top of page

מאת ד"ר איתי גלילי                                            14/11/2011
סקטור הביומד בבורסה בת"א
 
אחד הסקטורים המתפתחים בשנים האחרונות הנו סקטור הביומד.
הפעילות היזמית בישראל במחקר ופיתוח בתחום הרפואי (הן מכשור רפואי והן פיתוח תרופות) הובילה את הבורסה לתת גדש על פיתוח המודעות והחשיפה של החברות בענף לקהל המשקיעים.
הבורסה השיקה מדד ענפי – מדד הביוטק אשר נכון להיום כולל כבר 30 חברות ציבוריות, אשר שתי החברות הגדולות בהן הנן: פרוטליקס וגיוון.  לאור התפתחות התחום בבורסה, הזמנו את ד"ר גל אופיר מחברת היעוץ bioassociate  לתאר את התפתחות הענף

bottom of page