top of page

שווקי המוצרים המובנים פתוחים לכלל המשקיעים


ד"ר איתי גלילי

מרבית המשקיעים הישראלים שמעו על הפיקדונות המובנים של הבנקים בהם ניתן להיחשף באופן חלקי להשקעה בשוק המניות, סחורות, מטבע וכו' תוך שמירה על קרן הפיקדון.  הבנקים מאפשרים ללקוחותיהם בעלי הון רב יותר (משקיעים "כשירים" על פי הגדרת חוקי ני"ע) להשקיע במוצרים מובנים מתוחכמים יותר אשר נבנים על ידי בנקים זרים בחו"ל. בפוסט קודם בנושא  מיכל יוזפסון דנה ברקע כללי אודות מוצרים מובנים. 
http://www.nihulhon.co.il/169243/מוצרים-מובנים

משקיעים ישראלים אינם מודעים לגידול הניכר של שוק המוצרים המובנים לקהל המשקיעים. מטרת המוצרים הנה לאפשר חשיפה מתוכננת מראש לאפשרות השקעה (חשיפה חלקית או מוגברת) במטרה לאפשר למשקיע לתכנן את תיק ההשקעות שלו לתרחישים שונים. הבורסות המרכזיות בעולם מנסות לקדם את קטגוריית השקעה זו – להלן קישור לפרסום של הבורסה של לונדון למשקיעים
 http://www.londonstockexchange.com/specialist-issuers/structuredproducts/sp-introbrochure.pdf

לשם המחשת גודל השוק, אציין שבבורסה בפרנקפורט רשומים למסחר למעלה מ 700 אלף ני"ע מובנים הרשומים למסחר.  הבורסה השיקה אתר אינטרנט ייעודי העוסק במסחר בתחום www.scoach.de/en , באתר מנוע חיפוש בו המשקיע יכול לבחון את כלי ההשקעה הרלוונטי עבורו, התנאים של המוצר,פרטי הבנק המנפיק וכן אפשרות לניתוח תרחישים והשוואה בין מוצרים.
להלן קישור למנוע החיפוש
http://www.scoach.de/en/tools/tool-box/knock-out-map#

יש לציין שמרבית הבורסות הגדולות בעולם פועלות להרחיב את היצע המוצרים הרשומים למסחר וכן את הנגשת המידע למשקיעים לבחינת ההשקעה. לצד זה הבנקים הגדולים בעולם מפרסמים באתרי האינטרנט מוצרים מובנים שהם הנפיקו וניתן לרכוש אותם דרך חדרי העסקאות של הבנקים לאחר מתן  פרטי נייר הערך (מכונהISIN).

על מנת להרחיב את המידע אודות שוק המוצרים המובנים הזמנו לכנס ההשקעות שלנו את מנהלי חברת מודליטי אשר הנה חברת תוכנה אשר יוצרת לבנקים הזרים מערכת תמיכה להרכבת, ניתוח וניהול המוצר המובנה אותו הם מנפיקים. סמנכ"לית החברה – רוית לבנון הרצתה אודות רקע לשוק המוצרים המובנים ומנכ"ל החברה – אייל ליבוביץ הסביר איך בוחנים  ובוחרים מוצר מובנה.
להלן הרצאותיהם:

bottom of page