גישה אנטי מחזורית – בתקופות שפל בשווקי ההון הציבור מדיר את רגליו מאפיקי השקעה רבים. מצב זה יוצר אפשרות לרכישת נכסים במחירים כלכליים אטרקטיביים למשקיעי הטווח הארוך. בתקופות שפל, התנודתיות בשווקים רבה יותר, הפרמטרים הכלכליים אינם ברורים וזה הזמן לבחון רכישת נכסים, תוך שמירה על זהירות ושמרנות. מאידך, תקופות גאות מאופיינות בתנודתיות נמוכה יותר, נהירה של הציבור לאפיקי ההשקעה בעלי מאפייני סיכון רבים יותר. הנתונים הכלכליים טובים, אך במקרים רבים התמחור של נכסי ההון אינו אטרקטיבי יותר ביחס לסיכון הפוטנציאלי. בתקופות אלו אנו בוחרים לממש בהדרגה את הנכסים שמיצו את עליית הערך.

 

 פיזור סיכון -  עולם ההשקעות היום סובל ממגמה ארוכת טווח של עליית סיכונים הכללית וכן עלייה במתאם בין מגוון אפשרויות ההשקעה. אנו נוהגים לפעול במגוון רחב של אפיקי השקעה במטרה לצמצם את הסיכונים. לצד שילוב מספר אפיקי השקעה, אנו נוהגים שיהיה פיזור ראוי בכל אפיק השקעה באמצעות מספר נכסים (תעודות סל, קרנות מחקות, קרנות נאמנות וכו'). חלק מפיזור הסיכונים בתיקי השקעות כולל התייחסות לנכסים המכונים אלטרנטיביים כגון : קרנות גידור, נדל"ן וסחורות.

 

ראיה גלובלית-  ההיצע  האדיר של מכשירי השקעה החשופים לשווקי חו"ל דורש מקצועיות גבוהה . תיק השקעות גלובלי מתחלק ל-3 רבדים של פיזור : פיזור גיאוגרפי, פיזור של נכסי השקעה ופיזור מטבעי. המומחיות שלנו ביעוץ לתיקי השקעות גלובליים תורמת לעליית התשואה הכוללת של תיקי  לקוחותינו ולהקטנת הסיכון בהם. 

 

זיהוי הזדמנויות השקעה במשבר – תקופות משבר יכולות להיות ברמות המאקרו בעולם, במדינה ספציפית, שוק ספציפי או מניה ספציפית. במקרים רבים משבר גורם למשקיעים מוסדיים או פרטיים "לברוח" מסיטואציית המשבר מאינטרסים שונים או מפחד.מצב של משבר מייצר הזדמנות לטווח ארוך בבחינה מקצועית ושמרנית. לעיתים אנו מזהים משברים כמשברים ארוכי טווח ומסוכנים, אך לעיתים משברים הנם הזדמנות השקעה לטווח ארוך. 

 

חשיבה אסטרטגית ומיעוט פעולות -  הניסיון שלנו לאורך שנים והן כל המחקרים בתחום המימון מלמדים שההצלחה בהשקעות הנה בחשיבה אסטרטגית על משקל אפיקי ההשקעה מזמן לזמן. אנו מתרכזים מדי יום בחשיבה  על המשקל הראוי לכל אפיק ולא עוסקים בקניה ומכירה מדי יום. עודף פעילות גוזר עמלות מסחר ותשלומי מס מוקדמים מדי.

 

אופטימיזציה של מס -  באמצעות הרפורמה (2010) לניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות (IRA), אנו  מנצלים את הטבות המס במסלולי השקעה אלו לבידול סוגי הנכסים הנרכשים בהם  לעומת נכסים אשר נקנים בחשבון השקעות בבנק וחייב במס רווחי הון מלא.לאחר בחירת נכס להשקעה מחליטים היכן לרכוש אותו חשבון בבנק/קרן השתלמות/קופת גמל ובכך מגיעים לאופטימיזציה של הטבות המס לאורך השנים.

 

"שופינג" -  חלק מתהליך ההשקעות הארוך טווח הנו בחסכון עלויות. הדבר מצריך בחינה יומית של ציטוט מחרים מבנקים ישראלים וזרים ובתי השקעות. כאשר אנו רוצים לבחון בעבור לקוחותינו איזה פיקדון לעשות אנו מבקשים ציטוטי ריבית מבנקים ומשווים. כאשר אנו רוצים לרכוש תעודות סל אנו מבקשים ציטוטים מחדרי עסקאות של בתי ההשקעות. כך אנו פועלים בנושאי מט"ח וכך בחשיבה לגבי העלויות המוצדקות ברכישת קרנות נאמנות.

 

פשטות  – בכל אפיקי ההשקעה אנו מתרכזים בהבנה מלאה של סיכויי ההשקעה וסיכוניי ההשקעה.

אנו נמנעים מלהמליץ על השקעות הסובלות מ"תחכום יתר",  נמנעים מלהמליץ על מוצרים לא מובנים מבחינת ממורכבותם והסיכונים הטמונים בהם. 

 

בדיקת איכות  – חלק נכבד משיקול הדעת שלנו בהמלצה על קרנות נאמנות, קרנות גידור, מנהלי השקעות הנו על בסיס איכות.

 איננו מסתפקים במדדים סטטיסטיים היסטוריים (שיש בהם חשיבות רבה), אלא בחינה איכותית של מנהלי השקעות (ידע, ותק, מקצועיות, התמדה וכו')    

 

 

ייעוץ יזום לתיק השקעות – 

למרות שהעולם הפיננסי דינמי מאוד ורווי במידע המתקבל בצורה אינטנסיבית, יש חשיבות רבה לקריאה ביקורתית של מידע כלכלי, לא להגיב במהירות לאירועים מיידים. יש חשיבות רבה למעקב רציף אחר הנעשה בשווקים ולפנות בהצעת השקעה בהינתן שההשקעה הבשילה לפרמטרים של כדאיות כלכלית. בפיננסים, יועצי ההשקעות, מנהלים מעקב רציף אחר תיק ההשקעות של הלקוחות ופונים באופן יזום ללקוחות לצורך עדכון ושינוי תיק ההשקעות על פי צורך.

 

איך זה עובד?

יועצי ההשקעות בפיננסים הון פרטי מנתחים את מבנה ההשקעות הכללי עבור כל לקוח בבחינת כל נכסיו.

לאחר ניתוח כל הצרכים הפיננסים עם הלקוח, הנכסים מחולקים למטרות יעד ונבחנים בסימולטור שבוחן מצבי שוק שונים.

חשבונות הלקוחות (בבנקים השונים), נקלטים לצפייה במערכת ייעודית ליעוץ השקעות. היועצים בוחנים, מידי יום, את תיקי ההשקעות של הלקוח ומייעצים ללקוח להשקיע בנכסים המתאימים לאסטרטגיה שנבנתה.

היועצים דואגים להעברת הפעולה, מעקב אחר ביצוע וכן בדיקה שהבנק גבה עמלת ביצוע בהתאם להטבות של הלקוח.

 

 

 

 

 

המעבר מתיק השקעות מסורתי לתיק השקעות משוכלל-

תשתית תיק השקעות נבנית באמצעות נכסי השקעה מסורתיים – (אג"ח ממשלתי/קונצרני, מניות, פיקדונות, קרנות נאמנות/מחקות, תעודות סל וכו') אפשרויות אלו הכרחיות אך אינן מספקות לגיוון מקורות התשואה ופיזור הסיכונים. המעבר לכלי השקעה מתקדמים (קרנות נאמנות סגורות, קרנות גידור, מוצרים מובנים, נדל"ן, השקעות ראליות) מצריך ניסיון מקצועי רב והכרות אישית רבת שנים בתחום. לרוב אין מספיק בניתוח נתונים כלכליים, אלא צריך בדיקת איכותית של ניהול לכל נכס ונכס וכן בדיקה קפדנית של מבנה העלויות.

 

המעבר מתיק השקעות מסורתי לתיק השקעות משוכלל הנו האמצעי המרכזי שלנו להשגת יעדי התשואה והסיכון עבור לקוחותינו לאורך שנים.

 

יעוץ השקעות יזום לתיקים מנוהלים

 

יעוץ השקעות יזום לתיקים מנוהלים מיועד לספק למשקיעים הפרטים מנגנון אופטימיזציה ושליטה בעבודה מול בתי השקעות.

 

יועצי השקעות ותיקים ומנוסים בונים אסטרטגית השקעות ללקוח על פי הצרכים הספציפיים המוגדרים מראש כגון: יעוד הכסף, מגוון סיכוני השקעה, שווקים בישראל או בחו"ל וכו'.

 

לאחר בניית אסטרטגיית השקעות, ממליצים ללקוח על בתי השקעות המתאימים בהתאם ליעדים שנקבעו. פתיחת חשבונות מנוהלים באמצעות בתי השקעות תעשה לאחר בחירה של המנהל הספציפי שינהל את תיק ההשקעות בהתאם לניסיונו ולהתמחותו.

 

דמי הניהול שישולמו לבית ההשקעות יהיו במסגרת ההטבות ללקוחות פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ.לאחר בחירת מנהלי ההשקעות וקביעת מדיניות ההשקעה, החשבונות המנוהלים מחוברים למערכת מחשב אחת לצורך ניהול ומעקב אחר אסטרטגיית ההשקעות, בחינת סיכונים, ניתוח יומי של התנועות בני"ע.

 

המערכת מאפשרת בחינת מצב החשבונות השונים במאוחד ובחינת האסטרטגיה הכוללת ברמה יומית, תוך מתן התראות לצורך ניהול הסיכונים.

 

יועצי ההשקעות בפיננסים בוחנים את ההתפתחויות בשווקים ובהתאם להתפתחויות בשווקים (סיכונים או הזדמנויות) ממליצים ללקוח להרחיב או לצמצם את רכיבי הסיכון השונים בתיקים המנוהלים.

 

לאחר הסכמת הלקוח, מנהלי התיקים מתבקשים לפעול על פי מדיניות השקעות עדכנית ויועצי פיננסים בוחנים את ביצוע המדיניות.