top of page

מיכל יוזפסון, מנהלת מערך השקעות                    15/01/2013


סקירת השווקים הפיננסים ואסטרטגיית השקעות 
 
(מתוך כנס תחזית בתי השקעות לשנת 2013, שנערך במסגרת כנסי "קבוצת פיננסים" ללקוחות הבנקאות הפרטית, בתאריך 14 בינואר 2013 ברמת אפעל)

bottom of page