יעוץ השקעות יזום לתיקים מנוהלים

יעוץ השקעות יזום לתיקים מנוהלים מיועד לספק למשקיעים הפרטים מנגנון אופטימיזציה ושליטה בעבודה מול בתי השקעות.
 
יועצי השקעות ותיקים ומנוסים בונים אסטרטגית השקעות ללקוח על פי הצרכים הספציפיים המוגדרים מראש כגון: יעוד הכסף, מגוון סיכוני השקעה, שווקים בישראל או בחו"ל וכו'.

לאחר בניית אסטרטגיית השקעות, ממליצים ללקוח על בתי השקעות המתאימים בהתאם ליעדים שנקבעו. פתיחת חשבונות מנוהלים באמצעות בתי השקעות תעשה לאחר בחירה של המנהל הספציפי שינהל את תיק ההשקעות בהתאם לניסיונו ולהתמחותו.
 
דמי הניהול שישולמו לבית ההשקעות יהיו במסגרת ההטבות ללקוחות פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ.לאחר בחירת מנהלי ההשקעות וקביעת מדיניות ההשקעה, החשבונות המנוהלים מחוברים למערכת מחשב אחת לצורך ניהול ומעקב אחר אסטרטגיית ההשקעות, בחינת סיכונים, ניתוח יומי של התנועות בני"ע.
 
המערכת מאפשרת בחינת מצב החשבונות השונים במאוחד ובחינת האסטרטגיה הכוללת ברמה יומית, תוך מתן התראות לצורך ניהול הסיכונים.
 
יועצי ההשקעות בפיננסים בוחנים את ההתפתחויות בשווקים ובהתאם להתפתחויות בשווקים (סיכונים או הזדמנויות) ממליצים ללקוח להרחיב או לצמצם את רכיבי הסיכון השונים בתיקים המנוהלים.
 
לאחר הסכמת הלקוח, מנהלי התיקים מתבקשים לפעול על פי מדיניות השקעות עדכנית ויועצי פיננסים בוחנים את ביצוע המדיניות.