top of page

חשבת על האפשרות להשקיע באג"ח לשימור אוכלוסיית הקרנפים השחורים?

 

אלון קיבה     01.06.2022

האג"ח לשימור הקרנפים השחורים הוא מכשיר פיננסי ראשון מסוגו, מבוסס תוצאות, שמתעל השקעות להשגת תוצאות שימור מפני הכחדה - ונמדד על ידי גידול באוכלוסיות הקרנפים השחורים בדרום אפריקה, אם יצליח, ניתן יהיה להרחיב את התוכנית כדי להגן על אוכלוסיות הקרנפים השחורים בקניה כמו גם על מיני חיות בר אחרות כמו אריות, נמרים, גורילות ואורנגאוטן.

לאחרונה ישנה מודעות גוברת לצורך בהגנה על חיות הבר למען בריאות כדור הארץ, רוב ההשקעות בטבע כיום מגיעות  מממשלות ומגופים בין לאומיים. עד כה משקיעים גדולים ומוסדות פיננסיים נמנעו במידה רבה מהמרחב בשל פרופיל הסיכון/תשואה שלו. העיסוק בהגנה על הטבע הוא ארוך טווח וכרוך באי ודאויות שעלולות להיות לא מוכרות למנהלי השקעות ובנוסף על כך, ישנה תפיסה שהשקעות בטבע הן בעלות פוטנציאל לא ריווחי . 

השנה ב-23 למרץ 2022 הבנק העולמי הנפיק מכשיר חוב ייעודי שמטרתו לפעול לייצוב ושימור אוכלוסיית הקרנפים השחורים, ובכך הצליח לגייס 150 מ' $ למטרה זו. 

מדובר בשילוב של מוצרים פיננסיים קיימים - אג"ח עם דירוג אשראי מצוין (AAA לאג"ח שהונפקו מהבנק העולמי), בשילוב עם מענק מבוסס ביצועים הממומן על ידי ה-GEF    ( Global Environment Facility) אשר מביא למבנה פיננסי חדש שיכול לרתום בהצלחה השקעות הון כדי לתמוך ישירות בשימור מינים בסכנת הכחדה.

"המבנה הפיננסי בתשלום עבור הצלחה מגן על מין בסכנת הכחדה ומחזק את מאמצי השימור של דרום אפריקה על ידי מינוף התשתית והרקורד של הבנק העולמי בשוקי ההון", אמר דייוויד מלפס, נשיא הבנק העולמי, בהצהרה. "ניתן לשכפל ולהגדיל אותו על מנת לתעל יותר הון פרטי לפעולות שימור ואקלים ויעדי פיתוח אחרים ברחבי העולם". Credit Suisse Group AG בנתה את האג"ח ופעלה כ"עושה שוק" משותף עם .Citigroup  

האג"ח נמכרה בהנפקה בשער 94.8% מ"הסכום הנומינלי" שלה ותשלם תשלום הצלחה. המשימה לקביעת האמינות, הצלחת התוכנית והתשלומים שלה הוטלה על האגודה הזואולוגית של לונדון.

הקרנפים הם 'מיני  מפתח' - מגה אוכלי עשב שעוזרים לעצב מערכות אקולוגיות שלמות. ישנם חמישה מיני קרנפים ברחבי העולם, כאשר רובם נמצאים בדרום אפריקה וכמעט כולם קרנפים לבנים. מספר הקרנפים השחורים ירד לכ-2,600 מ-65,000 בשנת 1970, וייתכן כי בעבר מספרם  אף הגיע ל- 850,000  וזאת על פי תיעוד מהבנק העולמי. קרנפים נמצאים בסכנה מציד, בעיקר בגלל הביקוש בווייטנאם ובסין לאבקה המופקת מקרניהם, שכן בתרבויות אלו ישנה אמונה רווחת כי לאבקה יכולות ריפוי למחלת הסרטן ושיפור כוח הגברא.

באג"ח הקרנף במידה והגידול באוכלוסיית הקרנפים לא ישתנה ואף יקטן שזהו התרחיש הגרוע ביותר, המשקיעים יקבלו החזר קרן בפדיון, ללא תקבולים על הצלחה. בתרחיש הטוב ביותר, אם אוכלוסיית הקרנפים תגדל מעל 4 אחוזים, המשקיעים יקבלו בחזרה את הקרן ואת תשלום ההצלחה במימון ה-GEF (תשלום של כ 9.173%)  בתוצאות בטווח, גידול אוכלוסין בין 0 ל-2 אחוזים המשקיעים יקבלו את הקרן ותשלום הצלחה של כ3.669%,  בגידול אוכלוסייה של הקרנפים בין  2% ל 4% יקבלו המשקיעים את הקרן ותשלום הצלחה של כ 7.338% , בכל המקרים, מחזיקי האג"ח יקדמו מאמצים בשימור המגוון הביולוגי. המבנה הכלכלי של האג"ח הוא שבתמורה לתשלום ההצלחה הפוטנציאלי בפדיון, המשקיעים מסכימים לוותר על הקופונים שאג"ח מסורתית של קבוצת הבנק העולמי משלם, הוויתור הנ"ל הינו חלק ממקורות המימון לפעילויות השימור בשטח בשני הפארקים שנבחרו לפרויקט זה. פעילויות אלו נועדו לא רק לכוון לגידול אוכלוסיית הקרנף השחור של לפחות 4 אחוזים, אלא גם לשפר את הניהול של שטח עצום של למעלה מ-150,000 דונם, לצמצם את הצייד ולספק מאות מקומות עבודה לקהילות המקומיות בסביבות שני האזורים המוגנים.

הנפקת האג"ח לוותה בעבודה קשה וסיזיפית הכללה איתור פארקים מתאימים, בניית המאפיינים הפיננסים של האג"ח וביסוס סוגי פעילויות השימור שהיו זקוקות למקורות הון בכדי להבטיח עמידה ביעדי גידול אוכלוסיית הקרנפים. עבודת הפיתוח של מוצר זה דרשו הון רב , הנאמד בכ- 5מיליון דולר בתקופה של למעלה מ5 שנים אשר מומן בעיקר על ידי ה GEF, UNDP, הקרן המלכותית בבריטניה, קרן אתגר הסחר הבלתי חוקי של חיות הבר בבריטניה והאגודה הזואולוגית של לונדון. 

המוצר מתבסס על תמיכת ה-GEF בעסקאות אחרות בשוקי ההון, כולל איגרת החוב הכחולה הריבונית הראשונה שהונפקה על ידי ממשלת סיישל, שהונפקה ב-2018 בשיתוף עם הבנק העולמי כדי להגדיל את ההשקעות באזורים מוגנים ימיים ודיג בר קיימא יותר. דוגמה נוספת היא פרויקט שאושר על ידי מועצת GEF בדצמבר 2021 למתן ערבויות אשראי חלקיות בשיתוף עם Corporation Andina de Fomento להנפקת שתי אג"ח ירוקות בשוקי ההון של פרו ואקוודור שמטרתן שימוש בקרקע בר-קיימא ושימור המגוון הביולוגי בתיעדוף שטחי היערות היבשים בשתי המדינות הללו. אלה הם בין המאמצים הרבים של ה-GEF לרתום מימון מהמגזר הפרטי להגנה על הסביבה באמצעות יוזמת ה-Blended Finance שלו, הנקראת גם

תוכנית Non-Grant Instrument, שמטרתה להראות כיצד מימון חדשני יכול לפעול כדי להירתם למטרות שימור האקלים והסביבה העולמית, למען הדורות הבאים.

bottom of page