בהתאם להוראות החוק, על מנת שנוכל לקבוע מהי הדרך החוקית המתאימה להעברת מידע והצעת השקעה מתאימה עבורך,
נבקשך למלא הטופס האם הינך עונה להגדרות החוק לקביעת משקיע כשיר להלן
ואנו נדאג לפנות אליך בהתאם