top of page

אופק התשואה של המשקיעים הסולידיים במגמת שיפור  

 

אלון קיבה     28.09.2022

שנת 2022 שונה מהשנים האחרונות ולא רק בגלל התנודתיות שעלתה בשווקים, השנה לראשונה מזה כעשור ישנה עליית ריבית שגרמה לתשואות האג"ח הקונצרניות בדירוג השקעה להגיע קרוב לשיא נומינלי רב שנים.

עליית הריבית המהירה בעולם ובישראל משפרת למשקיעים הסולידיים את אופק ההשקעה ביחס לשנים האחרונות, זאת מתוך הערכה שהאינפלציה צפויה להתמתן בשנים הקרובות. 

 

אגרת חוב היא הלוואה – המאפשרת למשקיע לקבל ריבית וקרן ממנפיק האיגרת (ממשלה\חברה) וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו מראש. לכל איגרת ישנם תנאים המאפיינים את אופי התקבולים, הכוללים - מועד לפדיון הקרן והריבית, והריבית המתקבלת,  מכך ניתן לחשב את התשואה השנתית אותה יקבל המשקיע בהתאם למחיר בה האיגרת נסחרת במידה ויחזיק את האיגרת עד מועד הפדיון שלה.

רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה והביטחונות אותן נתנה למשקיעים בהנפקה. הביטחונות קובעים את קדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה (לדוגמה, רוכשי האג"ח יקבלו עדיפות על הלוואות מגורמים אחרים ובעלי מניות).

האם מדובר בהשקעה סולידית?

נהוג להתייחס לאיגרות חוב כאפיק השקעה סולידיות, לפיכך ניתן להבין שהפוטנציאל בהשקעה זו נמוך מהפוטנציאל בהשקעות שהיו נחשבות בעלות אופי מסוכן יותר כמניות. בעולם וגם בארץ קיימות חברות דירוג הבוחנות את מצבן של החברות (תמורת תשלום) ומפרסמות דירוג המעיד על יכולת החברה לתשלום החוב לבעלי האג"ח. החברות מקטלגות את הסיכון הקיים בכל אגרת חוב שהן מדרגות והדירוג מציג את רמת הסיכון. נהוג לחלק את הדירוגים ל-2 , איגרות חוב קונצרניות שבדירוג השקעה  ואג"ח שאינן בדירוג השקעה (המוכרות גם בשם אג"ח זבל) , אשר ההשקעה בהן נחשבת מסוכנת יותר. ככלל,  איגרות חוב שאינן מדורגות התשואה עליהן תהיה גבוהה יותר בשל פרמיית הסיכון שהמשקיעים דורשים כהשקעה בחברה שבחרה לא להיות מדורגת .

שנת 2021 הסתיימה כאשר התשואות העתידיות לאפיק האג"ח המקומי והגלובאלי היו בשפל , לדוגמא במדד האג"ח המקומי הממשלתי הייתה תשואה שקלית של כ 0.7% לשנה באורך חיים ממוצע של כ 7 שנים או תשואה ריאלית שלילית של 1.2% באורך חיים דומה. ירידות המחיר הקפיצו את התשואה הנוכחית לכמעט 3% בשקלי, או תשואה ריאלית חיובית של כ 0.3% (המהווה ירידה של כמעט  10% במחיר האג"ח). 

האג"ח הקונצרניות חוו תנודתיות נמוכה יותר, מדדי התל בונדים 20,40,80 שהינם מדדי אג"ח צמודי מדד בדירוג השקעה גבוהה של AA ו AA+ היו בתחילת השנה בתשואות לפדיון ממוצעות שליליות של כ 0.85% והיום הן במצב שונה לחלוטין  כאשר התשואה הממוצעת במדדים אלו היא חיובית צמודת מדד של כ 1.7% המהווים ירידת מחיר של כ 6%-7%. מדד התל בונד השקלי בעל דירוג ממוצע יחסית גבוהה של AA- במח"מ (משך חיים ממוצע) של פחות מארבע שנים, התשואה השקלית הנה כ- 4%. במדדים מפוזרים שברמת סיכון גבוהה יותר כתל בונד תשואות (בדירוג השקעה ממוצע של A-), ניתן לקבל תשואה שקלית של למעלה מ 5% או תשואה צמודה פלוס 2.3% ,באורך חיים ממוצע של כשלש שנים.

התנודתיות בשוק האג"ח האמריקאי רבה יותר מהתנודתיות שהשוק המקומי חווה, כאשר התשואה על  אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים  סיימה את שנת 2021 בתשואה של כ 1.5%, במהלך יולי 2022 כבר הגענו לתשואה של כמעט 3.5% וכרגע אנחנו עומדים באזור של כ 3.2%. לצורך ההדגמה ירידת המחיר בעליית תשואות זו היא של כ 3.25%-1.5% כפול  10 (אורך החיים בשנים) , ירידת מחיר של כ 17%,בשוק האג"ח הקונצרני האמריקאי במדד המכיל 30 איגרות חוב מ-30 המנפיקות הגדולות ביותר של חוב תאגידי בדירוג השקעה בדולר ( iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 )  בתחילת השנה התשואה הייתה של כ 2.6% (באורך חיים ממוצע של כשבע  שנים), כיום המדד מעט השתנה ואורך החיים הממוצע ירד לכשש  שנים אך התשואה הממוצעת של אג"חים אלו זינקה לכ-  5.2% לשנה  , אלה התשואות המאפיינות את המצב בחברות הגדולות והחזקות בעולם.

השינוי בתוואי הריבית שהפך מתוואי של ריבית יורדת לתוואי של ריבית עולה, גבה מחיר משוק האג"ח, הפעילות בשוק החוב מתנהלת על רקע התגברות הציפיות להעלאות נוספות של הריבית במשק על ידי הבנקים המרכזיים. החברות  המדורגות הגדולות נהנו מעשור של תנאי מימון מאוד נוחים והחברות שיפרו וחיזקו את מבנה ההון שלהן והצטיידו במשאבים ולכן הן ערוכות להתמודד עם תנאים מאתגרים יותר, הן ברמה הפיננסית והן ברמה העסקית.

מוקדם לדעת באיזה שלב תיעצר עליית הריבית של הבנקים המרכזים בעולם, אך הנתונים הכלכלים בעולם מעידים על החלשות בכלכלה העולמית והתמתנות באינפלציה. על רקע זה נראה שהמשקיע הסולידי שיפר את יכולתו לקבל תשואה ראלית חיובית וזאת באמצעות השקעה באיגרות חוב בעלות איתנות פיננסית גבוהה וזאת מבלי להזדקק לסיכוני השקעה גבוהים.    

09.4.png
bottom of page