top of page

השקעות אלטרנטיביות


עופר מושקוביץ-יועץ השקעות בכיר, פיננסים ניהול הון פרטי.
 
נהוג לחלק את תיק ההשקעות ל-4 אפיקי השקעה: מזומן, אג"ח, מניות והשקעות אלטרנטיביות .עצם המילה אלטרנטיבה מעוררת התנגדויות ושאלות בסיסיות: אלטרנטיבי זה שונה, זר , לא ידוע ,מסוכן, בשביל מה להיכנס לעולם חדש אם אפשר להתרכז בעולם המוכר והחמים של המניות והאג"ח .אז זהו בדיוק העניין- עולם המניות והאג"ח שהיה בסיסו של כל תיק השקעות במשקלות שונים כבר לא מספק את הסחורה. משבר האשראי האחרון הראה מתאם גבוה מאוד בין ביצועי מניות ואג"ח. במהלך 15 השנים האחרונות המתאם בין תיק השקעות בארה"ב שכלל 60% מניות ו-40% אג"ח לבין תיק שכלל 100% מניות היה 0.99!!! כלומר, מתאם כמעט מלא המייתר את הצורך לפזר השקעות. גם לתיק שכלל 30% מניות ו-70% אג"ח היה מתאם של 0.82 לתיק שכולו מניות.
 
אם כך, יש צורך להוסיף מרכיבי השקעה אשר ביצועיהם יהיו שונים מהתנהגות מניות ואג"ח ובדיוק לשם כך קיימות ההשקעות האלטרנטיביות, אשר הוספתם לאפיקי ההשקעה המסורתיים יוצרת תיק השקעות איכותי יותר, מפוזר יותר וחסין יותר מפני משברים בטווח הארוך .הפתרון של הוספת השקעות אלטרנטיביות מרחיב את החזית היעילה של עקום התשואה ליחידת סיכון של תיק ההשקעות הכולל. או במלים פשוטות יותר, מעלה את התשואה הכוללת בתיק תוך הורדת הסיכון!
 
כעת, עלינו לשאול מהן אותן השקעות אלטרנטיביות? ההגדרה הפשוטה היא כל מה שהוא לא קניית מניה ציבורית או קניית אג"ח ציבורי נחשב להשקעה אלטרנטיבית. לעתים השקעה במניה היא מסורתית- קניה ולעתים אלטרנטיבית –מכירה בחסר(short) או רכישת מניות בחברה פרטית טרם הפיכתה לציבורית הופכת אותה להשקעה אלטרנטיבית. כלומר, מודלים שונים של סיכון המעורבים באותם נכסים הופכים את ההשקעה לאלטרנטיבית. להלן ריכוז ההבדלים בין השקעות מסורתיות לאלטרנטיביות:
 
                          
סגנון השקעה
מסורתי במניות      סגנון השקעה
אלטרנטיבי במניות סגנון השקעה
מסורתי באג"ח      סגנון השקעה
אלטרנטיבי באג"ח
על פי שווי שוק      לונג/שורט            ממשלתי  ניהול מח"מ
סקטוריאלי           ארביטראז' מיזוג/המרה       קונצרני   ניהול תשואה
השקעות ערך       קרנות פריווט אקוויטי          תשואה גבוהה       לונג/שורט
מניות צמיחה        מכירה בחסר        מגובה משכנתאות  חברות במצוקה
שווקים מפותחים    השקעות ראליות    רבית משתנה       ארביטראז' אשראי
שווקים מתעוררים  קרנות ריט           בינלאומי   
 
החשיבה המסורתית עוקבת אחר ביצועי חברה או שוק מסוימים בעוד שהחשיבה האלטרנטיבית מבקשת לנטרל סיכוני שוק, למשל, תת סקטור במניות לונג/ שורט עוקב אחר עודף הביצועים של מניה מסוימת על פני השוק שלה .הפעולה הטכנית המבוצעת היא קניית המניה בלונג ומכירת השוק או חברה מתחרה בשורט .בכך אם השוק או החברה המתחרה ירדו והחברה שקנינו ירדה אף היא, אבל במידה פחותה , עדיין הרווחנו על הפוזיציה.
 
הדגמה של חסינות יחסית למשברים ניתנה במשבר האשראי האחרון. בבדיקה שבוצעה על 10 השנים האחרונות נצפתה הנפילה הגדולה בשווקים בין השנים 2007 ל-2009 .שוק המניות האמריקאי המגולם במדד s&p 500 ירד אז בכ-50%. כדי לחזור לנקודת ההתחלה נדרשה התאוששות של כ-100%. לעומת זאת בתקופה הזהה אחד ממדדי קרנות הגידור שנבנה ע"י קרדיט סוויס DJCS ירד בשיעור של 20%, ולפיכך שיעור ההתאוששות הנדרש היה כ-25% .
 
אימוץ החשיבה האלטרנטיבית והפיכת ההשקעות האלטרנטיביות לחלק משמעותי מיושם כמובן על ידי הגופים הגדולים והמתוחכמים, אולם חשיבה זו מחלחלת לתיקי ההשקעות של משקיעים רבים .הדוגמה הקיצונית לעליית החשיבות של השקעות אלה מתבטאת באחד מתיקי ההשקעות הגדולים והמפורסמים של אוניברסיטת ייל. השינוי שחל במהלך 25 השנים האחרונות הוא דרמטי. בשנת 1986 משקל המניות בתיק זה היה 65%, אג"ח 15% והשקעות אלטרנטיביות 20%. לעומת זאת בשנת 2011 משקל המניות צנח ל-20% , האג"ח ל-5% ומשקל ההשקעות האלטרנטיביות זינק ל-75%.מיותר לציין שהתשואות על תיק זה היו גבוהות משמעותית מתיק מסורתי של 60/40. אמנם קיימים הבדלי נזילות , מידת הנכונות לנטילת סיכונים ועוד בין התיק האוניברסיטאי למשקיע פרטי אבל עליית משקל ההשקעות האלטרנטיביות משקפת את הבנתם של מנהלי ההשקעות המתוחכמים שהוספת השקעות אלטרנטיביות אכן משביחה את התיק הכולל ואת יחס התשואה לסיכון.
 
השקעות אלטרנטיביות כוללות נכסים ריאליים כגון :נדל"ן, ספינות, אנרגיות מתחדשות, קרקעות חקלאיות. לרוב נכסים לה מאופיינים באופק השקעה ארוך , הנזילות שלהם נמוכה וכרוכים בהם סיכוני יזמות שלעתים מסכנים את כספי ההשקעה כולה. מאידך, המשקיע הסבלן יכול להשיא רווחים גבוהים במכפלות אשר כמעט ולא קיימות בשווקים הסחירים- כגודל הסיכון כך גם התשואה.
 
היתרונות שבתוספת נכסים ריאליים הם פיזור השקעות שכן המתאם לנכסים הפיננסיים נמוך, הגנה אינפלציונית שכן המתאם לאינפלציה גבוה, הורדת הסיכון הכולל בתיק- עמידות טובה יותר במשבר ותשואה עודפת הנגזרת ממאפיין חוסר הנזילות.
 
בשנים האחרונות ניתנה למשקיעים רבים נגישות הולכת וגוברת להשקעות אלטרנטיביות כגון אסטרטגיות גידור או סחורות באמצעות תעודות סל, נדל"ן בעקיפין על ידי קרנות REIT , קרנות סגורות המשקיעות בתשתיות (למשל, השקעה בצנורות הנפט ולא בחיפושי הנפט).המשקיעים אכן מנצלים את היצע המכשירים האלה ובכך תיקיהם הופכים איכותיים- יותר תשואה בפחות סיכון.

bottom of page