון -  עולם ההשקעות היום סובל ממגמה ארוכת טווח של עליית סיכונים הכללית וכן עלייה במתאם בין מגוון אפשרויות ההשקעה. אנו נוהגים לפעול במגוון רחב של אפיקי השקעה במטרה לצמצם את הסיכונים. לצד שילוב מספר אפיקי השקעה, אנו נוהגים שיהיה פיזור ראוי בכל אפיק השקעה באמצעות מספר נכסים (תעודות סל, קרנות מחקות, קרנות נאמנות וכו'). חלק מפיזור הסיכונים בתיקי השקעות כולל התייחסות לנכסים המכונים אלטרנטיביים כגון : קרנות גידור, נדל"ן וסחורות.

 

ראיה גלובלית -  ההיצע  האדיר של מכשירי השקעה החשופים לשווקי חו"ל דורש מקצועיות גבוהה . תיק השקעות גלובלי מתחלק ל-3 רבדים של פיזור : פיזור גיאוגרפי, פיזור של נכסי השקעה ופיזור מטבעי. המומחיות שלנו ביעוץ לתיקי השקעות גלובליים תורמת לעליית התשואה הכוללת של תיקי  לקוחותינו ולהקטנת הסיכון בהם. 

 

זיהוי הזדמנויות השקעה במשבר – תקופות משבר יכולות להיות ברמות המאקרו בעולם, במדינה ספציפית, שוק ספציפי או מניה ספציפית. במקרים רבים משבר גורם למשקיעים מוסדיים או פרטיים "לברוח" מסיטואציית המשבר מאינטרסים שונים או מפחד.מצב של משבר מייצר הזדמנות לטווח ארוך בבחינה מקצועית ושמרנית. לעיתים אנו מזהים משברים כמשברים ארוכי טווח ומסוכנים, אך לעיתים משברים הנם הזדמנות השקעה לטווח ארוך. 

 

חשיבה אסטרטגית ומיעוט פעולות -  הניסיון שלנו לאורך שנים והן כל המחקרים בתחום המימון מלמדים שההצלחה בהשקעות הנה בחשיבה אסטרטגית על משקל אפיקי ההשקעה מזמן לזמן. אנו מתרכזים מדי יום בחשיבה  על המשקל הראוי לכל אפיק ולא עוסקים בקניה ומכירה מדי יום. עודף פעילות גוזר עמלות מסחר ותשלומי מס מוקדמים מדי.

 

אופטימיזציה של מס -  באמצעות הרפורמה (2010) לניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות (IRA), אנו  מנצלים את הטבות המס במסלולי השקעה אלו לבידול סוגי הנכסים הנרכשים בהם  לעומת נכסים אשר נקנים בחשבון השקעות בבנק וחייב במס רווחי הון מלא.לאחר בחירת נכס להשקעה מחליטים היכן לרכוש אותו חשבון בבנק/קרן השתלמות/קופת גמל ובכך מגיעים לאופטימיזציה של הטבות המס לאורך השנים.

 

"שופינג" -  חלק מתהליך ההשקעות הארוך טווח הנו בחסכון עלויות. הדבר מצריך בחינה יומית של ציטוט מחרים מבנקים ישראלים וזרים ובתי השקעות. כאשר אנו רוצים לבחון בעבור לקוחותינו איזה פיקדון לעשות אנו מבקשים ציטוטי ריבית מבנקים ומשווים. כאשר אנו רוצים לרכוש תעודות סל אנו מבקשים ציטוטים מחדרי עסקאות של בתי ההשקעות. כך אנו פועלים בנושאי מט"ח וכך בחשיבה לגבי העלויות המוצדקות ברכישת קרנות נאמנות.

 

פשטות  – בכל אפיקי ההשקעה אנו מתרכזים בהבנה מלאה של סיכויי ההשקעה וסיכוניי ההשקעה.

אנו נמנעים מלהמליץ על השקעות הסובלות מ"תחכום יתר",  נמנעים מלהמליץ על מוצרים לא מובנים מבחינת ממורכבותם והסיכונים הטמונים בהם. 

 

בדיקת איכות  – חלק נכבד משיקול הדעת שלנו בהמלצה על קרנות נאמנות, קרנות גידור, מנהלי השקעות הנו על בסיס איכות.

 איננו מסתפקים במדדים סטטיסטיים היסטוריים (שיש בהם חשיבות רבה), אלא בחינה איכותית של מנהלי השקעות (ידע, ותק, מקצועיות, התמדה וכו')    

 

ייעוץ יזום לתיק השקעות – 

למרות שהעולם הפיננסי דינמי מאוד ורווי במידע המתקבל בצורה אינטנסיבית, יש חשיבות רבה לקריאה ביקורתית של מידע כלכלי, לא להגיב במהירות לאירועים מיידים. יש חשיבות רבה למעקב רציף אחר הנעשה בשווקים ולפנות בהצעת השקעה בהינתן שההשקעה הבשילה לפרמטרים של כדאיות כלכלית. בפיננסים, יועצי ההשקעות, מנהלים מעקב רציף אחר תיק ההשקעות של הלקוחות ופונים באופן יזום ללקוחות לצורך עדכון ושינוי תיק ההשקעות על פי צורך.

 

איך זה עובד?

יועצי ההשקעות בפיננסים הון פרטי מנתחים את מבנה ההשקעות הכללי עבור כל לקוח בבחינת כל נכסיו.

לאחר ניתוח כל הצרכים הפיננסים עם הלקוח, הנכסים מחולקים למטרות יעד ונבחנים בסימולטור שבוחן מצבי שוק שונים.

חשבונות הלקוחות (בבנקים השונים), נקלטים לצפייה במערכת ייעודית ליעוץ השקעות. היועצים בוחנים, מידי יום, את תיקי ההשקעות של הלקוח ומייעצים ללקוח להשקיע בנכסים המתאימים לאסטרטגיה שנבנתה.

היועצים דואגים להעברת הפעולה, מעקב אחר ביצוע וכן בדיקה שהבנק גבה עמלת ביצוע בהתאם להטבות של הלקוח.

 

המעבר מתיק השקעות מסורתי לתיק השקעות משוכלל-

תשתית תיק השקעות נבנית באמצעות נכסי השקעה מסורתיים – (אג"ח ממשלתי/קונצרני, מניות, פיקדונות, קרנות נאמנות/מחקות, תעודות סל וכו') אפשרויות אלו הכרחיות אך אינן מספקות לגיוון מקורות התשואה ופיזור הסיכונים. המעבר לכלי השקעה מתקדמים (קרנות נאמנות סגורות, קרנות גידור, מוצרים מובנים, נדל"ן, השקעות ראליות) מצריך ניסיון מקצועי רב והכרות אישית רבת שנים בתחום. לרוב אין מספיק בניתוח נתונים כלכליים, אלא צריך בדיקת איכותית של ניהול לכל נכס ונכס וכן בדיקה קפדנית של מבנה העלויות.

 

המעבר מתיק השקעות מסורתי לתיק השקעות משוכלל הנו האמצעי המרכזי שלנו להשגת יעדי התשואה והסיכון עבור לקוחותינו לאורך שנים.

 

יעוץ השקעות יזום לתיקים מנוהלים

 

יעוץ השקעות יזום לתיקים מנוהלים מיועד לספק למשקיעים הפרטים מנגנון אופטימיזציה ושליטה בעבודה מול בתי השקעות.

 

יועצי השקעות ותיקים ומנוסים בונים אסטרטגית השקעות ללקוח על פי הצרכים הספציפיים המוגדרים מראש כגון: יעוד הכסף, מגוון סיכוני השקעה, שווקים בישראל או בחו"ל וכו'.

 

לאחר בניית אסטרטגיית השקעות, ממליצים ללקוח על בתי השקעות המתאימים בהתאם ליעדים שנקבעו. פתיחת חשבונות מנוהלים באמצעות בתי השקעות תעשה לאחר בחירה של המנהל הספציפי שינהל את תיק ההשקעות בהתאם לניסיונו ולהתמחותו.

 

דמי הניהול שישולמו לבית ההשקעות יהיו במסגרת ההטבות ללקוחות פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ.לאחר בחירת מנהלי ההשקעות וקביעת מדיניות ההשקעה, החשבונות המנוהלים מחוברים למערכת מחשב אחת לצורך ניהול ומעקב אחר אסטרטגיית ההשקעות, בחינת סיכונים, ניתוח יומי של התנועות בני"ע.

 

המערכת מאפשרת בחינת מצב החשבונות השונים במאוחד ובחינת האסטרטגיה הכוללת ברמה יומית, תוך מתן התראות לצורך ניהול הסיכונים.

 

יועצי ההשקעות בפיננסים בוחנים את ההתפתחויות בשווקים ובהתאם להתפתחויות בשווקים (סיכונים או הזדמנויות) ממליצים ללקוח להרחיב או לצמצם את רכיבי הסיכון השונים בתיקים המנוהלים.

 

לאחר הסכמת הלקוח, מנהלי התיקים מתבקשים לפעול על פי מדיניות השקעות עדכנית ויועצי פיננסים בוחנים את ביצוע המדיניות.

אודות

פיננסים ניהול הון פרטי הנה חברה מובילה בתחום ייעוץ ההשקעות ושירותי פמילי אופיס בשוק ההון והפיננסים בישראל. לחברה, כוח אדם מקצועי, בעל נסיון רב שנים ומוכח בתחום הייעוץ. מנכ"ל החברה ובין היזמים להקמתה הוא ד"ר איתי גלילי, בעל רקע עשיר בשוק ההון.  ד"ר איתי גלילי הקים וניהל את מרכזי הבנקאות הפרטית ואת יחידת היעוץ הייזום בבנק הבינלאומי.

הצוות

ד"ר איתי גלילי, מנהל כללי

ד"ר למימון בוגר אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למנהל עסקים. מחזיק ברישיון יעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (פעיל). מומחה ביעוץ השקעות מתקדם בחו"ל.

ניסיון מקצועי:

בעבר מנהל מרכזי הבנקאות הפרטית בבנק הבינלאומי, מנהל יחידת הייעוץ היזום, אנליסט אשראי, מרצה במוסדות להשכלה גבוהה בתחום שוק ההון, מימון ומימון התנהגותי.זוכה פרס הרקטור לתלמידי מחקר מצטיינים, אונ' בר אילן (יוני 2004), זוכה בפרס ראשון לעבודת מחקר בתחום שוק ההון מטעם הבורסה לניירות ערך בת"א (מאי 2004).

מיכל יוזפסון, מנהלת מערך ייעוץ השקעות

בעלת תואר שני במנהל עסקים , התמחות במימון. בעלת רשיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך (פעיל). תיאור תחום התמחות: השקעה בניירות ערך זרים ומכשירים פיננסים שונים ושילובם בתיקי ההשקעות המקומיים. 
נסיון מקצועי:
מנהלת יחידת השקעות גלובליות, בנקאות פרטית בבנק הבינלאומי, ייעוץ השקעות במסגרת יחידת ייעוץ יזום ריכוז פעילות בתחום ניירות ערך זרים הבנק הבינלאומי.

אלון קיבה, יועץ השקעות

בעל רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך
בעל BA במנהל עסקים התמחות במימון, המרכז ללימודים אקדמאיים.
נסיון מקצועי:
יועץ השקעות, אחראי על מתן ייעוץ השקעות ללקוחות עיסקים סניף קריית אריה, בנק איגוד.

רון רביזאדה, יועץ השקעות

תואר ראשון מנה"עס התמחות במימון, תואר שני מנהל ציבורי,בעל רישיון יעוץ להשקעות 

נסיון מקצועי:

נסיון בשוק ההון של כ-12 שנה בתפקידים:יועץ השקעות בשני בנקים גדולים, מנהל לקוחות ושיווק בשני בתי השקעות גדולים.

תמי שרגוביץ', יועצת השקעות

בוגרת תואר שני במנהל עסקים- התמחות מימון מאוניברסיטת מנצסטר. בעלת רשיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך. בעלת רשיון ברוקר מטעם   (NASD series 7)

נסיון מקצועי:

בעלת נסיון של 15 שנה בבנק לאומי בתפקידים שונים בסניפים ובהנהלת הבנק וכן בבנק לאומי ניו יורק בבנקאות פרטית בינלאומית.

אייל קמר,  מנהל תפעול ומכירות

נסיון מקצועי:

רכז משאבי אנוש והשמות כוח אדם, המרכז הישראלי לניהול.מנהל מכירות והשמות כוח אדם, א.ג.א.ישומים ישירים בע"מ. מנהל מכירות ושירות, מכון מור.

חברי דירקטוריון

אורי גלילי, יו"ר הדירקטוריון

נסיון מקצועי:

מנהל כללי בנק לאומי (בריטניה) מנהל כללי בנק לפיתוח תעשייה (עד להפרטתו המוצלחת) דירקטור ויו"ר ועדת הכספים, המרכז הרפואי הדסה. מילא תפקידים בכירים בבנק לאומי כולל סגן ראש החטיבה לבנקאות פרטית. בנק ישראל- יו"ר המועצה המינהלית. האוניברסיטה הפתוחה-חבר הועד המנהל וחבר ועדת הביקורת.בוגר כלכלה ומנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב.

אייל גור אריה, חבר דירקטוריון

בוגר המכללה לפיקוד ומטה ומדעי המדינה אוניברסיטת תל אביב.

נסיון מקצועי:

סמנכ"ל  שווק כלל חברה לביטוח. סמנכ"ל ביטוח חיים אררט חברה לביטוח. מנכ"ל סטנדרד ביטוחים מבית הראל ביטוח. מנכ"ל הכי ישיר, מגה סוכנות ביטוח.

עלינו

שותף אמין
כל השותפויות המוצלחות מבוססות על אמון. בפיננסים, אנו רוכשים את אמון הלקוחות באמצעות הצבת האינטרסים של הלקוח ומשפחתו במרכז, באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי. 

מטרות פיננסיות

יועצי ההשקעות בפיננסים  פועלים להגדיר את המטרות והיעדים הפיננסיים שלכם. על סמך תובנות אלו, אנו מפתחים אסטרטגיה אישית אשר תשרת השגת יעדים אלו. 
פיננסים ניהול הון פרטי עובדת בשיתופי פעולה עם גורמים מובילים בתחומי תכנון המס והפנסיה להשלמת הייעוץ הכולל עבור משפחתך.

 

מקצועיות

יועצי ההשקעות בחברה הנם מבכירי יועצי ההשקעות ממערכת הבנקאות בישראל. הניסיון המצטבר של הצוות הנו עשרות שנים בתחום, הן בשווקים בישראל והן בחו"ל.  

אנו מנוסים בבדיקת נאותות והמלצות ההשקעה הן באסטרטגיות השקעה פשוטות והן בנושאים מורכבים כהשקעות אלטרנטיביות, השקעות בקרנות גידור ובהשקעות ראליות וקרנות פרייווט אקוויטי.   

רגולציה

החברה מפוקחת על ידי הרשות לני"ע ומחזיקה ברישיון ייעוץ השקעות.

bottom of page