top of page

ד"ר איתי גלילי               12/08/2012


פיזור מטבעי באמצעות השקעה במניות
 
אחת הסוגיות הקשות למשקיעים הנה מהו המטבע המתאים לחסכון ארוך טווח מלבד השקל.


מחקרים מצאו שהשקעה בשקל הניבה תשואת יתר לאורך השנים מול סל מטבעות מגוון. יחד עם זאת רבים בוחרים להשקיע במט"ח לצורך בטחון עתידי למקרה של התפתחויות גיאופוליטיות קשות בישראל.


בחודשיים האחרונים הדולר נהנה ממומנטום חיובי ביחס למטבעות אחרים, וזאת בעיקר לאור משבר האשראי באירופה אשר יוצר רתיעה מלהשקיע בארו. לכשהמשבר האשראי יירגע, יחל הדיון המחודש  בכדאיות השקעה בדולר לאור הגירעונות העצומים של כלכלת ארה"ב.


הכנס החודשי שלנו בחודש אוגוסט עסק באפשרויות השקעה נוספות כגוון: שווקי החוב באסיה, השקעה בזהב, מדינות בעלות דירוגי אשראי גבוהים ונתוני מאקרו טובים בהן: אוסטרליה, קנדה, סינגפור, שוויץ והונג קונג (מדינות ה- CASSH).


הרצאה מיוחדת נערכה על ידי עו"ד עודד קרייזל ועסקה באפשרות להשקיע במניות של חברות רב לאומיות אשר מוכרות מוצרי בסיס לעשרות מדינות ובכך מצליחות לייצר פתרון אפקטיבי למשקיע החושש מסיכוני מטבע. להלן קישור להרצאתו בנושא:

bottom of page