top of page

ד"ר איתי גלילי           01.07.2015

מסלול עוקף בנקים לחידוש הצמיחה
 
משבר האשראי העולמי אשר פרץ במלוא עוצמתו בשנת 2008 הביא להרחבה מוניטרית ניכרת. מדיניות ריבית האפס בעולם טרם הביאה לצמיחה המיוחלת. נשאלת השאלה מה יכולים לעשות שטרם נעשה? ובכן, אחת ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בתחום הפיננסי הנה צמיחת אפיקי השקעה חדשים אשר מהווים תחרות למערכות הבנקאיות הממוסדות. תחרות זו תוזיל את מקורות האשראי ותרחיב את מקורות האשראי.

הדיון הציבורי בתחום הפיננסי מאז המשבר עוסק בגודל הבנקים. כל העוסקים בתחום מבינים שמערכת פיננסית לא בטוחה מהווה איום לכלכלה. על רקע זה כללי באזל 3 במערכת הבנקאית גוררים עלייה הדרגתית בהון העצמי של הבנקים, או במילים אחרות, הקטנת המינוף של מאזניהם.

הקושי הנובע ממהלך כזה הנו – הקטנת האשראי במשק וכתוצאה חשש לפגיעה בצמיחה הכלכלית.

הדרך להתמודד עם רצון לייצב את הבנקים מחד והרחבת האשראי במשק מאידך הנו באמצעות פיתוח מנגנוני אשראי חוץ בנקאיים. 

השינוי המהותי ביותר אליו אנו עדים בימים אלו הנו צמיחת שתי קטגוריות השקעה חדשות, לראשונה באופן ממוסד ומבוקר: השקעה באשראי צרכני וכן השקעה באשראי לעסקים קטנים ובינוניים
אשראי צרכני באמצעות הרשת (P2(P
תחום המימון של אשראי צרכני מכונה - הלוואת עמית לעמית או Peer-to-peer Lending.

בחודש מאי השנה התבשרנו על כך שמיטב רכשה בעלות בחברת מתן האשראי הצרכני ברשת

 e-loan ,  ראינו פרסום אגרסיבי של חברת ההלוואות "בלנדר" וכן בנק לאומי הודיע שהוא שוקל להיכנס לתחום ההלוואות הצרכניות ברשת החברתית. אירועים אלו באים על רקע צמיחה אגרסיבית של אשראי צרכני בארה"ב ובאנגליה באמצעות חברות טכנולוגיה אשר מהוות פלטפורמה למפגש בין לווים למלווים בגישה מהירה , נוחה וידידותית בין מלווים ללוים. באמצעות הטכנולוגיה ניתן לבצע בעלויות נמוכות תחרות חריפה למערכת הבנקאית הממוסדת אשר עובדת על פערי תיווך אשר גבוהים במאות אחוזים. התחום החל להתפתח במחצית שנות האלפיים ונדמה שרק לאחרונה חלה בשלות בטכנולוגיות ובשיתוף הפעולה של המשקיעים.

בורסה אמריקאית (פלטפורמה) ראשונה בתחום הונפקה בסוף שנה שעברה Lending club–
החברה נסחרת בשווי של מעל ל-7 מיליארד $ ומהווה מודל לפלטפורמות אחרות שהונפקו באירופה ועתידות לצוץ בשווקים נוספים. הרעיון בסיסי מאוד- משקיעים מוזמנים להלוות את כספם ללווים פרטיים ועסקים קטנים, בדירוגי איכות שונים, בשקיפות ובזמינות מלאה. להלן תיאור קצר מאתר החברה אודות מהות פעילותה  (מומלץ להיכנס לאתר החברה להכרות עם התחום) –
 
התפתחות מהירה של תחום ה- P2P  וזאת במסגרת של פיקוח  רגולטורי יכולה להוות תחרות אפקטיבית לבנקים וחברות כרטיסי האשראי אשר פועלות על פערי תיווך ניכרים. צמצום הפערים יטיב מאוד עם הצרכנים ויהווה זריקת עידוד לכלכלה. צפי חברות המחקר הכלכלי הינן שתחום זה יזנק לצמיחה של מאות אחוזים מדי שנה במונחי גודל השוק.
 
אשראי לעסקים קטנים ובינונים
בשנים האחרונות אנו עדים להתרחבות משמעותית במספר הקרנות באירופה וארה"ב אשר מוקמות על ידי אנשי מקצוע למתן אשראי חוץ בנקאי וזאת ביעילות , זמינות ואטרקטיביות רבה יותר מהמערכת הבנקאית. שינוי זה התאפשר באמצעות הרגולטורים אשר עודדו הקמת קרנות נאמנות מפוקחות אשר תעסוקנה במתן אשראי לא סחיר. כיום קיימות באירופה מאות קרנות אשראי ישיר, אשר פועלות כנותנות אשראי חוץ בנקאי וההון המושקע בהן מגיע מגופים מוסדיים אשר מחפשים אפיקי השקעה נוספים לחוב הסחיר הציבורי. הקמת קרנות אלו משחררת אשראי זול יותר לעסקים ומנגד מאפשרת קבלת תשואה למשקיעים. אם כך, מי המפסיד? במצב זה המפסידים העיקריים הנם הבנקים אשר נהנים מפערי תווך גבוהים מאוד בין המפקידים שלא מקבלים ריבית לבין הלווים.

הן באירופה והן בארה"ב הבינו שללא מתן אשראי זול לעסקים קטנים ובינונים לא תתפתח צמיחה אמתית ולא תיווצרנה משרות חדשות. תחום זה היה פתוח בשנים האחרונות רק למשקיעים מוסדיים ולאחרונה אנו עדים יותר ויותר לפתיחתן של קרנות נאמנות של אשראי ישיר גם למשקיעים פרטיים. מגמה זו מעודדת וברוכה ויכולה לעזור במקום בו מדיניות ריבית אפס נכשלה עד כה.

ובישראל? ובכן גם בישראל קמות קרנות חוב הן באשראי הצרכני והן בתחום האשראי העסקי. אחת ההמלצות לשר האוצר הטרי הנה  לאפשר לקרנות אלו לפעול תחת רגולציה ידידותית ותומכת אשר תאפשר למשקיעים מהציבור הרחב להיחשף לקטגוריית השקעות חדשה. בניהול של מדיניות דומה למקובל בארה"ב ואירופה נוכל לייצר תחרות למערכת הבנקאית מחד ולייצר מקורות תשואה למשקיעים מנגד.  אחת הדרכים היעילות לכך הנה באמצעות התרת הקמת קרנות נאמנות להשקעה בנכסים לא סחירים (אשראי צרכני, אשראי עסקי, נדל"ן וכו').       

לסיכום, אפשרויות ההשקעה החדשות  אשר הופכות יותר ויותר זמינות ללקוחות  פרטיים מחייבת בדיקת נאותות וניסיון מקצועי מגוון. כמו כן מומלץ להיעזר בגורם מקצועי להשקעה במוצרים אלו אחרת עלויות הכניסה יכולות להיות גבוהות ביותר.    

sop-resize-800-2itai.jpg
sop-resize-800-1 itai.jpg
bottom of page