top of page

האם הבנקים בעולם עדיין מסוכנים?      
 
ד"ר איתי גלילי,              30/04/2013
 

סוגיית הסיכונים במערכת הבנקאית הנה שאלה חשובה מאוד שכן ההשלכות במידה והסיכונים גבוהים מדי יכולים לגרום נזקים חברתיים עצומים. דוגמאות לסיכונים אלו היו במגוון מדינות:
ביפן הבנקים לא הכירו בחובות אבודים שנים רבות ועודדו מיתון של שני עשורים. בארה"ב הלוואת הבנקים למשכנתאות ייצר משבר גלובאלי שילווה אותנו שנים רבות. באירלנד הולאמו הבנקים לאחר שניפחו בועת נדל"ן עצומה ואזרחי אירלנד סובלים מצעדי צנע קשים שילוו אותם שנים רבות. לאחרונה המערכת הבנקאית בקפריסין הצליחה למוטט את כלכלת האי ואזרחיה צפויים לצעדי צנע קשים. המדינה היחידה שלא הסכימה לשלם את נזקי מערכת הבנקאות שנוצרו בה הנה איסלנד. למרות הסלידה הראשונית שזכתה ממדינות אירופה, מדינה זו מצליחה לצאת באופן מבוקר מהמיתון הקשה שספגה.
 
בימים אלו מתנהל בישראל דיון ציבורי חשוב אודות מצבת החובות של נוחי דנקנר וקבוצת אי די בי במערכת הבנקאות בישראל. נסיגת בנק לאומי מהסדר החוב מול חברת גנדן הגיע לאחר לחץ ציבורי רב שהופנה בשנים האחרונות למוסדיים בשוק ההון (אשר נאלצו להיכנס להסדרי חוב עצומים מול חברות).
 
נשאלת השאלה מה מצב חוזקם הפיננסי של הבנקים. לאחרונה פרסמה פרופ' ענת אדמתי (פרופסור לכלכלה באוניברסיטת סטנספורד) ספר חשוב העוסק במערכת הבנקאות העולמית. בשנים האחרונות פרופ' אדמתי עסוקה במסע ציבורי להסבר מדוע הבנקים בעולם לוקחים סיכונים גבוהים ומתנהלים ברעב עצום למימון באמצעות פיקדונות הציבור ולא באמצעות הון עצמי של בעלי מניות.
 
היא מיטיבה להסביר את ניגוד האינטרסים המובנה בין האינטרס של הבנקים לבין האינטרס הציבורי. באופן כללי ניתן לומר שהון עצמי נמוך  ( אחוז חד ספרתי הנדרש על פי  הדרישות הבינלאומיות) מאפשר לבנקים לקחת סיכונים עצומים שרבים מהם לא מופיעים במאזני הבנקים, אלא בנגזרים. המצב בו כריות הביטחון בבנקים נמוכים מדי ובשעת משבר משלם המיסים מציל אותם יוצר מצב אבסורדי שההשלכות שלו הרסניות. אחת ההמלצות החשובות שלה הנה לחייב את הבנקים להגדיל את ההון העצמי באופן ניכר ולנהל את ההון באופן שמרני. במצב כזה הבנק יהיה אחראי הרבה יותר למידת הסיכונים שייקח על עצמו והנזק בשעת משבר לציבור יהיה נמוך יותר.
 
מומלץ לקרוא את ספרה, להלן קישור לאתר הספר:   http://bankersnewclothes.com/
 
לחילופין, להלן הרצאה אקדמית שלה בסמינר מקצועי בקופנהגן בינואר השנה בה היא מסבירה את עיקר הטענות שלה למערכת הבנקאות

bottom of page