top of page

ד"ר איתי גלילי               06/04/2012
 
מגמות בשוק השכירויות בארה"ב
 

השקעות בנדל"ן הינן אפיק השקעה פופולארי מאוד בקרב משקיעים ממספר סיבות: היצע אפשרויות השקעה עצום, יכולת פשוטה באופן יחסי לקבלת החלטת השקעה (ביחס לאלטרנטיבות אחרות) וכן האפשרות ליהנות ממינוף ברמה זו או אחרת.


המורכבות בהחלטת השקעה באפיק הנדל"ן מתחילה בבחירת התחום: נדל"ן יזמי, נדל"ן מניב, קרנות ריט, מניות או אג"ח של חברות נדל"ן, תמ"א 38, ישראל או חו"ל?. בימים אלה נראה שההשקעה באפיק הנדל"ן בישראל אינה פשוטה, לאור עליות המחירים החדות בשנים האחרונות. השקעה באירופה מורכבת לאור משבר החוב אשר יוצר מחנק אשראי ובכך מהווה סיכון לאפיק זה. רבים מאמינם שהמקום הנכון להתרכז בו הנו השווקים המתעוררים, אשר צפויים להמשיך את הובלת הצמיחה הכלכלית בעולם בשנים הקרובות.  הבעיה עבור משקיע ישראלי הנה זמינות ההשקעה, היצע מוגבל של מכשירים פיננסים המאפשר חשיפה לשווקים המתעוררים וכן השקיפות הנמוכה בהשקעה ישירה במדינות אלו.


לאור כל זאת הפופולאריות של השקעה באפיק הנדל"ן בארה"ב הולכת וצוברת תאוצה בקרב משקיעים ישראלים (חברות, מוסדיים ופרטיים). נתוני המאקרו בארה"ב ממשיכים להצביע על צמיחה כלכלית איטית. נתוני שוק הנדל"ן מורכבים ולא ניתן להצביע על מגמה ברורה. כאשר בוחנים את הנתונים על פי תחומי פעילות ספציפיים בנדל"ן, ניתן לראות מגמה לפיה שוק שכירויות מצביע על התאוששות. באופן כללי ניתן לאמר שיש קשר הדוק בין התפתחות שוק העבודה לשוק השכירויות. מדינה או אזור בארה"ב אשר צומח מאפשר הזדמנות לתעסוקה ובכך גורר מעבר של עובדים לאזור . כך מתחילה מגמת התאוששות בשוק השכירויות.


בארה"ב (באופן שונה מישראל) ישנם שכונות שלמות אשר נבנו במטרה לשיכרויות. השכונה נמצאת בבעלות חברה העוסקת בהשכרה והשבחת הנכסים. כדי ללמוד על המגמות בתחום זה הזמנו לכנס ההשקעות החודשי שלנו את Mr. Marvin Banks אשר בתפקידו הנו President and CFO Cortland Partners LLC (מיוצג בישראל ע"י עו"ד עוזי זיו). להלן צילום הרצאתו בנושא:
 

bottom of page