top of page

מיכל יוזפסון                       15/03/2013
מוצרים מובנים

 
המושג מוצרים מובנים בין אם מוצעים כפיקדונות מובנים על ידי הבנקים ובין אם כאגרות המונפקות על ידי בנקים זרים הינם  בעלי מוניטין שלילי בדרך כלל ויוצרים חוסר אמון בקרב ציבור המשקיעים בארץ, למעט משקיעים פרטיים גדולים ומתוחכמים הפעילים בתחום זה. תלוי כמובן בסוג המוצרים ובמבנה שלהם , ניתן לנצל יתרונות המוצרים במיוחד בתנאי השוק הנוכחיים.
 
בימים בהם שווקי המניות נמצאים לאחר מהלך עליות משמעותי וסביבת הריבית נמוכה  עד אפסית  יש מקום לחפש פתרונות אשר ישלבו הגנה על קרן ההשקעה במקביל לשיעור השתתפות בעליות השווקים או שיעור ריבית המובטחת תחת תנאים ידועים מראש.
 
אז מהם מוצרים מובנים?
מוצרים מובנים הינם אריזה המשלבת את האפשרות ליהנות מריבית או השתתפות בשיעור עלייה /הצמדה למדד מסוים תחת הנחות מסוימות ידועות מראש עם או ללא הגנה של הקרן. יש הרבה מאוד סוגי מוצרים מובנים חשוב להבין את המבנה שלהם, ההבדלים בינהם  ואת הסיכונים הגלומים בהשקעה בכל מוצר ומוצר טרם ההשקעה.יש הרבה מאוד סוגים ומבנים של מוצרים מובנים צמודי מדדי מניות, אשר חלקם מזכים בריבית וחלקם בשיעור השתתפות בעליית נכס הבסיס.
 
מוצרים מובנים צמודי שוק מניות(equity linked product/structure(.
המוצר הפשוט ביותר הינו פיקדון הנבנה על ידי הבנקים או מונפק על ידי בנקים זרים אשר תמורת ויתור על הריבית תוכלו להיצמד בשיעור ידוע מראש לביצועי נכס בסיס, כגון מדד מניות זה או אחר. בניית המוצרים מבוססת על הפקדה לפיקדון/רכישת אגח ממשלתי והשקעת הריבית הצפויה לתקופת המוצר באופציות call  על מדד הבסיס.
נכון להיום, כיון וסביבת הריביות נמוכה מאוד וכך גם התנודתיות נוצר מצב  ששיעור ההשתתפות נמוך יחסית. לאור זאת, נוצרו וריאציות שונות שנועדו להגדיל את התשואה על ההשקעה באמצעות הגדלת שיעור ההשתתפות בביצועי מדד המניות או התזרים. הגדלת התשואה באה על חשבון חלק מההגנה על הקרן או באמצעות הצבת התניות בנוגע לנכס הבסיס וסיכון התזרים. לדוגמא השתתפות גבוהה בשיעור עליית מדד המניות תחת התנאי שהמדד לא עולה מעל שיעור מסוים או לא יורד מתחת לשיעור מסוים ידוע מראש. למשל כל עוד נכס הבסיס נמצא בטווח של עד 15% מעל ערכו (strike  )ביום  רכישת /הפקדת הפיקדון ועד 15% נמוך מערכו באותו היום המשקיע מקבל בתום תקופה את הקרן + שיעור עליית נכס הבסיס. במידה והמדד עלה או ירד מעל 15% מתקבלת הקרן בלבד – ויתור על התזרים.
 
דוגמא נוספת שמאוד נפוצה בארץ הינה מוצרים מסוג  reverse convertible  
מוצרים אלו נבנים לתקופות קצרות יחסית וקשורים לביצועי מניה ספציפית , סל מניות הכולל מספר מניות או מדדי מניות.  המוצר מבטיח תזרים ריביות ידוע מראש בדרך כלל גבוה מאוד. בעת הפדיון המשקיע מקבל 100% מההשקעה אלא אם מתקיימים 2 תנאים מצטברים : נכס הבסיס ירד מתחת לגבול מחיר barrier  ידוע מראש וגם ביום הפדיון ערך נכס הבסיס  נמוך מהערך ביום בניית המוצר ואז מתקבלות מניות או סכום כספי  בשווי מניות ע"פ מחירן בהתאם לתנאי המוצר.
על בסיס המוצרים הללו נבנו מוצרים נוספים המעניקים תזרים גבוה יותר או שיעור השתתפות גבוה יותר תלוי בסיכון שהמשקיע מוכן לקחת.
סיכונים. בין אם מדובר בפיקדון מובנה ובין אם מדובר ב- note  שהונפק על ידי אחד מהבנקים הזרים  הנזילות נמוכה ביותר. במידה ומדובר בפיקדון קנסות השבירה, במידה ומתאפשרת,  גבוהים ולא כדאיים. במידה ומדובר בnote- יש עושה שוק אחד שהוא מנפיק האיגרת, בדרך כלל המוצר המובנה נסחר במרווחים גבוהים מאוד-כלומר המשקיע ימכור במחיר נמוך. מכאן שההשקעה במוצר מובנה הינה השקעה לפדיון.
 
השקעה במוצרים מובנים עם שיעור השתתפות בעליית נכס בסיס בנויים כך שנעשה שימוש בריבית לצורך רכישת אופציות על נכס הבסיס. במידה ונכס הבסיס אינו עולה המשקיע סגר כסף בפיקדון לתקופה ולא קיבל ריבית, מדובר בהפסד תשואה אלטרנטיבית על השקעות אחרות שיכול היה לבצע בסכום זה.
במקרה והקרן אינה מובטחת כגון במוצרים כגון reverse convertible יש סיכון ממשי של הקרן ולא באחוזים בודדים.
 
סיכון נוסף ממנו אין להתעלם הינו סיכון מנפיק האיגרת –בעת רכישת note המשקיע נחשף לסיכון האשראי של המנפיק ויכולת ההחזר שלו מעבר לסיכון הכרוך בתנאי האיגרת.
יש לשים לב ,כאשר משקיעים במוצר אשר תלוי בגבולות רצוי שהטווח או הגבולות יהיו כמה  שיותר רחבים בניסיון להימנע מלחצות אותם. תנודתיות נכס בודד גבוה מתנודתיות מדד מניות ועל כן מוצר שנכס הבסיס שלו הינה מניה בודדת או סל של מספר מניות מאוד מצומצם יהיה תנודתי יותר ועל כן יסכן את התמורה (קרן או ריבית)
הקפדה על פשטות והבנת המוצר.Keep it simple אל תשקיעו במוצר אשר המנגנון שלו מסובך או לא מובן. ייתכן ואתם מפסידים תשואה עודפת, אך יסביר להניח שתחסכו עוגמת נפש והפסדים לא מתוכננים הנובעים כתוצאה מחוסר הבנה של המוצר.
 
ניתן לשלב מוצרים אלו כחלק מההקצאה כחלק מהחשיפה לאפיק המניות , האג"ח, הסחורות או המטח. לדוגמא : מוצר שבו השתתפות בשיעור עליית מדד מניות זה או אחר יכול לבוא כהשקעה על חשבון ההקצאה לשוק מניות מסוים, מוצרי ריבית על חשבון אפיק אגרות החוב, מוצרים צמודי ביצועי שוק סחורות זה או אחר על חשבון השקעה בשוק הסחורות וכן הלאה. כאשר מתבצעת הקצאה על חשבון נכס סיכון  ניתן לבנות מוצרים בעלי סיכון גבוה יותר עם הגנה חלקית/לא מלאה על קרן ההשקעה.
חשוב שההקצאה לנכסים אלו בשל סחירות ונזילותם הנמוכה תתבצע באופן מוגבל מהתיק.
 
בימים אלו בהם הריבית במשק נמוכה מאוד, שווקי המניות נמצאים לאחר מהלך משמעותי יש מקום לשקול שילוב של מוצרי השקעה אלו בתיקי ההשקעות אשר תחת תנאים מסוימים יעניקו פיצוי בעבור סגירת ההשקעה בין אם באמצעות תזרים ריביות והן באמצעות שיעור השתתפות במדד.

bottom of page