יעוץ השקעות שוטף לחשבון השקעות בחו"ל

יעוץ השקעות שוטף לחשבון השקעות בחו"ל

חברת פיננסים ניהול הון פרטי מתמחה מזה שנים ביעוץ השקעות שוטף ללקוחות בנקאות פרטית בינלאומית.

צוות יועצי השקעות מנוסה ובעל מוניטין בתחום מייעץ באופן יזום במגוון אפשרויות ההשקעה באופן שוטף ועל בסיס הזדמנויות השקעה.

חשבון ההשקעות מתנהל בחו"ל במגוון בנקים בינלאומיים מובילים ,ייעוץ  ההשקעות מתבצע מישראל, בעברית תחת רגולציה של הרשות לני"ע שקיפות ובאופן בלתי תלוי.

מוצרי ההשקעה המומלצים הנם בבחינה של טובי גופי ההשקעות הבינלאומיים הנבחנים לאורך שנים וגם בתקופות משבר.
   
לצד השקעה במניות ואגרות חוב ,ומתוך מטרה לפיזור השקעות והגדלת מקורות התשואה, המלצות ההשקעה כוללות:
מוצרי השקעה אלטרנטיביים, קרנות אשראי, קרנות ייעודיות לנדל"ן, מוצרי חוב מובנים וקרנות גידור.