top of page
 • ד"ר איתי גלילי         22/12/2014

  אין זמן לעצירת רפורמות בשוק ההון
   

 • בשנים האחרונות אנו מפרסמים (בדומה לאנשי מקצוע רבים) באופן תדיר את דעתנו שהמגמות העיקריות בכלכלת ישראל אינן במגמה טובה במבט ארוך טווח. הורדת הריבית החדה בשנה האחרונה ממחישה את המצב המשברי בו אנו נמצאים. נפילת הממשלה מעידה על בעיית משילות קשה.  חוסר הכרות של פוליטיקאים לטפל בבעיות מבניות והעברת רפורמות אינה מיוחדת לישראל אלא הנה בגדר תופעה גלובאלית הן באירופה ואף בארה"ב. הכלכלה האמריקאית מצליחה להתאושש בזכות מבנה כלכלי גמיש , מדיניות מוניטרית אגרסיבית וכן התפתחויות ניכרות בתחום העצמאות האנרגטית. כלומר הסקטור הפרטי והעסקי תרם רבות להתאוששות הכלכלית.

  אחת הבעיות הכרוכות בצמיחה הכלכלית הנה הפניית הון לחברות יצואניות, מחקר ופיתוח תשתיות וכו'. רבות דובר על כך שהבנקים מפנים אשראי רב למגזר הפרטי (בעיקר לנדל"ן) וגידול מתון מאוד למגזר העסקי. אחת הדרכים להגביר את התחרותיות על ההון הנה באמצעות הבורסה לני"ע. בשנה האחרונה הוחלפה הנהלת הבורסה במטרה לגרום לבורסה להיות מקור עיקרי לגיוסי הון ואמצעי לצמיחת המשק. הצלחת הנהלת הבורסה והרשות לני"ע לחידוש פנייה של הבורסה הנה חשובה ביותר. רבים אינם מודעים לנתונים שכן מידע רב מסופק אודות הנפקות של מכשירים פיננסים כמו תעודות סל (יש בבורסה כבר 588 תעודות סל מונפקות). הנפקות אג"ח של חברות נדל"ן אמריקאי, אשר אינן מייצרות ערך לצמיחה כלכלית.

  הנתונים המגיעים מהבורסה מדאיגים מאוד – כמות החברות הנסחרות בבורסה ממשיכה גם השנה במגמת ירידה במרבית הסקטורים.
  (להלן פרסום חודשי של הבורסה אודות כמות החברות בבורסה)
     לעומת פרסום הבורסה לסיכום שנת 2007 (השנה בה החלה הירידה במספר החברות):
   
  מגמת הירידה במספר החברות בבורסה החלה משנת 2007 ואת ההתדרדרות הזו חייבים לעצור.

  בשנה האחרונה הרשות לני"ע והנהלה החדשה של הבורסה פועלים במגוון תחומים – הקלה ברגולציה, הקלה ברישום למסחר לחברות טכנולוגיה וכו' במטה לעודד חברות לגייס הון בבורסה. צעדים אלו יבחנו בטווח האורך, יחד עם זאת נקווה ששינוי המגמה בתחום גיוסי ההון יגיע במהרה.

  בחודש ספטמבר 2012 יו"ר הרשות לני"ע פרופ' שמואל האוזר הקים ועדה בין משרדית  לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ. לאחר עשרות דיונים הועדה המליצה:

   בין היתר, כי הבורסה תיצור מדד חדש, "טק עילית", אשר יכלול את מניותיהן של חברות ההיי-טק החדשות לצד חברות הייטק נסחרות, בעלות שווי שוק של 400 מיליון ש"ח לפחות. מתן אפשרות להגיש את כל הדיווחים בשפה האנגלית; יינתנו הקלות בממשל התאגידי לפרק זמן מוגבל ממועד הפיכת חברת המטרה לחברה ציבורית; תינתן הטבת מס למשקיעים אשר ירכשו מניות של חברת מחקר ופיתוח במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור ובמסגרת הנפקה חוזרת, כך שההשקעה תקוזז מרווחי ההון, וכן תינתן הטבת מס ליזמים של חברות המטרה, כך שהם יתחייבו במס על עליית ערך האופציות שבידיהם לאחר הרישום בבורסה במסלול ההוני, ולא במסגרת סעיף 3(ט) לפקודה זו המחייב יזמים במס בשיעור שולי; 

   כדי להבטיח חשיפה של חברות אלה, תקדם הבורסה ביצוע של תכנית אנליזה בלתי תלויה במסגרתה יסוקרו בשלב ראשון חברות ציבוריות הפועלות בתחום הביומד, ולאחר בחינת הצלחת התכנית, תורחב התכנית לחברות הטכנולוגיה האחרות. כן המליצה הוועדה לבחון השתתפות המדינה בעלויות האנליזה לחברות היי-טק קטנות;

   כמו כן, הוועדה ממליצה לאפשר הקמה של קרנות הון סיכון נסחרות במודל של קרנות נאמנות סגורות, כאשר אלה יוכלו להשקיע עד 30% מהסכום אותו יגייסו מן הציבור, בניירות ערך של חברות היי-טק, ישראליות, אשר אינן נסחרות בבורסה כלשהי, ו70% בחברות היי-טק ישראליות הנסחרות בארץ. קרנות אלה תהיינה פטורות ממס על הכנסותיהן, ובעלי היחידות בהן יהיו חייבים במס במועד מימוש היחידות בקרן או בעת חלוקת רווחים. כן המליצה הוועדה לבחון מתן תמריצים נוספים להקמת קרנות אלה, לרבות באמצעות שימוש בערבויות מדינה אשר מטרתן להפחית את רמת הסיכון שעומדת בפני המשקיעים, או שימוש בערבויות מדינה שמטרתן להגדיל את תוחלת התשואה, או שילוב של השניים.

   הוועדה ממליצה גם על שני פתרונות מימון חוץ בורסאיים אשר יתאימו למיזמי היי-טק צעירים שאינם בשלים להירשם בבורסה. כך, ממליצה הוועדה על מתן אפשרות לגיוס הון באמצעות מנגנון השימוש באינטרנט על מנת לגייס סכומי כסף קטנים ממספר גדול של משקיעים מקרב הציבור ומועדוני משקיעים מתוחכמים.

  מרבית הנושאים בהם דנה הועדה טרם יצאו לפועל. בחודש ינואר השנה הרשות פרסמה תיקוני חקיקה במטרה להקל על הרגולציה במגוון תחומים. הבחירות מעכבות תהליכי עבודה חשובים הן של הרשות והן של הבורסה. ללא רפורמיות וצעדים להשלמת הקלות נוספות בתחום הרגולציה, הנהלה החדשה של הבורסה תתקשה מאוד להוות צינור חמצן לתעשיות חשובות הזקוקות להון ראשוני.  אני מקווה שלאחר הבחירות ישכילו במשרד האוצר ובוועדת הכספים לזרז את השלמת הרפורמות ולפצות על חודשי הבחירות האבודים.

sop-resize-800-3.jpg
sop-resize-800-4.jpg
bottom of page