top of page

עופר מושקוביץ         20/02/2013
 
גידור- קרנות או תעודות סל עוקבות?
 
קרנות הגידור הן אחת מאבני היסוד של השקעות אלטרנטיביות בפרט ואמצעי לפיזור תיק ההשקעות. תיקי השקעות בקרב לקוחות הבנקאות הפרטית בעולם נוהגים להחזיק כ-10%-20% מאפיקי ההשקעה בקרנות גידור. מטרתן העיקרית של קרנות הגידור היא לייצר תשואה אבסולוטית (כלומר, תשואה אשר אינה מושפעת ממדדי ההשקעות הנפוצים). הסיכון באסטרטגיות ההשקעה קשור לשוק הספציפי בה היא מופעלת, כאשר נהוג לחלק את האסטרטגיות ל11 קטגוריות שונות. אין לצפות למכשירי השקעה שאין בהם סיכון, אלא לסיכון מופחת ביחס לאפיק ההשקעות הקלאסי המקביל שבו פועלת קרן הגידור.
התשואה העודפת של קרן הגידור בהשוואה לתשואת קטגורית ההשקעה שבו היא פועלת מכונה - האלפא. השקעה המניבה תשואה גבוהה יותר מהתשואה הצפויה על בסיס התנודתיות של קטגורית ההשקעה מכונה- אלפא חיובית. השקעה המניבה תשואה נמוכה יותר מכונה – אלפא שלילית.
 
כדי לייצר אלפא חיובית קרנות הגידור משתמשות בטכניקות שונות: שורט (מכירה בחסר), נגזרים ומינוף. ע"י השימוש בטכניקות אלו, קרנות הגידור יכולות לנצל מצבי שוק שונים ע"מ לייצר רווחים. החשיפה הבסיסית לנכסים היא ע"י קנייתם (לונג), כלומר, אם הנכס עולה – נוצר רווח, אם יורד – נוצר הפסד, ואם נשאר במקום – אין רווח או הפסד.
 
 
שימוש בטכניקות של גידור יכול לייצר רווחים בעליית מחיר הנכס, בירידתו ואף ביציבות המחיר.
בנוסף קרנות הגידור משקיעות במגוון רחב של נכסים כגון סחורות, מטבעות, או ריביות. במילים אחרות, עולם האפשרויות ליצירת רווחים המונח בפני קרנות הגידור, הינו רחב הרבה יותר מגישת ההשקעות הבסיסית של קניית נכס בלבד.
עד כה הדיון עסק בהגיון שבכניסה לעולם קרנות הגידור. השקעה בקרנות גידור מסויימות אכן הניבה למשקיעים רווחים גבוהים במיוחד כמו בקרנות של ג'ון פולסון או דיוויד איינהורן, אבל הן רק חלק מהתמונה. כנגד כל מנהל קרן מוצלחת, קיימים עוד מספר רב יותר של קרנות מוצלחות פחות. מנהלים אלה מתגלים כאשר קיימת תנודתיות גבוהה בשווקים ואז הם מפגינים ביצועי חסר גבוהים.
ניסח זאת היטב וורן באפט באומרו "כאשר מסתיימת הגאות רואים מי שחה בעירום". אכן אחרי המשבר הגדול ב- 2008 חל צמצום דרמטי במספרן של קרנות הגידור.
אם נחה דעתנו והחלטנו להשקיע את דמי החנוכה של הילד בקרנות גידור, נכונה לנו הפתעה: סף הכניסה לקרנות הגידור הוא גבוה במיוחד. השקעה ישירה יכולה להיות בת 7 ספרות. אנו יכולים להשתמש בשירותי מפיצים שונים של קרנות גידור אשר גובים רבדים נוספים של עמלות, ובמקרה זה נצליח לרדת לסף כניסה מינימאלי של כמה עשרות אלפי דולרים. כמו כן, ע"מ להשקיע בקרנות גידור משקיעים צריכים להיות מוגדרים כשירים על פי ההגדרה המקובלת בארה"ב, כך שיש ברשותם הון פנוי של 1 מליון דולר, או הכנסה שנתית של 200,000 דולר לפחות.
בעיה מהותית נוספת בקרנות הגידור היא היעדר נזילות. ישנן קרנות המאפשרות יציאה כל רבעון, אחרות כל חודש, ורבות מהן מבקשות פרק זמן מינימאלי של השקעה. ההסברים לחוסר הנזילות נובעים בעיקר מהתחכום שבפוזיציות הכלולות בקרנות הגידור והזמן הנדרש לבנייתן כאשר נכנס כסף חדש לקרן והזמן לפירוקן כאשר מצטברות משיכות בקרן.
במשבר של 2008 קרנות רבות נאלצו לדחות בקשות משקיעים למשיכה הרבה מעבר לנזילות המוצהרת.
לאור זאת, מה יעשה משקיע שמבין את האופי וההתנהגות השונה של קרנות הגידור ונפשו חפצה להיחשף לעולם זה, אך הסכומים שברצונו להשקיע נמוכים יותר, או שהנזילות המלאה קריטית עבורו? הפתרון נמצא בתעודות סל העוקבות אחר אסטרטגיות גידור.
אסטרטגיות גידור קיימות אצל מספר יצרני קרנות עוקבות או תעודות סל. לצורך הדיון התעלמנו ממכשירי ה-ETN אשר גוררים חשיפה לגוף המנפיק. בנוסף התמקדנו רק באלה שיש להם עבר של 3 שנים לפחות ולכן האוכלוסיה ירדה מאוד. יש לזכור שזהו שוק מתפתח שימשיך למשוך משקיעים ויצרנים ככל שהרעב לנזילות מצד המשקיעים יישאר גבוה .
 

 


CSM- התעודה עוסקת באסטרטגיית הגידור 130%לונג ו- 30%שורט. ניתן לראות כי המתאם למדד ה-s&p 500 הינו גבוה, מכיון שהנטו הוא קניית המדד. השנה היחידה שהמנהל ייצר אלפא היא השנה – תשואה עודפת של 4%.
WDTI- התעודה עוסקת במעקב אחר ניהול חוזים עתידיים , פועלת בשנתיים האחרונות ומפגינה ביצועים גרועים לעומת מדד היחוס.
MNA- אסטרטגיה העוקבת אחר מיזוגים ורכישות- ביצועים חלשים ממדד היחוס.
MCRO- אסטרטגיה עוקבת מאקרו. ביצועים טובים יותר ממדד היחוס.
QAI- עוסקת בריבוי אסטרטגיות גידור ומצליחה להפגין ביצועים טובים יותר ממדד אגד הקרנות הכללי , עם סטיית תקן נמוכה, על אף שאבסולוטית הביצועים נמוכים.
ALT- תעודה העוקבת אחר אסטרטגיות גידור מגוונות. מפגינה ביצועי חסר לעומת מדד היחוס.
סיכום
התוצאות מלמדות שמחצית התעודות ניצחו את מדד הייחוס שלהם, ומחצית לא. לפיכך אין מסקנה נחרצת לכאן או לכאן. אין ספק שחשיפה לאסטרטגיות גידור באמצעות תעודות נזילות, בעלויות נמוכות ורף כספי נמוך להשקעה תורמת אלמנט חשוב בפיזור השקעות. ניתן לצפות כי שוק התעודות העוקבות ימשיך לגדול ולהשתכלל ולהוות אלטרנטיבה, לפחות חלקית לעולם קרנות הגידור.

גרף.jpg
bottom of page