top of page

איתי גלילי                       03/11/2013


מס עזבון אמריקאי חל על משקיע ישראלי 
 

האם צריך לעניין משקיע ישראלי מהו מס העיזבון האמריקאי?
 
לכאורה, אין למשקיע ישראלי עניין מיוחד בהיבטי המס בארה"ב. רבים מופתעים לגלות שהשקעה במניה אמריקאית גוררת את המשקיע לחשיפה למס עזבון אמריקאי למרות שאינו אמריקאי.
 
ארה"ב נותן למשקיע זר פטור ממס עיזבון עד 60,000$ ומעבר לכך חל מס עיזבון מלא (עד 40% מהסכום). כיצד ניתן ליישם מה כזה? על אילו נכסים חל מס ועל אלו לא? מה הם הפתרונות למצב זה ולמי זה רלוונטי?
 
כדי לענות על שאלות חשובות אלו ערכנו כנס מיחד אליו הזמנו את עו"ד עודד קרייזל המתמחה במיסוי בינלאומי וכן את מר מוני פלר מחברת הפניקס אשר הציג מסגרת השקעות מיוחדת בהתייחסות שלה לתחום. להלן הרצאותיהם בנושא:

bottom of page