top of page

סקירת שווקים ותחזית שנתית  2024

מיכל יוזפסון , מנהלת מערך ייעוץ השקעות, פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ.

 

הכלכלה העולמית הפגינה יציבות ועוצמה לנוכח עליות הריבית האגרסיביות והשנה הסתיימה  עם ביצועים חיוביים משמעותיים מהתחזיות.

עם זאת, שנת 2023 היתה שנה מורכבת ורצופת אירועים, שהובילו לתנודתיות בשווקים. 

בארה"ב משבר נזילות בבנקים בתחילת השנה, כתוצאה מהריביות הגבוהות, הביא למימוש בשווקים, כשפעולות נמרצות של הבנק המרכזי ייצבו את המערכת הבנקאית ואת השוק די במהירות. העלאת ריבית אגרסיבית של הבנקים המרכזיים וחשש ממיתון הביאו לתנודתיות נוספת כלפי מטה ולבסוף ממש בחודשים האחרונים של השנה הערכה לנחיתה רכה ולא למיתון כבד לצד הערכה לסיום מחזור העלאות הרבית  וציפיות להורדת ריבית, הביאו לביקושים לאג"ח ולמניות  ועליות משמעותיות בשווקים כשמדדי המניות  בארה"ב הגיעו לשיא.

בארץ, בנוסף לרצף עליות הריבית שהקשו על המשק, בשל המהפכה המשפטית והערכה של הנזק העצום לכלכלת ישראל, השנה התחילה עם חולשה וביצועי חסר משמעותיים בשוק המקומי לעומת השווקים בחו"ל ולהיחלשות השקל. המתקפה באוקטובר והכניסה למלחמה הביאו בשלב ראשון לירידה נוספת בשווקים בשל חוסר וודאות לגבי התפתחות המלחמה והשפעתה על הכלכלה. ההערכה שהלחימה מתרכזת בחזית הדרומית בעיקר, הבנה שהמהפכה המשפטית לא תצא לפועל, בטח שלא באופן שבו תוכננה והצפי לירידת ריבית  כבר ברבעון הראשון 2024 הביאו לתיקון בשוק המניות המקומי, אשר עדיין הניב ביצועי חסר ביחס לשווקי חול. יתרות מט"ח גבוהות והתערבות בנק ישראל בנוסף להערכה לירידת ריבית בארה"ב, הביאו לירידת שער הדולר. 

בארה"ב הכלכלה הפתיעה לטובה בחוסן שלה, אך אינדיקטורים מצביעים על התמתנות והאטה בפעילות הכלכלית ברבעון הרביעי לאחר רבעון שלישי חזק. שוק העבודה עדיין חזק, אך התמתן ושיעור האבטלה נותר נמוך. האינפלציה האטה ועומדת על 3.1%, אך נמצאת מעל היעד של הבנק המרכזי שעומד על  2%. עלויות אשראי גבוהות ותנאים פיננסים הדוקים יעיקו על הפעילות העיסקית ועל משקי הבית. האטה בשוק העבודה וירידה בעודפי החיסכון יביאו להאטה כלכלית במחיצת הראשונה של 2024 וישפיעו על האינפלציה. כלכלת ארה"ב צפויה לצמוח בשיעור נמוך  של 1.5% בשנת 2024 (ע"פ תחזיות IMF). לאור התחזית להמשך התמתנות האינפלציה לרמה של 2.4% בסוף 2024, הבנק המרכזי האמריקאי צופה 3 הורדות ריבית משיעור של 5.25-5.5% לשיעור של 4.6% בשנת 2024. בניגוד להצהרת הבנק המרכזי, שוק החוזים על הריביות ושוק האג"ח צופים הורדות ריביות אגרסיביות יותר לרמה של 3.75%-4% בסוף שנת 2024 .

באירופה.  אירופה נפגעה ע"י ירידה בייצור העולמי, חולשה בסין ומדיניות מוניטרית הדוקה. הצמיחה בטווח הקצר, צפויה להישאר נמוכה, עם סיכון משמעותי למיתון ולעמוד על 0.6% בשנת 2023, 0.8% בשנת 2024 ולעלות ל1.5% בשנת  2025 ע"פ הערכות הבנק המרכזי באירופה. האינפלציה התמתנה בשיעורים חדים ועמדה על 2.4% בחודש נובמבר. לחצי המחירים יורדים, אך רכיב דומיננטי של עלויות שכר לא הואט ועדיין לא ברור כמה עליות שכר החברות יכולות לספוג. שיעור האבטלה נמצא בשפל של 6.5% ונדרשת האטה כלכלית חזקה יותר כדי שהאינפלציה תמשיך להאט. בנוסף לרכיב השכר, האינפלציה בטווח הקצר צפויה לעלות בשל שינוי במיסוי כך שהשנה (2023) תעמוד על 5.4%. בשנת  2024 האינפלציה צפויה להתמתן ל-2.7% ותתכנס לטווח היעד בשנת 2025. הבנק המרכזי לא דן אפילו בהורדות ריבית, שעומדת היום על שיעור של 4.5% על הפיקדונות ונוקט בגישה של ריבית גבוהה לאורך זמן לצד הקטנת מאזני הבנק. למרות עמדה זו של הבנק, בשווקים מגולמת ירידת ריבית חזקה בשיעור של 1.5%, החל מחודש אפריל 2024 .

 

מקור: IMF

ישראל. בשוק המקומי מעבר להשפעה של הכלכלה העולמית, שצפויה להאט במחצית הראשונה של השנה על הכלכלה בישראל, אי הוודאות עדיין גבוהה מאוד ביחס להתפתחות המלחמה והשלכותיה הכלכליות.  בהקשר הביטחוני יש אי וודאות  בנוגע למשך זמן המלחמה, התרחבות המלחמה לחזיתות נוספות וההשפעה על הכלכלה. להתנהלות הממשלה ביחס לחלוקת התקציבים וגובה הגירעון יהיה משקל גדול והשפעה על שער החליפין, על גיוס ומימון החוב ועל שווקי המניות.  נראה שבמקום לעשות התאמה ולשנות את סדרי העדיפויות בחלוקת התקציבים, הממשלה מעדיפה להגדיל את הגירעון ובסופו של דבר כנראה תיאלץ להעלות מיסים. הגדלת הגירעון עלולה להוביל להורדות דירוג החוב של מדינת ישראל, קושי בגיוס חוב, היחלשות המטבע המקומי והאטה כלכלית נוספת לצד אינפלציה. למלחמה יש השפעה על האינפלציה שכרגע קשה להעריך. מצד אחד גורמת להאטה בביקושים, אבל מצד שני, עלולה להביא לעליות מחירים בשל מחסור במוצרים או בסחורות כתוצאה מהשבתה של מפעלים או נתיבי ייבוא, מה שישפיע על מדיניות הריבית של בנק ישראל. הריבית עומדת על 4.75% וצפויה לרדת כבר ברבעון הראשון של 2024. ע"פ תחזיות בנק ישראל הריבית צפויה לרדת במהלך 2024 לרמה של 3.75% -4%, על מנת לתמוך בכלכלה, שצפויה להאט באופן משמעותי  לקצב צמיחה של 2% בשנים 2023 ו-  2024. חוסר הוודאות גבוה וקיים סיכון גבוה לתחזיות הצמיחה לאינפלציה ולריבית שישתנו בהתאם להתפתחות הלוחמה והתנהלות הממשלה .

 הצמיחה הגלובלית צפויה להאט והאינפלציה צפויה לרדת ולהתכנס לטווח היעד בשנת 2025.

התנועות בשווקים מהירות ואגרסיביות. השווקים ממשיכים לבצע התאמות בקצב מהיר ביותר ומגלמים את הורדות הריבית הצפויות ואת השפעת הריבית הנמוכה יותר על שוק המניות והאג"ח. הציפיה שהבנק המרכזי יוריד ריביות בקצב מהיר ובשיעור גבוה מהתחזית שנתן , האינפלציה תתכנס  לטווח היעד, במקביל להימנעות ממיתון, הביאו את שוק המניות בארה"ב לשיא ולירידת תשואות משמעותית בשוק האג"ח הגלובלי.

שנת 2024 צפויה להביא אתה ריביות נמוכות יותר, מה שתומך בנכסי סיכון. החשש הוא שהשוק אופטימי מדי ביחס לקצב הורדת הריבית ויתכן שחלק מהביצועים של שוק המניות ובאג"ח מגיע על חשבון הביצועים בשנת 2024.

השוק מגלם את הציפייה שכל חלקי הפאזל יסתדרו בדיוק לפי התסריט האופטימי. אך הערכתינו הינה, שהריבית לא תתחיל לרדת כ"כ מהר אלא אם הכלכלה תאט באופן מהיר  מהתחזית ותידרש ריבית נמוכה יותר ואז אין הצדקה לתמחור שוק המניות בעיקר בארה"ב.

 

שוק המניות 

שוק המניות העולמי נהנה מהפחתת החשש ממיתון, שהיה מתומחר בסוף שנה שעברה. נראה שההאטה הכלכלית רק נדחתה וזה אמור להכביד על ביצועי המניות במחצית הראשונה של השנה הקרובה. 

ארה"ב. מדד הS&P500 -  עלה בשיעור של כ-24% ונסחר במכפיל עתידי של 19.3. קצב צמיחת הרווחים, שהפתיע לטובה בשנת 2023 הודות לחוסן של הכלכלה והשקעה בתחום של ה, AI  תמך בשוק המניות. עם זאת, הביצועים החיוביים של השוק היו מרוכזים במספר מניות טכנולוגיה גדולות שמחירן עלה בכ-100% לעומת יתר המניות שעלו באחוזים בודדים ונסחרות בתמחור נמוך יותר. קצב צמיחת הרווחים הצפויה עומד על 11% ונראית אופטימית מדי בהינתן חולשה כלכלית צפויה. מכפיל המדד, מגלם תשואה עתידית ממוצעת צפויה של כ- 5.18%. בהשוואה לתשואת אג"ח חברות בארה"ב  (BBB) שעומדת על כ- 5.25% וכן בהשוואה  לאג"ח ממשלתי ל-10 שנים פרמיית הסיכון נמוכה יחסית ובבחינת האלטרנטיבות אינה מצדיקה הקצאה מלאה למניות. לאור הערכה לחולשה כלכלית, יש מקום להתמקד בהשקעה בחברות איכותיות בעלות יתרון תחרותי, עם מאזנים חזקים וחוב נמוך.

 

מקור : Yardeni research

אירופה. שוק המניות האירופאי הניב ביצועי חסר בשנת 2023 אל מול השוק האמריקאי. מדד הstoxx600 עלה בשיעור של כ- 12.5% ונסחר במכפיל של 12, המגלם תשואה ממוצעת צפויה של כ-8%. קצב צמיחת הרווחים הצפוי לשנת 2023 שלילי ועומד על 0.6%- וצפוי לעלות בשנת 2024 ל-7%. התמחור אמנם נמוך בהשוואה לשוק האמריקאי, אך הסביבה המאקרו כלכלית באירופה חלשה משמעותית מאשר בארה"ב.  מדיניות מוניטרית מהדקת וחולשה בסין יכולים להעיק על  הכלכלה ועל שוק המניות, אבל נראה שמרבית הנתונים השליליים מגולמים בתמחור השוק. כחלק מן הפיזור יש מקום לשלב שוק זה בתיק המניות בהתאם למשקלו בשוק העולמי.

מתעוררים. מדד שווקים מתעוררים index MSCI emerging markets עלה בכ-6% הניב תשואת חסר משמעותית ביחס לשווקים המפותחים. שווקים אלו נסחרים בדיסקאונט עמוק ביחס לשווקים המפותחים ובתמחור חסר משמעותי. הצמיחה בשווקים אלו  אמנם האטה ועלולה לסבול מהיחלשות הביקוש העולמי כתוצאה מהאטה, אך צפויה להיות גבוהה מהצמיחה בשווקים המפותחים. סביבת ריבית יורדת והיחלשות הדולר צפויות להשפיע לטובה ולתמוך בכלכלות אלו.  קצב צמיחת הרווחים צפוי לצמוח בשיעור דו ספרתי בשנת 2024.  לאור התמחור הנמוך אנו מעריכים שיש מקום להקצאה לשווקים אלו ובשל הסיכונים אנו מבצעים הקצאה השווה למשקלם בשוק העולמי. בשל השונות בין הכלכלות השונות, העדפה לניהול אקטיבי ולבחירה סלקטיבית של הכלכלות והמניות בהתאם לסביבת הפעילות.

 

מקור: yardeni research

ישראל. מדד ת"א 125 מסיים את השנה עם עלייה מינורית של כ-3.5% והציג ביצועי חסר משמעותיים לאורך כל השנה בהשוואה לשווקי המניות של המדינות המפותחות. בלטו לטובה מגזר הבנקאות, מגזר הטכנולוגיה בהשפעת שווקים הגלובליים ומדד ת"א נפט וגז שנהנה ממחירי אנרגיה גבוהים. גם מגזר הנדל"ן החל להתאושש עם הערכה לירידת ריבית.

עד לחודש אוקטובר השוק הניב ביצועי חסר בשל התקדמות החקיקה כחלק מההפיכה המשפטית, פגיעה בסביבה העסקית וההכרה שתמהיל האוכלוסייה והתנהלות התקציבית יביאו לפגיעה בצמיחה לטווח הארוך, בשל העברת התקציבים ולשימושים שאינם מעודדים גידול בפריון, תעסוקה וצמיחה. בתאריך 07.10 עם התקפת החמאס והכניסה ללוחמה, התממש הסיכון הגיאופוליטי של מדינת ישראל והשוק חווה ירידות משמעותיות של כ-15%. ירידות אלו נמחקו עם הערכה שהמלחמה תתמקד בעיקר בחזית הדרומית, הערכה שעם התנהלות תקציבית נכונה הכלכלה הישראלית יכולה לספוג ולממן את עלות הלחימה ואת הוצאות הביטחון בעתיד ושלאחר תקופה מסוימת השקעה בשיקום והישובים והתשתיות יתמכו בצמיחה. האטה משמעותית ברבעון הרביעי, ירידה בקצב האינפלציה וירידה בשער החליפין  תומכות בהורדת ריבית ע"י בנק ישראל  ויכולות להביא לעלייה  בשוק המניות.

תמחור השוק המקומי אינו גבוה ועומד על  14.6. תמחור זה, מגלם תשואה ממוצעת שנתית צפויה של 6.8%. בשל חוסר הוודאות הגבוה ביחס להמשך הלחימה והאפשרות ללחימה ממושכת לצד פתיחת חזיתות נוספות שמשנות את התמונה וכן לאור התנהלות הממשלה ביחס לתקציב, שיכולה להוביל למשבר כלכלי, על אף שהתמחור אינו גבוה, אנו ממשיכים  לשמור על הטיית  תיק המניות לשווקי חו"ל  במשקל גבוה מעבר.

 

מקור: Terminal Bizportal 

שוק האג"ח 

אג"ח חו"ל. התנודתיות בשוק האג"ח היתה גבוהה במהלך השנה. אג"ח ממשלת ארה"ב נסחרה בתחילת השנה בתשואה של 3.88%, הגיעה לתשואה של קרוב ל-5% וחזרה להיסחר בתשואה שבה נסחרה בתחילת השנה. ירידה ניכרת הצפויה בשיעורי הריבית בשנה הבאה, הביאה לירידה משמעותית בתשואות אגרות החוב. שוק האג"ח מגלם את הורדות הריבית הצפויות ואף מעבר לכך  ומשקף את התרחיש החיובי שהריביות תרדנה כבר ברבעון הראשון של 2024 ובשיעורים גבוהים מהנחיית הבנק המרכזי. נראה שעיקר רווחי ההון הנובעים מירידת הריבית הצפויה כבר גלומים בשוק האג"ח. הציפייה בשוק,  שעשויה להיות אופטימית מדי וכן הקטנת המאזן הצפויה ע"י הבנק המרכזי (יכול  להביא לעודף היצע ועליית תשואות)  עלולים לגרום לתנודתיות  ולעלייה חלקית של התשואות בטווח הקצר. על אף התנודתיות הצפויה, רמת הריביות במונחים אבסולוטיים גבוהה וכמגמה ארוכת טווח, התשואות אכן תרדנה בהתאם לקצב ירידת האינפלציה, לצמיחה הכלכלית והערכה לגבי כיוון הריבית. האג"ח חזר להיות מקור הכנסה תזרימי בתיק ההשקעות ומהווה גידור למקרה שהמיתון יהיה חריף מהציפיות והריביות תרדנה בשיעור ניכר. 

אגח חברות מדורג חו"ל. שוק אגח החברות U.S. Corporate Indexes Bloomberg Fixed Income מסיים את השנה בעלייה של 8.85%. מדד זה נסחר בתשואה של 5.02%. תשואה זו מגלמת פרמיית סיכון של 0.99% מעל תשואת אג"ח ממשלתי לתקופה דומה. פרמיית הסיכון נמוכה ביחס לממוצע וביחס לציפיות להאטה כלכלית. עם זאת, החברות היו יעילות בגיוס החוב בריביות נמוכות לתקופות ארוכות (מימון זול), מה שמחזק את המאזנים ומגביל את הצורך בגיוס חוב ע"י החברות בריביות גבוהות מצד אחד ובמיעוט הנפקות מהצד שני. אלו תומכים בהשקעה באפיק זה. תנודתיות בטווח הקצר תהווה הזדמנות להארכת מח"מ.

אג"ח לא מדורג חו"ל. מדד ה High yield עלה בשיעור של כ-13.5% בשנת 2023, נסחר בתשואה של 7.72%, המגלמת פרמיית סיכון של 3.34%. פרמיה זו נמוכה יחסית ולאור האטה צפויה, עלייה בשיעורי חדלות הפירעון ועלייה בעלות מחזור החוב, אנו רואים upside  מוגבל. נעדיף להשקיע בחוב בדירוגים גבוהים ובתחום של הדירוגים הנמוכים יותר נעדיף להשקיע באפיק ההלוואות המאוגחות (CLO), המעניק תשואה ופרמיית סיכון גבוהה יותר ביחס לסיכון. אפיק זה מגלם תשואת יתר על פני אגח לא מדורג ללא עליה ברמת הסיכון.

שוק האג"ח בישראל.

שוק האג"ח הממשלתי השקלי, ספג ירידת  מחירים חדה ועלייה משמעותית בתשואות בעקבות  מתקפה ב 07 באוקטובר, כתוצאה מעלייה בסיכון של מדינת ישראל. תשואת אג"ח ל- 10 שנים הגיעה לשיעור של  4.67% ואג"חים ארוכות יותר, נסחרו בתשואה גבוהות מ- 5%.  ההערכה שהמלחמה מתמקדת בדרום, ההנחה שמדינת ישראל בהתנהלות תקציבית נכונה יכולה לעמוד בעלויות המלחמה, התכנסות האינפלציה קרוב לטווח היעד, התערבות בנק ישראל בשוק המטח וירידת שער הדולר, שיאפשרו הורדת ריבית ע"י נגיד בנק ישראל, הביאו לעליית מחירי האג"ח והתשואות חזרו לרדת. אגח ל-10 שנים עומדת על 3.85% פער של כ- 0.2% מעל התשואה בתחילת  השנה. להערכתנו השוק הקדים את המאוחר וירידת התשואות מוגזמת ואופטימית מדי. פרמיית הסיכון של מדינת ישראל יכולה לעלות בהתאם להתפתחויות, הסיכונים לתחזיות רבים הן ברמה של התפתחות הלחימה (תיתכן פתיחת חזית צפונית והסתבכות הלוחמה הנוכחית) והן ברמת התנהלות הממשלה בניהול התקציב וההשלכות על כלכלת ישראל, דירוג האשראי ויכולת גיוס כספים. בנוסף, גיוס מוגבר של אגרות חוב ממשלתיות לטובת מימון הפעילות יכול להביא ללחץ על מחירי האג"ח ולעליית בתשואות. 

שוק אג"ח החברות ישראל. שוק האג"ח הקונצרני בארץ הציג חוסן לאורך השנה וסיים את השנה עם ביצועים חיוביים לאחר שבמהלך השנה שינה כיוון באופן ממותן יחסית בפברואר עקב משבר נזילות הבנקים בארה"ב ולאחר מתקפת הטרור והכניסה למלחמה ב  07.10  והתאושש משניהם.  מדד תל בונד 60 עלה בשיעור של 4.87% ונסחר בתשואה שנתית לפדיון צמודת מדד של 2.69%  , בדומה לתשואה בתחילת השנה, לאחר שכבר הגיע לתשואה שנתית לפדיון צמודת מדד באזור ה-4% לאחר מתקפת הטרור של ה7/10. המדד נסחר במרווח של 1.56% מעל הממשלתי, מרווח נמוך מהמרווח בו נסחר בתחילת השנה על אף העלייה בסיכון. צפי להורדת ריבית גם בישראל כבר במהלך הרבעון הראשון של שנת 2023 תמך בעליית המחירים וירידת המרווחים. המרווחים נמוכים, אך התשואה האבסולוטית גבוהה יחסית בהשוואה לעבר בשל הריביות הגבוהות.  בניגוד לשוק האג"ח העולמי  חוסר הוודאות בארץ מאוד גדול והסיכון גבוה משמעותית. יש מקום בבחירה סלקטיבית של ני"ע, לצד השקעה בחברות בעלות מינוף נמוך, מאזנים חזקים, בעלות יכולות החזר חוב ושירות חוב גבוהות.

אלטרנטיבי. אפיק החוב הלא הסחיר מהווה כלי לגיוון מקורות התשואה בתיק ההשקעות, הורדת התנודתיות והעלאת התשואה, כתוצאה מקבלת תוספת תשואה על אובדן הנזילות. בתוך אפיק זה, אנו מתמקדים בחוב מגובה בביטחונות ובאיכות אשראי גבוהה. בהמשך השנה, נבחן הגדלת השקעה באפיק הנדל"ן אשר הורדת הריבית תתמוך בעליית שווי הנכסים ובכדאיות ההשקעה.

לסיכום.

אנו מגיעים לשנת 2024 לאחר שהשווקים עשו מהלך אגרסיבי של עליית מחירים ותמחור שאינו זול.  המחירים מגלמים את התרחיש האופטימי לגבי האינפלציה, הצמיחה והורדת הריבית. המשקיעים מניחים הורדות ריבית אגרסיביות בסביבה של כלכלה צומחת וזה לא מסתדר עם ירידה באינפלציה. להערכתנו קצב הורדות הריבית בארה"ב יהיה נמוך מהמגולם בשווקים, מה שעלול להביא לתנודתיות וריבאונד חלקי במחירים כלפי מטה גם בשוק האג"ח וגם בשוק המניות.  נכסי הסיכון עשויים לסבול במחצית הראשונה של השנה בשל היחלשות כלכלית, אך עם שינוי מדיניות הבנקים הביצועים יהיו טובים יותר ככל שהשנה תתקדם. בהינתן ותהייה תנודתיות יהיה מקום לנצל זאת לטובת הארכת מח"מ, קיבוע תשואה ובחינת הגדלת החשיפה למניות בהתאם לנסיבות. 

אי הוודאות בשוק המקומי גבוהה מאוד ותלויה בהתפתחויות הביטחוניות ועל כן אנו ממשיכים לשמור על הטיה לשווקי מניות חו"ל עד להתבהרות המצב. בארה"ב תמחור המניות גבוה, ופרמיית הסיכון בשוק המניות נמוכה ביחס לתשואות אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני ועל כן איננו נמצאים במקסימום ההקצאה לשוק המניות. אם אכן תתבצע הורדת ריבית אגרסיבית זה יצביע על האטה חמורה מהציפיות של המשקיעים מה שלא יתמוך בהמשך עליית מחיר המניות, אבל כן יתמוך בשוק האג"ח. אנו נמצאים בחשיפה גבוהה לשוק האג"ח שיכול להוות גידור מפני האטה כלכלית וליהנות מהורדות ריבית אגרסיביות. 

 

בתקופה של אי וודאות גבוהה איננו רואים מקום לקחת סיכונים ומקפידים על פיזור גבוה ושמירה על ההון. סביבת הריבית הגבוהה מאפשרת לקבל תשואות גבוהות באפיקים בהם הסיכון מוגבל יחסית.  לטובת הפיזור של הנכסים מחוץ לישראל יש מקום להשקיע ולשלב אג"ח חול מנוטרל או חשוף מטבע חוץ כחלק מתיק האג"ח. בתחום החוב בארץ ובחול, אנו מעדיפים להתמקד בחוב באיכות אשראי גבוהה בחברות חזקות עם מינוף נמוך.

אנו רואים מקום לשלב חוב פרטי שאינו סחיר ברמת ביטחון גבוהה לטובת פיזור מקורות התשואה והקטנת התנודתיות, אם כי בשיעורים נמוכים מאשר בעבר לאור התשואות שניתן לקבל באפיק הסחיר.

קבלת החלטות השקעה והקצאת נכסים צריכה להיות מבוססת על סמך תמחור הנכסים בהתאם למאפייני כל לקוח בבחינת מטרות ההשקעה, מידת שנאת הסיכון ולא מושפעת מתנודתיות  השוק.

 

הנתונים נכונים נכון לתאריך 28.12.2028

 

תמונה1.png
תמונה2.png
afik.png
bottom of page