top of page

תחזית לשנת 2015

מיכל יוזפסון, מנהלת מערך ייעוץ פיננסים ניהול הון פרטי. 

השנה עומדת להסתיים באקורד חיובי יותר מהמצופה. מדדי אגח הממשלתי עלו בעיקר בטווחים הארוכים גם בישראל וגם בארה"ב ועל פניו  נראה שמדדי המניות נהנו מהמשך עליות. חשוב מאוד לציין שעליית מחירי המניות היו מנת חלקם של מדדי מניות ספציפיים. בהסתכלות מעמיקה יותר ניתן לראות שהעלייה המשמעותית הייתה של הגדולות בארה"ב(S&P50 )ומניות הביומד אשר גררו את הנסדק לעליות. כך גם בבורסה בתל אביב עיקר העליות היו במדד ת"א 25 וגם הן בעיקר בשל תרומה של מספר מועט ביותר של מניות.

הכלכלה האמריקאית ממשיכה להתחזק ולבלוט מבין הכלכלות המפותחות. הנתונים במשק האמריקאי חזקים יחסית והוא צפוי להמשיך ולצמוח בקצב מתון. שוק העבודה מתאושש, הוצאות הצרכנים גדלות, מאזני משקי הבית מתרחבים וירידת מחירי האנרגיה תומכת בצריכה. בארה"ב לאור התחזקות הכלכלה ושוק העבודה המיקוד עבר לנושא האינפלציה, כאשר  נכון להיום האינפלציה נמוכה מהיעד ועומדת על 1.7% . אם בשנת 2014 הדיון העיקרי עסק במועד סיום ההרחבות הכמותיות והשפעתן על השווקים הפיננסים  בארה"ב אזי ב2015 ההתמקדות הינה בעיתוי העלאת הריבית והשפעתה. בניגוד לכלכלת ארה"ב, כלכלת אירופה ויפן נאבקות בהאטה כאשר כלכלת יפן סבלה משני רבעונים רצופים של האטה ואירופה סובלת צמיחה אפסית. גם סין, אשר צומחת בלמעלה מ7%, חווה האטה ובשלושת המקרים אנו עדים להתערבות מאסיבית של הבנקים המרכזים במטרה לתמוך בכלכלה, להאיץ צמיחה ובמקרה של יפן ואירופה להביא לעליית מחירים.
השאלה היא האם המשק האמריקאי יוכל למשוך את שאר הכלכלות המפותחות אחריו לצמיחה בתמיכתם  של הבנקים המרכזים של אירופה, יפן וסין או שהכלכלה האמריקאית תיגרר חזרה להאטה. התסריט הראשון נראה סביר יותר. הכלכלה האירופאית ממשיכה להיאבק בהיחלשות הצמיחה , עם זאת עדיין נהנית מצמיחה מתונה. הביקוש המקומי צפוי להיתמך על ידי מדיניות מוניטרית מרחיבה, שיפור בתנאים הפיננסים, רפורמות מבניות, קידום איחוד פיסקאלי ומחירי אנרגיה נמוכים. הביקוש החיצוני צפוי להיתמך ע"י התאוששות בארה"ב, גידול בצמיחה העולמית וירידת ערך המטבע.

המשק הישראלי חווה האטה וירידה ברבעון השלישי בשיעור של 0.4% בצמיחה ו1.4%  בתוצר העסקי כתוצאה ממבצע צוק איתן בעיקר בשל ירידה ביצוא ובהשקעות. עם זאת, יצאו מספר נתונים מעודדים המצביעים על התאוששות  מסוימת, כגון: נתוני ייצור ,נתוני יצוא ואינדיקציות לגבי שוק העבודה. שוק העבודה נחלש במעט  שיעור האבטלה עלה לרמה של 6.4% ייתכן שנתון זה אף הוא הושפע באופן זמני בשל המערכה הצבאית. סביבת האינפלציה מאוד נמוכה באה לידי ביטוי בירידה של 0.3% ב 12 החודשים האחרונים וציפיות האינפלציה גם הן נמוכות כאשר הערכה הינה שהמדד יעלה בכ-0.7% ב- 12 החודשים הקרובים. לאור סביבת האינפלציה הנמוכה והחשש מהמשך האטה, הריבית במשק צפויה להישאר נמוכה. מה שעשוי לתמוך בחזרה לצמיחה של המשק הישראלי הינו המשך מגמת הצמיחה העולמית והתחזקות שער הדולר, אשר עשויה לסייע לגידול בייצוא ולעלייה באינפלציה.

לאור סביבת הריבית הנמוכה והמשך מדיניות מוניטרית מרחיבה נראה שאפיק המניות עדיין בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר להנבת תשואה גם בשנת 2015. יש לצפות ששווקי המניות ואג"ח יתנהגו  בעצבנות  ויהיו תנודתיים סביב חוסר וודאות בנושא עליית הריבית, העיתוי והעוצמה.
ארה"ב- השוק האמריקאי אינו זול. מדד S&P500 נסחר במכפיל 18 על הרווחים לשנת 2014  ומגלם תשואה ממוצעת צפויה של 5.5% . רווחי החברות נמצאים בשיא וכך גם שיעורי הרווחיות. מכאן שעיקר הצמיחה העתידית ברווחים אמורה להיתמך ע"י צמיחה כלכלית שצפויה להיות מתונה והגדלת המכירות או מפעילות השקעה של חברות, רכישה חוזרת של מניות ועסקאות מיזוגים ורכישות. מניות דפנסיביות ומניות שמחלקות דיבידנד מושכות אליהן משקיעים ומתומחרות ביתר. מניות אלו טומנות בחובן חשיפה לסיכון הריבית, שכן מהוות כלי תזרימי וצפויות להניב ביצועי חסר עם העלאת הריבית גם אם תועלה באופן מתון. לאור המשך צמיחה כלכלית הצפויה נראה שיש מקום להתמקד במניות הנהנות  ממחזוריות שגם אינן מתומחרות ביתר ביחס לסקטורים הדפנסיביים  וגם תיהנינה מהמשך התאוששות כלכלית וצמיחה  כגון מניות טכנולוגיה, תעשייה וצרכנות מחזורית. צמיחת כלכלת ארה"ב ועליית מחירי המניות בשוק האמריקאי הינן תנאי להמשך עליות בשאר שווקי המניות. לאור התמחור הגבוה של השוק האמריקאי יש מקום לגוון ולהשקיע בשווקי מניות מחוץ לארה"ב  שתמחורם נמוך יותר ומגלמים תשואה צפויה גבוהה יותר.

אירופה- הרחבה כמותית משמעותית ,תוכנית הלוואות לבנקים, רפורמות מבניות, החלשות בשער היורו, ירידת מחירי האנרגיה, אמורים להשפיע לטובה על הצמיחה הכלכלית באירופה ולתרום לגידול ברווחי החברות. יש מקום להשקיע בשוק זה למרות שהשווקים באירופה עלו וכך גם תמחורם, המשקף במידה מסוימת את ההתאוששות הצפויה והגידול ברווחים. יש לקחת בחשבון שבשל כך  העלייה בשווקי המניות עלולה להיות מוגבלת.

יפן- המחיר של השוק נראה זול ביחס לתמחור העבר, מדיניות מוניטרית מרחיבה, חולשת היין, גידול בקצב צמיחת רווחי החברות והגדלת ההקצאה  למניות ע"י קרן הפנסיה הממשלתית צפויים להמשיך לתמוך בשוק המניות היפני. יש לקחת בחשבון שהגדלת ההרחבה הכמותית והגדלת המאזן ומצב החוב הינם בעייתיים ומעלים את הסיכון של ההשקעה, אך  יש מקום לבצע הקצאה לשוק זה.
שווקים מתעוררים- חשש לקצב הצמיחה בסין, חולשה במדינות יצואניות סחורות כגון ברזיל רוסיה, סיכונים פוליטיים והתחזקות הדולר גורמים למשיכת כספי השקעה ממדינות שווקים מתעוררים. עם זאת, כלכלית במדינות אלו טמון פוטנציאל צמיחה גבוה יותר ותמחורן נמוך. יש מקום לסלקטיביות והתמקדות בשווקים באסיה על פני שווקי דרום אמריקה (למעט מקסיקו) אשר ימשיכו ליהנות מחולשה במחירי האנרגיה (יבואניות אנרגיה) ומהמשך מגמה של צמיחה עולמית . 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישראל.  על פניו נראה ששוק המניות בתל אביב הניב ביצועים חזקים. מדד תל אביב 25 עלה בכ -11% ומדד תא 100 בכ-8% . עם זאת, עיקר העלייה מוסברת ע"י תיקון ועליה אגרסיבית של מניית טבע (לא פחות מ 8% תרומה לעליית המדד ) ומניות פריגו ובזק. בהסתכלות על המדדים הרחבים יותר ניתן לראות שעיקר שוק המניות ירד. מדד תא 75 והיתר ירדו וסקטורים שלמים, כגון ביטוח בנקאות אף הם הניבו ביצועים חלשים. קצת קשה להתנתק מהנתונים המעידים על חולשה ומהכאוס הפוליטי שיביא לקיפאון ברפורמות שונות עם זאת תמחור השוק סביר ובהינתן האלטרנטיבות יש מקום להשקעה בשוק זה.

שוק האג"ח.
השנה שוק האג"ח בארה"ב הפתיע את המשקיעים, התנהג בניגוד להערכתנו וחזר להיסחר בתשואות נמוכות הנעות סביב 2.3 אגח ל 10 שנים. זאת על אף נתונים כלכליים חזקים הזורמים מכיוון המשק האמריקאי והציפיה לעליית ריבית. מספר סיבות לעליית המחירים. סביבת ריבית במדינות מפותחות נמוכה יותר והאג"ח האמריקאיות מניבות תשואה גבוהה משמעותית מתשואת אגח ממשלתי יפני או גרמני מבלי להעלות את הסיכון. שנית, יש פער בין התשואות שאגרות החוב משקפות למסר שהבנק המרכזי מנסה להעביר בנושא הריבית הצפויה והעלאת הריבית. ציפיות האינפלציה מאוד נמוכות וכל עוד תהיינה נמוכות השוק לא יבצע תמחור מחדש/מתוקן של התשואה.
אגח חברות – אגח חברות מדורג( Baa) נסחר בתשואה  שנתית לפדיון של קרוב ל3.6% ובמרווח של 1.65, סביב המרווח הגבוה השנה. כעיקרון יש מקום לגוון את תיק האג"ח המקומי ולשלב השקעה באג"ח מחוץ לישראל. לאור הצפי לעליית ריבית בארה"ב ולאור הערכה ששוק האג"ח אינו מגלם את שינוי המגמה מומלץ להשקיע לטווחים מוגבלים בלבד.

אגח חברות לא מדורג – אפיק זה סבל מירידות שערים בתקופה האחרונה. מדד הhigh yield נסחר בתשואה של 6.3% ובפרמיית סיכון  של כ4.8% . ברמת תשואה זו , לאור ההערכה שהריבית תעלה באופן מדורג ומתון ושיעורי חדלות פירעון צפויים להישאר נמוכים, אפיק זה חזר להיות אטרקטיבי בו מומלץ להשקיע במחמים קצרים יחסית. אפיק אג"ח high yield באירופה מעניין אף הוא מומלץ לרכוש מוגן מטבע שכן בשלב הנוכחי מטרת הבנק המרכזי האירופאי להחליש את המטבע.

אגח מתעוררים –  בתשואה של 5.8 ופרמיית סיכון  של כ-3.6% ניתן היה להעריך שההשקעה כדאית. הסיכון הכרוך בהשקעה זו גבוה ויש להסב לכך את תשומת הלב . העלייה הצפויה בריבית בארה"ב  יכולה לגרום להמשך זרימה שלילית של כספים מהשווקים המתעוררים, המשך היחלשות המטבעות המקומיים וירידת מחירי אגרות החוב.

שוק האג"ח בישראל – בדומה לשוק האג"ח האמריקאי שוק האג"ח בישראל הניב תשואות חיוביות  גבוהות בעיקר בטווחים הארוכים לאור מהלך  הורדות ריבית על ידי בנק ישראל. האג"ח הממשלתי ל-10 שנים נסחר בפרמיית סיכון אפסית ביחס לאג"ח ממשלת ארה"ב, מה שמוסבר ע"י ציפיות להעלאת ריבית בארה"ב מול ציפיות לריבית נמוכה לאורך זמן בישראל. כל עוד הערכות בנוגע למגמת הריבית בישראל לא תשתנינה שוק האג"ח צפוי להישאר יציב והמרווחים על אגח החברות צפויים להישאר נמוכים. נראה שיש להתמקד בארץ באג"ח בדירוגים גבוהים ואת סיכון האשראי לקחת ע"י השקעה באג"ח לא מדורג בחול ובחירה סלקטיבית של אגח לא מדורג בארץ.
 
סביבות העבודה לא השתנתה. גם כלכלות הנמצאות בתחילת שלב של הידוק כלכלי וצפויה בהן העלאת ריבית, עליית הריבית צפויה להיות מתונה וסביבת הריבית תישאר נמוכה. בתקופה זו, יש מקום לשלב אסטרטגיות המגדרות סיכונים, פיקדונות/ מוצרים מובנים בעלי הגנה,  נכסים בעלי  מתאם נמוך לנכסים המסורתיים, לנהוג בסלקטיביות ולבחון לעומק את יחסי הסיכון/סיכוי. בבחינת יחסי סיכון/ סיכוי שוק המניות עדיין מציע את המאזן הסביר ביותר. יש מקום להתפזר לשווקים אשר נהנים מתמיכה רחבה של הבנקים המרכזיים המציעים פוטנציאל התאוששות ועליית מחירים. הכלכלות נמצאות בשלבים שונים במחזור הכלכלי ויש לכך השלכות על ביצועי שווקי המניות, האג"ח והמטבע ויש להתחשב בכך בעת קבלת החלטות השקעה.

קבלת החלטות השקעה והקצאת נכסים צריכה להיות מבוססת על סמך תמחור הנכסים בהתאם
למאפייני כל לקוח בבחינת מטרות ההשקעה , מידת שנאת הסיכון ולא מושפעת מתנודתיות השוק.
 
הנתונים המופיעים בסקירה נכונים לתאריך 04.12.2014
 
  
 
תחזית ארוכת טווח (10שנים)

sop.jpg
sop-resize-1000-2.jpg
bottom of page