top of page
 • ד"ר איתי גלילי מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי
   
  מרכיב השקעות אלטרנטיביות בתיק ההשקעות 
                        
  הדרך הפשוטה ביותר לתאר את תחום ההשקעות האלטרנטיביות הנה המתאם הנמוך של אפיקי ההשקעה בו לאפיקי ההשקעה המסורתיים. מטרת אפיקי ההשקעה אלטרנטיביים הנה לגוון את תיק החיסכון ארוך הטווח. נכסים מקובלים לקטגוריית השקעה זו הנו נדל"ן,
   
  השקעות ראליות, סחורות ומטבעות. בכנס החודשי שלנו בתחום ההשקעות רצינו לדון בשאלות נוספות החשובות למשקיעים. ראשית מהו מרכיב הראוי לקטגוריה זו בתיק השקעות זו. בדיון זה העמקנו בנתוני קרן ההקדש של אוניברסיטת ייל אשר הנה חלוצת החיסכון ארוך הטווח באמצעות השקעות אלטרנטיביות. מעבר לכך עסקנו בצורך להגדיל את הרכיב של הקטגוריה ככל שמחירי הנכסים המסורתיים עולה וסקרנו את המקובל בתיקי ההשקעות ללקוחות פרטיים בחו"ל. בהמשך שותפו בכנס דוברים נוספים אשר עוסקים בהשקעות אלטרנטיביות. השקעה אחת הנה השקעה בתחום היערות (תחום מקובל להשקעה בקרב מוסדיים בחו"ל) וכן השקעה בתחום הדיור המוגן והנופש באנגליה.
  להלן ההרצאות מכנס ההשקעות אלטרנטיביות שהתקיים החודש:

bottom of page