top of page
  • ד"ר איתי גלילי                     04/01/2014

זמנים מודרניים בעולם ההשקעות
 
אנו רגילים לבחון את תחום ההשקעות בכלים סטנדרטים של היצע וביקוש, מחירים, מכפילים, מחזורים כלכליים, ריבית, אינפלציה וכו'. במאמר הנוכחי ברצוני לחדד מספר תחומים אשר טרם גובשה לגביהן דעה כלכלית מגובשת אך יש בכוחן להשפיע על אופן קבלת ההחלטות הפיננסיות שלנו בתחום ההשקעות.
 
השקעה אקטיבית או פאסיבית –
בשנים האחרונות מתעצמת המגמה של השקעה במוצרי השקעה פאסיביים (תעודות  סל וקרנות מחקות אשר רוכשות את מגוון הנכסים ללא שיקול דעת כלכלי). מגמה זו קיימת הן בשווקים הבינלאומיים והן בישראל. הסיבה המרכזית לפופולאריות של נכסים אלו הנה עלותן הנמוכה ביחס להשקעה אצל מנהל השקעות בצורה ישירה או בקרן נאמנות.
ראו להלן את נתוני הבורסה אודות הפופולאריות של ההשקעה בתעודות סל בישראל בשנים האחרונות:
 
מחקרים רבים מצאו שהשקעה פאסיבית תניב תשואה גבוהה יותר ללקוחות על פני השקעה אצל מנהלי השקעות וזאת בניכוי הפרשי העלויות.   אם כך מדוע צריך מנהלי השקעות בעידן החדש של השקעות פאסיביות?
ובכן הכספים האדירים שנכנסים למוצרי המדדים אינם מפעילים שיקול דעת כלכלי ויוצרים ביקוש רב להשקעה מלאכותית בחברות. הון רב שנכנס להשקעה ללא ניתוח כלכלי יצור אנומליה אשר תאפשר למנהלי ההשקעות בעתיד ליצר ערך רב יותר. מנהלי ההשקעות ינסו לבחון האם הביקוש למניות חברות הנו על בסיס אמיתי או על בסיס ביקוש כללי. מנהלי ההשקעות יוכלו לנקוט באסטרטגיות שונות כגון השקעה רק בחלק מהחברות ובמקרים אחרים אפילו למכור במכירת חסר כנגד הביקוש הכללי (טכניקה המקובלת בתחום קרנות הגידור, להן ניתן דגש בגיליון הנוכחי של המגזין).    בשנים הקרובות תהייה חשיבות רבה לבחינה של השקעה באמצעות מנהלי השקעות איכותיים אשר יש ביכולתם להימנע מהשקעה בניירות ערך הזוכים לביקוש מלאכותי בטווח הקצר.
 
 
 


    
 
דרך חדשה לחיזוי כלכלי מהיר ומסחר באמצעות רשתות חברתיות
 חיזוי כלכלי כולל איסוף תצפיות וניסיון לאפיין את התצפיות לידי מגמה ממנה גוזרים תחזית. מלאכת איסוף הנתונים ארוכה וכוללת שאלונים, מעקב אחר מחירים וכו'. לרוב הנתונים הנאספים מגיעים בפיגור של חודש עד שלשה חודשים למועד ביצוע התחזית. בעידן האינטרנט נדמה שפרק זמן זה הפך ל"נצח". בשנים האחרונות מחקרים רבים בתחום המימון מציגים יכולת להגיע לניבוי בזמן אמת באמצעות מעקב אחר מילות חיפש בגוגל. כלומר, מעקב אחר מילות חיפוש בתחום הכלכלי יכולות להגיע לניבוי כלכלי מהיר יותר ומדויק יותר מאיסוף נתונים בפיגור. להלן דוגמא לנתוני שוק הנדל"ן בארה"ב המשתקף ממחקר שבוצע השנה בארה"ב:
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
מקור: http://www.nber.org/chapters/c12994.pdf
יכולת חיזוי באמצעות מילות חיפוש נמצאת אפקטיבית במגוון שווקים מלבד נדל"ן, למשל בתחום רכישת רכבים ומוצרי יוקרה. אחד השימושים המתרחבים בתחום  זה הנה אפליקציית השקעות המבוססת על מילות חיפוש ומחקרים אקדמיים מצליחים למצוא תימוכין לאסטרטגיות מסחר המבוססות על שימוש בגישה זו – להלן דוגמא לביצועי תיק השקעות מבוסס מילות חיפוש ביחס למדד:
 
 
 


 
מקור: http://www.nature.com/srep/2013/130425/srep01684/full/srep01684.html
 
לאור ממצאים אלו יותר ויותר אסטרטגיות מסחר נעשות מבוססות על ניתוח בזמן אמת של מילות חיפוש ברשת, הן באמצעות גוגל והן באמצעות איתור וניתוח מגמות דיונים אודות מניות ברשתות חברתיות. לא רק זאת, אלא שבשנים האחרונות אף מוקמות קרנות גידור ייעודיות המבססות מסחר על אלגוריתמים של ניתוח מידע ברשת בזמן אמת.
 
 
תחום מחקרי חדש מתפתח ה-Neurofinance
המחקרים הראשונים של כהנמן וטברסקי בתחום קבלת ההחלטות בתנאי אי וודאות משנות ה-70 ואילך זיכו את דניאל כהנמן בפרס נובל בתחום הכלכלה. מחקרים אלו היוו תשתית לענף שלם המכונה כלכלה התנהגותית ובה תחום ספציפי של מימון התנהגותי. בעשור האחרון השדה המחקרי התפתח לתחום צר יותר המכונה Neurofinance ולמעשה בוחן בשיטת ההדמיה המוחית (MRI) את מבנה קבלת ההחלטות בתחום המימון וההשקעות במח האדם. ממצאים רבים מעידים על מגבלות רבות בקבלת ההחלטות הפיננסיות. הבדלים העיקרים בהתנהגות מבוססים על הניסיון הנצבר של המשתתפים בקבלת החלטות מסחר בשוק ההון.  תוצאות אלו ממחישות את הצורך בחינוך פיננסי ושיפור קבלת החלטות כלכליות בגיל צעיר.
 
 
 
מקור: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352820
 
 
 
 
ההמונים מתחילים לממן פרויקטים והשקעות
ב 5 לאפריל 2012 נשיא ארה"ב חתם על חוק המאפשר לרשות לני"ע להיערך להגמשת הקריטריונים להשקעת משקיעים פרטיים בחברות פרטיות. בכך באה הכרה למגמה הארוכות טווח של נגישות משקיעים לאפשרויות השקעה פרטיות במגוון תחומים נרחב מאוד באמצעות האינטרנט.. תחום זה מכונה Crowd funding.
אפשרות המימון באינטרנט מאפשר לסופרים, תסריטאים במאים וכו' לגייס כספים לטובת יצירה חדשה באופן מהיר לקהל הרחב. תחום נוסף שצבר תאוצה הנו תרומות לאירועים, מוסדות ופרויקטים. כאשר מגיעים לדיון אודות אפשרויות השקעה בחברות , סטארט אפים וכו' נוצרים קשיים בתחום דיני ני"ע בדבר הצורך של הרשויות לני"ע להגן על המשקיעים במפני הונאות וחוסר שקיפות.
בימים אלו רשויות לני"ע בכל השווקים המפותחים (וגם בישראל) נערכות להתמודד עם זירות האינטרנט הייעודיות לתחום והביקוש של הציבור לאפשרויות ההשקעה החדשות. תחום זה יצבור תאוצה בשנים הקרובות.  אחד המומחים בישראל לנושא מימון ההמונים הנו דן מרום,  ניתן לצפות בראיון וידאו עמו בנושא זה בערוץ הוידאו באתר      www.finance-inst.co.il

 

פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, רח' היסמין 1, רמת אפעל, בית זיוה קומה 1, טל' 07777-83000, כתובת מייל - service@nihulhon.co.il

sop-resize-600-11111-1.jpg
11114-1.jpg
11115-1.jpg
11116-1.jpg
bottom of page