top of page

השקעה במטבעות ה-CASSH                  נובמבר 2012
עופר מושקוביץ

 
השקעה במטבעות בדרך כלל מקושרת עם השקעות ספקולטיביות קצרות טווח, אבל השימוש הנכון בהשקעות מטבעיות הינו לצורך פיזור השקעות  גלובלי ארוך טווח ולכן לפני שנפרט אודות השקעות מטבעיות נעמוד תחילה על ההבדלים המהותיים בין שתי גישות השקעה אלו:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מרכיבי ה-CASSH- המדינות הנכללות הינן קנדה, אוסטרליה, שוויץ ,סינגפור והונג-קונג.
 
עקרונות מנחים בבניית ה-CASSH
• לפחות 1% מנפח שוק המניות העולמי.
• שווקים שלא נקובים בדולר, יורו או ין.
• מבנה חוב נמוך.
גורמי משיכה משותפים למדינות ה-CASSH
• סיכוני אשראי נמוכים ביחס לארה"ב וגוש היורו. דירוג אשראי AAA  לקנדה, אוסטרליה , סינגפור ושוויץ.
• שווקים תחרותיים ברמה הגלובלית.
• פוטנציאל צמיחה עתידית, כתוצאה מחוב נמוך ויציאה קלה יותר מהמשבר הפיננסי.
• צפי צמיחה ממוצע ל-2012 3.5%, בערך כפול מהצמיחה בארה"ב , אירופה ויפן.
 
מנועי הצמיחה של מטבעות ה-CASSH
קנדה: ערוכה למשבר-רזרבות נפט וגז, מערכת בנקאות חזקה.
אוסטרליה: עשירה מאוד במשאבי טבע ומספקת את הביקוש הגובר באסיה.
שוויץ: כמעט אין אינפלציה והפרנק משמש כמטבע מקלט.
סינגפור: צמיחה גבוהה וחוב נמוך. "השוויץ של אסיה".
הונג קונג: המטבע מקובע לדולר ולכן חולשת הדולר מסייעת לצמיחה מוגברת.
 
ביצועי המטבעות ב-5 השנים האחרונות
 


 
 
בהשוואה בין הדולר האוסטרלי לדולר הקנדי ניתן לראות כי הדולר האוסטרלי  אמנם הניב תשואה גבוהה
מהקנדי אך הוא תנודתי יותר.                                                                                                   
                                                                                                  
בהשוואה בין הפרנק השוויצרי לדולר הסינגפורי( השוויץ של אסיה) ניתן לראות כי שני המטבעות עלו בצורה ניכרת כתוצאה מהחיפוש אחר מטבעות חלופיים לדולר ולאירו לאחר המשבר. הפרנק השוויצרי עלה כאלטרנטיבה עיקרית עד להתערבות הבנק המרכזי שקיבע מינימום של 1.2 פר"ש לאירו ובכך עצר את דהירתו. הפרנק השוויצרי הוא מטבע המקלט העולמי וביצועיו מעידים על כך.
 
 
 
כיצד נשקיע במטבעות ה-CASSH?
• השקעה ישירה במטבע: CAD,AUD,CHF,SGD,HKD
• קניית חוזה עתידי (פורוורד) ל-6 חודשים.
• קניית אופציה :למשל, קניית CALL AUD / USD  בשער מימוש 1.10 ל-6 חודשים.
• קניית ETF נקוב בדולר הצמוד למטבע כדלקמן: FXA  צמוד לדולר האוסטרלי, FXC לדולר הקנדי, FXF לפרנק השויצרי.
 
חשיפה אוסטרלית באמצעות תעודות סל
דרך נוספת להיחשף למטבעות הינה באמצעות תעודות סל הנסחרות בדולר ארה"ב וכוללות חשיפה מטבעית וחשיפה לאפיקי השקעה כגון מניות או אגרות חוב. נסקור להלן מספר דוגמאות:
• MSCI Australia Fund (EWA)- חשיפה למניות
• WisdomTree Australia Dividend Fund (AUSE) חשיפה למניות מחלקות דיבידנד.    
• MSCI Australia Small Cap Index Fund (EWAS) מניות בעלות שווי שוק נמוך.
• PIMCO Australia Bond Index Fund (AUD) חשיפה למדד אגרות חוב.
• CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) חשיפה לדולר האוסטרלי בלבד.
• ProShares Ultra Australian Dollar (GDAY) and UltraShort Australian Dollar (CROC) חשיפה כפולה לביצועי הדולר האוסטרלי לכיוון הרצוי.
 
השקעה בקרן סגורה FAX
השקעה באמצעות קרן סגורה מקנה למנהל הקרן דרגות חופש רבות יותר ממנהל קרן פתוחה כיון שיש הפרדה בין השווי שהמנהל רואה לנגד עיניו לבין המחיר שהקרן נסחרת בשוק המשני. ההבדל בין השווי הנכסי NAV למחיר בשוק מהווה כלי החלטה נוסף למשקיע ( ההפרש בין הגרף הירוק לצהוב)הקרן מחלקת קופון חודשי שכיום הוא כ-5.3% במונחים שנתיים. הרכב הקרן מפורט להלן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

1-1.jpg
122221.jpg
122222.jpg
1222223.jpg
bottom of page