top of page

הצמיחה בעיני הלווין

 

אלון קיבה     20.12.2022

ישנה תפיסה בעולם הכלכלי כי צמיחה במשטרים לא דמוקרטיים מהירה יותר, המחשבה כי המודל הסיני עדיף נובעתמההנחה כי מדינות דמוקרטיות ומדינות שאינן דמוקרטיות מציגות את בסיס נתוני הכלכלה שלהן על אותו בסיס חישוב, מה שאמור להפוך את ההשוואה בין מדינות לפעולה פשוטה, אך האם הנחה זו נכונה וריאלית?

קשה לזהות מתי משטרים מעוותים נתוני שיעורי צמיחה כלכלית, שכן מי שמרכיבים את הסטטיסטיקה הם נציגי המשטר בעצמן. המדידה אינה אפשרית כאשר הבסיס להשוואה הוא המספרים אותם המשטרים סיפקו. משמעות הדבר היא שיש למצוא אינדיקטור עצמאי לבחינת נתוני הכלכלה ובעיקר לצמיחה כלכלית, נתונים שממשלות יהיו פחות נוטות או לא מסוגלות לתמרן. אינדיקטור בלתי תלוי ומעניין שניתן לבחון אותו בצורה אמפירית הוא תמונות לוויין של אורות לילה.

תמונות הלוויין המראות את עוצמת האורות החשמליים בלילה מהוות פרוקסי קרוב לפעילות כלכלית.  הנדרסון, סטוריגארד ווייל (2012),הצליחו לאושש זאת במחקרם, בהערכת גמישות שנתית בין עוצמת האור בלילה לבין התמ"ג כשהראו שיש מתאם חזק מאוד בין צמיחה כלכלית לאורות הלילה, ככל שהכלכלה תגדל, יש צפייה לראות יותר אורות בלילה (למשל עם התרחבות הערים וכו'). במחקרם בחנו את אורות הלילה שנאספו על ידי לוויינים של חיל האוויר האמריקאי שמקיפים את כדור הארץ 14 פעמים ביום מאז שנות ה-70, אל מול שינויים שנתיים בפעילות הכלכלית של 188 מדינות בין השנים 1992-2008. דוגמה ברורה לעין היא תצוגת הלוויין הלילית של חצי האי הקוריאני. חלק גדול מדרום קוריאה, דמוקרטיה, מואר בבהירות. צפון קוריאה - שכלכלתה תחת הרודן קים ג'ונג און קטנה פי 60 מזו של שכנתה מדרום - היא ברובה שחורה, והגבול זוהר בבירור.

האם הנתונים בסין מדוייקים?!

על מנת להעריך את איכות הנתונים הכלכליים הסיניים ניתן לבחון את ההבדל בין קצב הצמיחה של התמ"ג הריאלי שדווח על ידי הממשלה לבין הצמיחה המשוערת מ-1992 עד 2006 באמצעות נתוני אורות הלילה. סטטיסטיקה רשמית דיווחה כי צמיחת התמ"ג הריאלית בסין הייתה כ-122 אחוזים באותה תקופה ולעומת זאת, נתוני תאורת הלילה מראים כי הצמיחה הייתה 57 אחוזים. הפער מצביע על כך שהצמיחה הסינית המצטברת לאורך השנים עשויה להיות מוגזמת בשיעור של עד 65 אחוז.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סין פורסמו יותר מ 80,000 סדרות נתונים כלכליים ב 2012, אנליסטים כלכליים לעיתים הוכיחו את הממשל באי דיוק פרסומים עיקריים דרך אותם נתונים וכך עד לשנת 2016 רוב הנתונים הפסיקו להתפרסם, על רקע זה ההחלטה שהתקבלה באוקטובר השנה לעכב את פרסום אינדיקטורים ראשיים לרבעון השלישי, כולל התוצר המקומי הגולמי, נראית פחות כמו הפתעה, כאשר סין עוברת מצמיחה גבוהה מתמשכת למספרים צנועים יותר. ההאפלה היא רק סימן אחד מני רבים לכך שכל מספר שיופיע לבסוף לא סביר שיהיה גבוה, צמיחת תמ"ג של 3.9% פורסם בסופו של דבר כשבוע מאוחר מהמועד המקורי.  בהתבסס על הקשר בין נתוני התמ"ג הסיני הקודמים ונתונים שנאספו על ידי מגזין האקונומיסט, הבנק הפדרלי של ניו יורק ואתר מעקב הטיסות Airportia, הערכה הייתה שנתון הצמיחה של סין ברבעון השלישי יהיה כ-3%, ירידה משמעותית מיעד תחילת השנה של 5.5 אחוזים, ובקצה הנמוך של התחזיות האחרונות. בבחינת הערכה המבוססת על צילומי האור בלוויין הערכה הייתה שהנתון ירד ל-2.7%, מחצית מהיעד ורחוק בצורה משמעותית מהפרסומים.

ההבדל המכריע בין הדמוקרטיות למשטרים אחרים היא שבדמוקרטיה יש רשת שלמה של בלמים ואיזונים שמרסנת במידת מה את תרבות הניפוח הזו. לדוגמה, התקשורת אשר בוחנת את המספרים, האופוזיציה שמעלה שאלות וחופש המידע הזמין לאזרחים. בעוד כי כל אלו אינם מאפיינים משטרים לא דמוקרטיים.

לפי הפרסומים של מרטינז באוניברסיטת שיקאגו כאשר משווים את הדמוקרטיות היציבות והאמינות יותר למשטרים האוטוריטריים יותר, ישנה סטייה בטווח של 30% עד 35%. מה שזה אומר, למשל, הוא שאם שיעור הצמיחה האמיתי הוא 1%, המשטר האוטוריטרי ידווח על שיעור הצמיחה של 1.3%

לא רק משטרים דיקטטורים מעוותים את הנתונים הכלכליים שלהם, ניתן לראות גם דיווח שאיננו מהימן גם במדינות הנתמכות בעזרה חיצונית. נראה כי תוכניות סיוע חוץ משפיעות גם על נכונותה של מדינה להציג דיווחי תמ"ג שיועילו לה, רבות מהמדינות העניות בעולם מקבלות סיוע חוץ, אך ברגע שהן מגיעות לרמה מסוימת של הכנסה הם מאבדים את זכאותם לתוכנית.

אז יש סיבות רבות למה ממשלות מציגות נתונים לפי איך שרוצים  שהנתונים ייראו ולא מבוססים במציאות  ולכן חשוב שיהיו בנו הקוראים ולומדים נתונים מידה כלשהי של ספק ולנסות לבדוק  מאיפה התקבלו הנתונים ומי אחראי על פרסום הנתונים ואז נבין למה לפעמים הסטטיקה אינה מדויקת. 

bottom of page