top of page

ד"ר איתי גלילי               20/04/2012    
 
האנומליה של המניות היציבות

 
אחת התופעות הפחות מוסברות בתחום המימון עוסקת בשאלה מדוע חברות בעלות מאפייני תנודתיות נמוכה מספקות תשואות גבוהות יותר לעומת מניות של חברות שמניותיהן תנודתיות.
התאוריה המימונית הקלאסית גורסת שהמשקיעים צפויים לקבל לאורך זמן תשואה גבוה יותר כפיצוי על הסיכון. מחקרים רבים בחנו אנומליה זו. מחקר עדכני בנושא נערך ע"י אסטרטג המחקר בבית ההשקעות האמריקאי   Guggenheim.  במחקר אנומליה זו נבחנת לאורך הרבה שנים במספר שווקים בעולם (בהם ישראל). במחקר נמצא תימוכין לקיום האנמוליה בכל השווקים ולאורך זמן.


להלן ראיון וידאו שנערך עם החוקר הראשי בו סיכום תוצאות המחקר והסברים לממצאים:

bottom of page