פוסטים

המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירות ובכתבות, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. הכתבות הן על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתן. הכתבות והסקירות לא מהוות תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. הכותבים ומו"ל האתר לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירות ו/או בכתבות המופיעות באתר זה, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בכתבות ובסקירות. יובהר להלן כי הכותבים וכן המו"ל, עוסקים, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, בין היתר, במתן שירותי ייעוץ השקעות וכתוצאה מכך, עשוי להיות להם עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירות ובכתבות, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירות והכתבות, בזמן פרסומם ולאחר פרסומם. הכותבים והמו"ל אינם מתחייבים ואין בסקירות ובכתבות משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בהן. הסקירות והכתבות הינן רכושן הבלעדי של "פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ" ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק את הכתבות, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

ד"ר איתי גלילי                                                                                             15/01/2019

תובנות משנת 2018

עשור של ריבית נמוכה הסיט משקיעים לחפש השקעות בנתיבים מסוכנים וזאת בתקווה לתשואות גבוהות כתחליף לאפיקי ההשקעה המסורתיים. שנת 2018 התחילה בעליות נאות בשווקי ההון והיה נדמה שמגמת העליות של שנת 2017 תמשכנה. אך כבר בשלבים הראשונים של השנה המגמה התחילה להתהפך. הירידות הבולטות ביותר נרשמו בתחומים שנחשבו לאטרקציה גדולה בשנת 2017. 
לצפייה...
אלון קיבה                                                                                                     15/01/2019

השקעות אימפקט
בשנים האחרונות ישנו הד ציבורי שהולך ומתעצם לאחרונה סביב השקעות אימפקט, מצד אחד המודעות הולכת ומתפתחת לסגנון השקעות זה אך מצד שני עולה השאלה מה הכוונה בהשקעות אימפקט?!
לצפייה...
רון רביזאדה                                                                                                  15/01/2019

האם רפורמת קרנות הסל – כשרה?

בסוף שנת 2018 יושמה בישראל רפורמה מורכבת במסחר בתעודות סל על מדדי השקעה. אפיק השקעות זה פופולרי מאוד, בשל עלויות הניהול הנמוכות וכן במקרים רבים מהווה השקעה פאסיבית אשר ביצועיה טובים מניהול אקטיבי של מנהלי השקעות.
לצפייה...
ד"ר איתי גלילי                                                                                             18/10/2018

מגמות בתחום אפיק ההשקעה בחוב פרטי

בשנים האחרונות אחד מאפיקי ההשקעה הצומחים ביותר בעולם ההשקעות הנו בתחום החוב הפרטי. מגמה זו מואצת על ידי כניסת משקיעים מוסדיים מכל העולם לקרנות ייעודיות בתחום. צמיחת קרנות אלו מהוות בסיס תחרות למערכת הבנקאות המסורתית אשר מתמודדת עם קשיי רגולציה וצורך בריתוק הון.
לצפייה...
אלון קיבה                                                                                                     18/10/2018

השקעות במחזור עסקים

כאשר נבחנו ההתנהגותן של השקעות מגוונות משלב ההאטה והלאה במחזור עסקים, נראה כי בעוד באפיקים הסחירים ישנו קושי ביצירת ערך בזמן זה, באפיקים האלטרנטיבים ישנם מוצרים שיכולים להיות אטרקטיבים כלומר לכל תקופה ישנו אפיק השקעה המתאים לה ובכל התקופות כדאי להשקיע, השאלה במה נשקיע בתקופה הנוכחית?
לצפייה...
רון רביזאדה                                                                                                  18/10/2018

האם הגרעון של ממשלת ישראל בשליטה?

 
מגמות בתקציב המדינה
לאחרונה בנק ישראל הוציא פרסום בנושא: " ההתפתחויות התקציביות בשנתיים האחרונות והתוואי הצפוי לשנים הקרובות". פרסום זה מבקר באופן חריף את התנהלות הממשלה בתחום התקציב לשנים הקרובות. מאחר ולהבנתנו הביקורת של בנק ישראל מוצדקת ויש לחדד בה את הדיון הציבורי, בחרתי להביא את עיקרי הדברים המועלים בפרסום הבנק. 
לצפייה...

ד"ר איתי גלילי                                                                                    15/05/2018

האם הממשלה ערבה לעתיד הדור הצעיר?

בשנים האחרונות עיקר הדיון הציבורי בנושא העתיד הפיננסי של הדור הצעיר עסק בנושא יוקר המחייה ומחירי הדיור. למרות שלא ברור האם צעדי הממשלה מצליחים בשינוי מגמה בתחומים אלו, ניתן לומר שמצב החיסכון ארוך הטווח של הצעירים מאתגר מאוד.     
לצפייה...

אלון קיבה, יועץ השקעות בפיננסים ניהול הון פרטי                                  15/05/2018

חוב במצוקה DISTRESSED DEBT
במהלך העשורים האחרונים, השקעות חוב במצוקה הפכו לפופולארית יותר ויותר. שוק החוב במצוקה גדל בגודלו והשחקנים המרכזיים בו הן חברות הון פרטיות, קרנות גידור ובנקי השקעות המנהלים למעלה מ 200 מיליארד דולר. קרנות אלו עוסקות בדרך כלל בעסקאות מקור, חיתום, סינדיקציה, רכישה ומסחר, אגרות חוב והלוואות בחברות לווים שמתומחרים ע"י האנליסטים שלהם בצורה נמוכה.
לצפייה...

רון רביזאדה, יועץ השקעות בפיננסים ניהול הון פרטי                               15/05/2018

תמרורי האזהרה בשוק האשראי הצרכני בישראל

כבר לפני שש שנים הבנקים סימנו את מגזר האשראי הצרכני כמגזר אטרקטיבי ואסטרטגי
לצמיחה. הסיבות לכך נבעו מכך שבאותה תקופה המגזר העסקי היה פחות אטרקטיבי בגלל התחרות העזה משוק האג"ח ששחקה מחירים . 
לצפייה...

ד"ר איתי גלילי                                15/01/2018

"הפלישה האמריקאית "

 
בימים אלו אנו מסכמים את שנת 2017 בשווקי ההון בארץ ובעולם. בתחילת השנה היה חשש ניכר ודריכות עקב החלפת הממשל האמריקאי. בפועל, השווקים הגיבו בחיוב והציפיות להורדת מיסי חברות גרמו לשווקים לשמור על תנודתיות נמוכה (שלא נרשמה כמותה למעלה מעשרים שנה). בנוסף, השנה עלתה לכותרות פריצת המטבעות הדיגיטליים ובראשן הביטקויין.
לצפייה...

ד"ר איתי גלילי                           01/09/2017

היכן נמצאת המערכת  הפיננסית הגלובלית עשור לאחר המשבר הפיננסי?
נהוג לייחס את הכינוי "המשבר הפיננסי הגדול" לנפילות הגדולות בשווקים הפיננסים במהלך שנת 2008. בפועל, האירועים הקשורים למשבר החלו בקיץ 2007 , עת החלה מצוקת נזילות בשווקי החוב וזאת לאחר שקרנות אירופאיות שהשקיעו במכשירי חוב מגובי משכנתאות בארה"ב החלו לדווח על קשיי נזילות. באופן הדרגתי, העולם החל ללמוד על כך שבמשך שנים , המערכת הפיננסית הבינלאומית שיווקה ומכרה מוצרים פיננסים מסוכנים , ללא שקיפות ותוך מצגי שווא.
לצפייה...
אלון קיבה, יועץ השקעות                         01/09/2017

השקעה במשכנתא
כאשר אנו שומעים על במשכנתא פוטרת אותנו "מהמשקולות" הללו והופכת את ההשקעה לפיננסית ופשוטה הרבה יותר אפיקי השקעה בנדל"ן האסוציאציה הראשונה העולה במוחנו היא השקעה ריאלית, כלומר רכישת נכס ממשי. אלא שלהשקעה זו מתלוות "משקולות" כגון: הוצאות תיווך, מציאת דירה, מציאת שוכרים, בלאי בנכס, העמדת הנכס למכירה ועוד. השקעה.
לצפייה...

רון רביזדה, יועץ השקעות                           01/09/2017

התפתחויות בשווקי ה-COCO
אג"ח קוקו (CoCo Bonds - "Contingnet Convertible Bond")
בישראל הנפיקו בשנים האחרונות כמעט כל הבנקים אג"ח מסוג קוקו בהיקף כולל של כ-3 מיליארד ₪.
התייבשות הבורסה ,הצורך בשכלול שוק ההון ,המרדף אחר התשואות והרצון בגידול מקורות מימון ללא סיכון מייצרים אינטרס משותף לחברות ,למשקיעים ולרגולטור המתנקזים לכלי הנקרא מניות בכורה.
לצפייה...
ד"ר איתי גלילי                           30/06/2017

על קשיי רכישת דיור וחיסכון לפנסיה
אני מניח שנושא המאמר שבחרתי אינו בגדר חידוש , אך יחד עם זאת, התחומים בהם בחרתי לעסוק הנם משמעותיים מאוד במונחי כלכלת ישראל ויש בהם כדי להשפיע על כל אחד מאתנו. נושאי הדיור והפנסיה הנם נושאים מורכבים הן הסבר הבעיות בהן והן הפתרונות האפשריים. בחרתי לנסות ולחדד מספר נקודות ולציין מחקרים ונקודות מבט עדכניות על תחומים אלו.
לצפייה...

אלון קיבה                                     30/06/2017  
  
האם ריאלי להשקיע בנכסים ריאלים?
  

בראי ההיסטוריה תיק השקעות מסורתי אשר הכיל מניות ואג"ח בעיקרו הניב תשואה אטרקטיבית בהשקעה לטווח ארוך, אך כיום בנתוני צמיחה ותשואה נמוכים המשקיעים מחפשים אפיקים אלטרנטיביים ליצירת גידול ושימור ההון. הכנסת נכס ממשי לתיק ההשקעות יכולה לספק מענה ייחודי ביחס לשוקי ההון המסורתיים.

לצפייה...
ד"ר איתי גלילי                               01/01/2017

מה למדנו משנת 2016?

השנה האזרחית החדשה נפתחת בציפייה לכניסת נשיא חדש לבית הלבן וכניסתם של שרים חדשים לתפקידם. מאז הבחירות השווקים הפיננסים עלו בהובלת השוק האמריקאי (אשר התחזיות לגביו היו לנפילה במידה וטראמפ יבחר לתפקיד)  בחודשי הקיץ , תוצאות משאל העם באנגליה הפתיעו את העולם כולו, הצפי היה במידה ו"ברקזיט" יתממש השווקים ירדו, אך בפועל שוק המניות האנגלי המשיך את העלייה ומסיים שנה בעלייה דו ספרתית ושיא של 5 שנים (בניגוד לשוק המניות האירופאי שלא עלה בשנת 2016). ההפתעות הפוליטיות הדהימו את העולם, אך נראה שהשווקים הפיננסים החלו להתנתק מאירועים פוליטיים ולהגיב לאירועים כלכלים (בדומה לירידה להשפעת אירועי בטחון וטרור על השווקים הפיננסיים ביחס לעשור הקודם).

לצפייה...

ד"ר איתי גלילי                         01/09/2016

מה יהיה עתיד הבנקאות?

בשנתיים האחרונות הציבור שומע יותר ויותר על מהפכת ה"פינטק" (טכנולוגיה פיננסית). תעשיית ההון סיכון העולמית הולכת ומפנה הון רב יותר לתחום השקעה בסטארט אפים. אלו מנגישים שירותים פיננסים במגוון רחב של תחומים במהירות רבה ועלויות נמוכות מאוד ביחס לתפעול מערכות בנקאיות יקרות מאוד ולא יעילות.  ערים מרכזיות בעולם מנסות למצב עצמן כמרכז טכנולוגי ל"פינטק" ולעודד יזמים בתחום הלוהט להקים את פעילותן אצלן, בהן: לונדון, ברלין ות"א. 
לצפייה...
עופר מושקוביץ                                           01/09/2016

המדריך למימון ישיר בנדל"ן


השנים האחרונות מאופיינות במציאת חלופות לבנקים: פלטפורמות P2 Pהמפגישות באופן ישיר בין לווים ומלווים, קרנות חוב המשקיעות בהשקעות אלטרנטיביות שונות ועוד. מגמה זו הולכת וצוברת תאוצה ומקטינה את תפקיד המערכת הבנקאית כמתווכת הפיננסית הקלאסית. דווקא בעולם ישן כמו נדל"ן מתגלה בארה"ב בין הקירות יצירתיות פיננסית הקיימת זה שנים ומתאימה לרוח החדשה המנשבת במערכת הפיננסית העולמית. עולם חדש שבו למערכת הבנקאית תפקיד הולך ופוחת גם בעולם הנדל"ן.
לצפייה...
ד"ר איתי גלילי                      01/04/2016

האם המאמצים להקלות ברגולציה יניבו פירות למשקיעים?

בחודשים האחרונים ניכר שמשרד האוצר, ועדת הכספים והרשות לני"ע פועלים באופן מוגבר להקלות רגולטוריות במגוון רחב של תחומים במאמץ להגביר את התחרות. המאמצים ניכרים בתחום הדיור, מחירי המזון וכו'. אתרכז להלן בצעדים המשפיעים על משקיעים פרטיים בבואם לבחון אפיקי השקעה.
לצפייה...
עופר מושקוביץ, יועץ השקעות בכיר            01/04/2016

הבנק הנדיב- השקעה באשראי לא נזיל

פעם אחת היה בנק והוא אהב לקוח אחד, וכל יום הלקוח היה בא ומקבל מהבנק ריביות נדיבות במיוחד. ויום אחד בא הלקוח לבנק והבנק נתן לו ריביות מופחתות, ובכל פעם ירדה הרבית עד שיום אחד הופיע הלקוח בבנק והבנק אמר לו: לקוח יקר, אין לי עוד ריביות לתת לך כי הרבית נמוכה, והרגולטור דוחק והמרווחים נחוצים. חרק הלקוח שיניו , הסתפק באין רבית ובכה על מר גורלו.
לצפייה...
ד"ר איתי גלילי                       01/01/2016

מה ניתן ללמוד מהנפקת תעודת סל המתמחה בריפוי סרטן?
 
בשנים האחרונות הורגלנו לשמוע באופן תדיר על הנפקות של תעודות סל בחו"ל ובישראל במגוון אסטרטגיות מגוונות ומתוחכמות. עיקר האסטרטגיות שהונפקו עסקו במדדי מניות מחלקות דיבידנד, מסחר אלגוריתמי ואסטרטגיות מדדים בהם משקל שווה למניות (בניגוד לשווי שוק).
לצפייה...

 עופר מושקוביץ                            01/01/2016

נדל"ן אמריקאי- היווצרותו של מכשיר השקעה ותחזיות לשנים הבאות

בתאריך 10/12/2015 קנה וורן באפט בחשבונו האישי ( לא באמצעות בירקשייר האת'אווי ) נתח משמעותי מחברת Seritage Growth Properties (SRG) . החברה הינה ספין אוף של ענקית הקמעונאות (הנמצאת בקשיים) סירס. נכסי הנדל"ן של סירס פוצלו לחברה זו. החברה בנויה כחברת ריט המחויבת לחלק לפחות 90% מרווחיה למשקיעים . אמנם בירקשייר אינה מחלקת דיבידנד, אבל באפט בהחלט ידוע כאחד שמשקיע בחברות המחלקות דיבידנד.
לצפייה...

עופר מושקוביץ                            01/10/2015

מי הזיז את תשואת קרן הגידור שלי?


הספר הנודע של ספנסר ג'ונסון , מי הזיז את הגבינה שלי? , עוסק במסע של רחרחן, רצרצן , ליבוט וחיבוט במבוך בעקבות הגבינה, שהוא גם המסע שכולנו עושים במבוך הנפש. יש בנו קולות שונים: אלה המעודדים לנוע קדימה, אלה המבקשים זמן למחשבה, ואחרים המפחידים ומשתקים .המסע למציאת כלי השקעות חדשים לתיק ההשקעות שלנו אינו שונה, ובמסע זה עלינו לקבל את הקולות השונים: להקשיב להם, לא להיבהל מהם, קצת לעצור ולבדוק, ולאחר מכן להמשיך לחפש. טבעי לרצות לשמור על הדברים המוכרים כמו קניית מניות או אג"ח, אך חשוב לא פחות לא לפחד משינוי. תיק ההשקעות הוא מסע שאינו נפסק, התחדשות מתמדת. היכולת להשקיע בכלי השקעה מתוחכמים כמו קרנות גידור הינו הכרחי לצורך בניית תיק השקעות שכל אחד ממרכיביו יכול להשיא תשואה עצמאית שאינה תלויה בכלי השקעה אחר בתיק. בכל הנוגע לשינוי על המשקיעים לקבל שני רבדים של שינוי: 
לצפייה...

ד"ר איתי גלילי                       01/10/2015

האם ה- Green Bonds יצילו את האנושות מאסון אקולוגי?

 
בעשור האחרון סוגיית ההתחממות הגלובאלית הופכת למרכזית יותר ויותר בשיח הציבורי. הדיון הבינלאומי עוסק במאבקים בין מדינות אודות "תרומתן" לאפקט וכן לנכונות לשאת בעלויות הדרושות להפיכת הכלכלה ל"ירוקה". גם בפוליטקיה הפנימית בין מדינות עיקר הדיון הציבורי עוסק במידת הנזק הצפוי מההתחממות הגלובאלית ועצם קיומו. משנה לשנה הפרסומים הנם בתחום יותר ויותר חד משמעיים – ללא שינוי מידי בהרגלי החיים התעשייתים, האנושות צפוייה לאסונות אקולוגיים בדורות הבאים.
לצפייה...
ארוי וינטר                                 01/10/2015

אינטרנט של דברים  - ( Internet of Things  IOT)

בזמן האחרון יוצא לנו לא פעם לשמוע על הרכב של ללא נהג של גוגל ועל אפליקציות מיוחדות להפעלת מוצרי חשמל ב"שלט רחוק" (הבית החכם), אך זהו רק קצה הקרחון של הפוטנציאל לעולמנו שייעל כל נדבך בחיינו. (זאת במידה ויעשו את השינויים הדרושים מבחינה רגולטורית, אירגונית וטכנית)
לצפייה...
אורי וינטר                               01/07/2015

קרן לפרישה


לעיתים אנו מתחבטים איך היינו משקיעים את כספנו לעת פרישה? האם אצל מנהל תיקים? האם בנכס ריאלי? או באג"ח או מניות באופן עצמאי?
ישנן מספר תשובות העונות על כך ואנו נתמקד באחת מהן והיא השקעה בקרנות סל (ETF) המיועדות לתת מענה לתאריך פרישה עתידי הקצוב בזמן (Target Date fund),
לצפייה...
עופר מושקוביץ                         01/07/2015

בין פיזור דעת לפיזור השקעות: כיצד להימנע מטעויות בהשקעות אלטרנטיביות

הסיפור הידוע על המפוזר מכפר אז"ר מסתיים במלים "את סופו אין איש יודע, את קיצו אין איש מכיר. כנראה הוא עוד נוסע ונשאר בזו העיר". ניתן למצוא הקבלה בין מלים אלה לתחושות של משקיעים כאשר הם ניצבים מול עולם ההשקעות האלטרנטיביות. מה יהא סופה של ההשקעה? האם אקבל את כספי? ואם אקבל את כספי, האם יהיה תגמול להשקעה או שהנסיעה תהיה לשווא בדמות תשואה מאופסת?
לצפייה...
ד"ר איתי גלילי                         01/07/2015

מסלול עוקף בנקים לחידוש הצמיחה

משבר האשראי העולמי אשר פרץ במלוא עוצמתו בשנת 2008 הביא להרחבה מוניטרית ניכרת. מדיניות ריבית האפס בעולם טרם הביאה לצמיחה המיוחלת. נשאלת השאלה מה יכולים לעשות שטרם נעשה? ובכן, אחת ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בתחום הפיננסי הנה צמיחת אפיקי השקעה חדשים אשר מהווים תחרות למערכות הבנקאיות הממוסדות. תחרות זו תוזיל את מקורות האשראי ותרחיב את מקורות האשראי.
לצפייה...
ד"ר איתי גלילי                                              01/04/2015

החוב הבינלאומי גבוה ב- 57 טרליון $ משנת 2007

בחודשים האחרונים הדיון הכלכלי העיקרי עוסק במועד עליית הריבית בארה"ב וזאת לאור התאוששות הכלכלה , שוק תעסוקה הולך ומשתפר ואבטלה יורדת. כרגע השווקים צופים עליית ריבית ראשונה מזה שנים במהלך הקיץ הקרוב. שוק איגרות החוב האמריקאי עדין לא מצפה לעליית ריבית משמעותית.
לצפייה...
עופר מושקוביץ                                     01/04/2015

? Cybersecurity Stocks:  What the HACK

תעשיית אבטחת הסייבר נמצאת בצמיחה בתוך ענף הטכנולוגיה הן מבחינת השקעות והן מבחינת חשיבות. אמנם התעשיה נמצאת מתחת לרדאר אבל אין ספק שהצמיחה בקישור בין האינטרנט לאמצעי תקשורת אלקטרונית אחרים הפכה את התעשיה הזאת הכרחית לרוב האנשים. אמנם קישור זה נוח למרבית החברות ולצרכנים, אבל מתלווים לכך סיכונים לא מבוטלים. 
לצפייה...
ד"ר איתי גלילי                                               22/12/2014
 
אין זמן לעצירת רפורמות בשוק ההון

 
בשנים האחרונות אנו מפרסמים (בדומה לאנשי מקצוע רבים) באופן תדיר את דעתנו שהמגמות העיקריות בכלכלת ישראל אינן במגמה טובה במבט ארוך טווח. הורדת הריבית החדה בשנה האחרונה ממחישה את המצב המשברי בו אנו נמצאים. נפילת הממשלה מעידה על בעיית משילות קשה. 
לצפייה...
עופר מושקוביץ
 
​ועידת קרנות הגידור השניה-                           19/11/2014

 
עבודתנו רבת השנים כיועצי השקעות מלמדת אותנו שלמשקיעים יש דעות מוצקות בכל הנוגע לאפיקי השקעה מסורתיים כגון מניות או אגרות חוב. יש משקיעים מעורבים שבוחרים את המניות או אגרות החוב באופן פרטני , אחרים יבחרו לפזר השקעותיהם באמצעות תעודות סל או קרנות נאמנות. המידע הרב הזמין מאפשר זאת. כמו כן ההגיון העומד בבסיס השקעות אלה הוא ברור: קנית, עלה, הרווחת .לעומת זאת אם  ירד , הפסדת.  הבנה זו אינטואיטיבית לכל המשקיעים.
לצפייה...

ד"ר איתי גלילי                                             01/10/2014

השקעה בקרנות הנאמנות הסגורות בחו"ל (הרצאת וידאו)

שווקי קרנות הנאמנות הסגורים בחו"ל ממשיכים לגדול בארה"ב ובאירופה ומהווים אלטרנטיבת השקעה מעניינת לקרנות הנאמנות המסורתיות. על פי מחקרים, קרנות אלו נהנות מביצועי יתר, אך זאת במחיר לחשיפה רבה יותר לתנודתיות שוק. לצד התשואות משקיעים רבים בוחרים באפיק זה אשר מהווה מקור לחלוקת דיבידנדים קבועה. הרצאת רקע אודות שווקי הקרנות הנאמנות הסגורות ניתנה על ידי ד"ר איתי גלילי . מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי  
לצפיה...

תחזית רבעונית הראל (הרצאות וידאו)          01/10/2014

בכנס תחזית השקעות  לקראת הרבעון הרביעי הציג סמי בבקוב מנכ"ל הראל פיננסים את נתוני המקרו האחרונים בישראל ובעולם. כמו הציג מבנה רצוי לתיק ההשקעות לקראת הרבעון האחרון. מצגת נוספת נערכה על ידי סימי ברק , כלכלנית בקבוצת הראל אשר סקרה בהרחבה את המגמות העיקריות במספר שווקים מתעוררים.
לצפיה...

ד"ר איתי גלילי                              20/09/2014

עצות לקראת שנה חדשה שבה אין ריבית

השנה החדשה צפויה להיפתח בריבית שפל בישראל (ריבית ראלית שלילית). חוסר וודאות לקראת גיבוש תקציב מדינה לשנת 2015. ההאטה בישראל החלה לפני "מבצע צוק איתן" ואין כרגע תמונה ברורה לגבי מנוע צמיחה אשר יכול לחלץ את המשק מהמשך האטה. לקראת השנה החדשה אני מוצא לנכון לפנות לקהל המשקיעים והחוסכים בנימה שמרנית והמלצה לזהירות יתרה לעתיד. אילו הייתה וודאות שהורדת הריבית תביא לצמיחה אזי היה מקום להגדיל סיכון בתחום ההשקעות, אך זה לא המצב.  
המשך...


עופר מושקוביץ- יועץ השקעות בכיר     20/09/2014

השקעות בעסקים מתפתחים- BDC

משקיעים רבים נמצאים במירוץ מתמיד אחר תשואה שוטפת בתיק ההשקעות שלהם ומנסים לפתח אסטרטגיית השקעות אשר תתאים לסביבה עתידית של רבית עולה. אחת האסטרטגיות האלה הינה תת קטגוריה של הקרנות הסגורות ונקראת  Business Development Companies- BDC המאפשרת השקעות בעסקים מתפתחים.
המשך...

עופר מושקוביץ- יועץ השקעות בכיר    25/06/2014
 
MANAGED FUTURES-חוזים עתידיים מנוהלים
 
מסע החיפוש אחר ההשקעות האלטרנטיביות מוביל אותנו הפעם לחוזים עתידיים מנוהלים. השם אמנם נשמע מרתיע ועלום ,אבל הרעיון העומד מאחוריו פשוט ומשותף לכל הגישות האלטרנטיביות: כלי שהוספתו לתיק ההשקעות תתרום לתשואה ותקטין את הסיכון הכולל בתיק. לפני שנצלול להסבר אודות חוזים עתידיים מנוהלים כדאי להסביר תחילה מהו חוזה עתידי.
המשך...

 
ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי                25/06/2014
 
האם כדאי להשקיע בשווקי מניות של ה-  Frontier Markets?
 

דרך נפוצה לחלוקת שווקי המניות בעולם הנה לפי קריטריונים של התפתחות כלכלית ,  רגולציה ופתיחות שווקי ההון. החלוקה המרכזית הנה לשווקים מפותחים לעומת שווקים מתעוררים. לפני מספר שנים ישראל עברה מסטטוס של שוק מתעורר (EM) – Emerging Market  לסטטוס של שוק מפותח Developed Market (DM) .  מעבר לשווקים אלו נמצאים שווקים אשר מכונים (FM) Frontier Markets. אלו קבוצת מדינות אשר נהנות מפוטנציאל צמיחה כלכלית אך יחד עם זאת טרם הבשילו להשקעה מוגברת של משקיעים זרים.
המשך...

 
 ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי                26/04/2014
 
השקעה מפוזרת במדע בדיוני
 
לפני כשני עשורים פריצת דרך טכנולוגית הבשילה הודות להתפתחות האינטרנט והתקשורת. בעשור האחרון הקדמה הגיעה לתחום הרשתות החברתיות, הסמארטפונים, האפליקציות והסייבר. כל אלו תרמו לאיכות החיים במגוון רחב מאוד של תחומים. בתקופת בועת הטכנולוגיה בשנת 2000 מניות רבות נסחרו במכפילי רווח עצומים ורבות מהן נעלמו עם התפוצצות הבועה. יחד עם זאת חלק מהחברות ששרדו הובילו את ההתקדמות הטכנולוגית וזכו לגידול אדיר בהכנסות וברווח. ענף חברות האינטרנט וביוטכנולוגיה הובילו את מדדי הטכנולוגיה והגיעו לשיאים חדשים.
המשך...

                       
ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי             08/04/2014
 
קונגרס מנהלי השקעות ערך  -  הרצאות ווידאו
 
קונגרס מנהלי השקעות ערך אירח שלה דוברים אשר הציגו רעיונות השקעה שונים.
המשך...

                       
ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי            07/04/2014
 
סיכום כנס  מגמות בענף הביומד – הרצאות בווידאו
 
לכבוד סיום קורס ניתוח השקעה בחברות פארמה וביומד בניהולו של ד"ר קובי ענבר,
ערכנו כנס סיום שבו אירחנו שלשה דוברים:
המשך...
 


  ד"ר איתי גלילי מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי           30/03/2014
 
מרכיב השקעות אלטרנטיביות בתיק ההשקעות 
                      
הדרך הפשוטה ביותר לתאר את תחום ההשקעות האלטרנטיביות הנה המתאם הנמוך של אפיקי ההשקעה בו לאפיקי ההשקעה המסורתיים. מטרת אפיקי ההשקעה אלטרנטיביים הנה לגוון את תיק החיסכון ארוך הטווח. נכסים מקובלים לקטגוריית השקעה זו הנו נדל"ן,
המשך...

 
עופר מושקוביץ ואיתי דביר, מתכנן פיננסי     01/02/2014
 
השקעה בקרנות ריט לא סחירות

 
בהמשך לכתבה שפרסמנו במגזין הבנקאות הפרטית הקודם אודות השקעה בקרנות הריט הציבוריות הנסחרות, בחרנו להעמיק את החיפוש ולהאיר זרקור על רובד נוסף של קרנות הריט. מדובר בקרנות הריט הציבוריות אך לא סחירות. לצורך כך בחרנו לראיין את איתי דביר, מתכנן פיננסי מורשה מפירמת פלוטקין יועצים פיננסיים, שמקום מושבה מדינת מרילנד בארה"ב. החברה מתמחה בהשקעות בקרנות ריט לא סחירות.
המשך...

 
ד"ר איתי גלילי                       04/01/2014
 
זמנים מודרניים בעולם ההשקעות

 
אנו רגילים לבחון את תחום ההשקעות בכלים סטנדרטים של היצע וביקוש, מחירים, מכפילים, מחזורים כלכליים, ריבית, אינפלציה וכו'. במאמר הנוכחי ברצוני לחדד מספר תחומים אשר טרם גובשה לגביהן דעה כלכלית מגובשת אך יש בכוחן להשפיע על אופן קבלת ההחלטות הפיננסיות שלנו בתחום ההשקעות.
המשך...

 
 ד"ר איתי גלילי                       15/11/2013
 
 קונגרס מנהלי השקעות ערך

 
בתחום ההשקעות נפוצות גישות רבות לבחינת בחירת מניות: הערכת שווי , ניתוח טכני, ארועים כלכלים כגון מיזוגים ורכישות, ני"ע "מדוכאים", מניות צמיחה, מניות דיבידנד וכו'.
 
אנו מעדיפים לבחון את בחירת המניות הבודדות בצורה של "גישת הערך"  המאפשרת בחינת הערך שחברה יודעת לייצר לאורך שנים, שולי ביטחון עסקיים ופיננסים.
המשך...

 
                       
ד"ר איתי גלילי                       03/11/2013
 
מס עזבון אמריקאי חל על משקיע ישראלי 

 
האם צריך לעניין משקיע ישראלי מהו מס העיזבון האמריקאי?
לכאורה, אין למשקיע ישראלי עניין מיוחד בהיבטי המס בארה"ב. רבים מופתעים לגלות שהשקעה במניה אמריקאית גוררת את המשקיע לחשיפה למס עזבון אמריקאי למרות שאינו אמריקאי.
המשך...

 
 
מיכל יוזפסון                                03.11.2013
 
 
אופטימיזציה של חסכון מס באמצעות ה-IRA
 

 
הטבות המס העיקריות לשכירים נעשית באמצעות זיכוי מס להפקדה במכשירי חסכון לטווח בינוני (קרנות השתלמות) או חסכון ארוך טווח (קופות גמל, קרנות פנסיה וכו'). לצד זיכוי המס בהפקדה החוסכים נהנים מפטור ממס עד תקרה מסוימת.
המשך...

 
 
 עופר מושקוביץ                                 27.10.2013
 
PUT IT ON THE REIT's

 
כאשר אנו עוסקים בהשקעות אלטרנטיביות, אחת האפשרויות הבולטות הינה השקעה בנדל"ן לסוגיו. הסיבה  היא כמובן שהמתאם בין שוק הנדל"ן לשווקי המניות והאג"ח נמוך, ולכן הוספת נדל"ן לתיק הכולל מעלה את התשואה הכוללת ליחידת סיכון. גם חז"ל דיברו על כך " לעולם ישליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ( עסק) ושליש תחת ידו". עברו שנים רבות והאבולוציה הפיננסית פיתחה מוצר שכולל השקעה בנדל"ן ונזילות גם יחד. המוצר הזה נקרא REIT.
המשך...

                  
ד"ר איתי גלילי                                16.09.2013
 

 לחסוך לטווח ארוך באמצעות  אוספים

האם יש הגיון כלכלי להשקיע בחפצים אשר מספקים לנו הנאה ואושר לטווח ארוך ואם כן מה תפקידם בתיק הנכסים שלנו? האם הפחד משינוי בטעמים, באופנה, פגעי הזמן או הונאה צריכים להרתיע אותנו מהשקעה זו?
המשך...


קריאה אחרונה למיני טיקונים צעירים חסרי ניסיון
 
ד"ר איתי גלילי                                01.07.2013

 
"מערכת הבנקאות מחפשת צעירים חסרי ניסיון בתחום ההשקעות לצורך ניסוי פיננסי גדול. המתקבלים יזכו לתוכנית להימור בהלוואת ניכרות במחיר סוף עונה (המבצע לתקופה מוגבלת). האשראי הנדיב יינתן רק למועמדים ללא רקע והבנה של הסיכון (יערך מבחן ידע מקדים) . מאחר וניסיונות קודמים למתן אשראי לטיקונים בתחומים אחרים כשל  האשראי הנדיב לא יינתן לפתיחת עסק, לא ליזמות וכן לא להשקעה ארוכת טווח במדדי מניות מובילים. המבצע מוגבל להימור על המשך עליית מחירי הנדל"ן בלבד!  "
המשך...

 
השקעות אלטרנטיביות כמרכיב השפוי בתיק

עופר מושקוביץ- יועץ השקעות בכיר           05.07.2014
המשברים הפיננסיים בשוקי ההון יוצרים עקום למידה בקרב המשקיעים, המאפשר לבנות תיקי השקעות שיצלחו את המשבר הבא בצורה טובה יותר. התובנות שאליהן הגיעו המשקיעים כוללות בין היתר: הקפדה על נכסים נזילים על מנת לממש במהירות בעתות משבר, מתאם נמוך בין הנכסים השונים בתיק על מנת להקטין את סיכון התיק, וכמובן בניית תיק  מאוזן היטב שיפגין ביצועים במצבי שוק שונים.
להמשך...

שווקי המוצרים המובנים פתוחים לכלל המשקיעים
 
ד"ר איתי גלילי                                30.05.2013   
                     
 
מרבית המשקיעים הישראלים שמעו על הפיקדונות המובנים של הבנקים בהם ניתן להיחשף באופן חלקי להשקעה בשוק המניות, סחורות, מטבע וכו' תוך שמירה על קרן הפיקדון.  הבנקים מאפשרים ללקוחותיהם בעלי הון רב יותר (משקיעים "כשירים" על פי הגדרת חוקי ני"ע) להשקיע במוצרים מובנים מתוחכמים יותר אשר נבנים על ידי בנקים זרים בחו"ל
המשך...
 


מעבר קרנות גידור לקרנות נאמנות
 
מאת- עופר מושקוביץ,                       30.04.2013

 
אחת מתוצאות המשבר הפיננסי הגדול ב-2008 היתה ירידה ניכרת במספר קרנות הגידור בעולם, שנבעה ממשיכות ענק של כספים מאפיק השקעה זה. ניתן היה להבין לליבם של המשקיעים: לא זו בלבד שהמתאם לשווקים הפיננסיים היה גבוה והמשקיעים נאלצו לראות את שחיקת כספם, אלא שבניגוד לשווקים הפיננסיים, שבהם הנזילות היא יומית, בקרנות הגידור שנזילותם המוצהרת היתה חודשית או רבעונית, התגלה שהנזילות בעת משבר היתה בחלק מהקרנות יותר מכך.
המשך...
 


 
 האם הבנקים בעולם עדיין מסוכנים?      
 
ד"ר איתי גלילי,              30/04/2013

 
סוגיית הסיכונים במערכת הבנקאית הנה שאלה חשובה מאוד שכן ההשלכות במידה והסיכונים גבוהים מדי יכולים לגרום נזקים חברתיים עצומים. דוגמאות לסיכונים אלו היו במגוון מדינות:
ביפן הבנקים לא הכירו בחובות אבודים שנים רבות ועודדו מיתון של שני עשורים. בארה"ב הלוואת הבנקים למשכנתאות ייצר משבר גלובאלי שילווה אותנו שנים רבות. באירלנד הולאמו הבנקים לאחר שניפחו בועת נדל"ן עצומה ואזרחי אירלנד סובלים מצעדי צנע קשים שילוו אותם שנים רבות. לאחרונה המערכת הבנקאית בקפריסין הצליחה למוטט את כלכלת האי ואזרחיה צפויים לצעדי צנע קשים. המדינה היחידה שלא הסכימה לשלם את נזקי מערכת הבנקאות שנוצרו בה הנה איסלנד. למרות הסלידה הראשונית שזכתה ממדינות אירופה, מדינה זו מצליחה לצאת באופן מבוקר מהמיתון הקשה שספגה.
המשך...

 
ד"ר איתי גלילי                            05/04/2013    
                   
    חברת אלוני חץ הנה חברה הידועה בשוק ההון בשקיפות שלה, בשמרנות ובניהול איכותי וממוקד. הדרך העיקרית ללמוד על איכות החברה הנה באמצעות לימוד הדו"חות הכספיים של החברה לאורך שנים. למרות פירוט היתר בדו"חות (עליה נתן חץ מלין) קשה ללימוד על איכות הניהול, ההשקפה העסקית וכו'. יש דברים שלא עוברים בנייר הכתוב אלא אמצעות מפגש אישי.  בתחילת שנת 2013 נתן חץ הוזמן לתת הרצאה לפורום בוגרי מנהל עסקים של אונ' ת"א, לספר את סיפור הצלחתו, תובנות עסקיות וראייתו לעתיד.
המשך...
 

מיכל יוזפסון                               15/03/2013     

מוצרים מובנים
 

המושג מוצרים מובנים בין אם מוצעים כפיקדונות מובנים על ידי הבנקים ובין אם כאגרות המונפקות על ידי בנקים זרים הינם בעלי מוניטין שלילי בדרך כלל ויוצרים חוסר אמון בקרב ציבור המשקיעים בארץ, למעט משקיעים פרטיים גדולים ומתוחכמים הפעילים בתחום זה. תלוי כמובן בסוג המוצרים ובמבנה שלהם , ניתן לנצל יתרונות המוצרים במיוחד בתנאי השוק הנוכחיים.
המשך...

 
ד"ר איתי גלילי,                          10/03/2013     
                       
הכירו את קרן ההקדש המצליחה בעולם


כיצד יכול להיות שקרן הקדש של מוסד אוניברסיטאי מצליחה להשיג תשואות גבוהות מאוד לאורך שנים? הכירו את קרן ההשקעות של אוניברסיטת ייל בארה"ב.  היקף הקרן נכון לשנת 2012 - 19.3 מיליארד $. הקרן גיבשה מתודולוגיית השקעה שונה מהמקובל בהשקעות ציבוריות אך באופן עקבי ייצרה ערך של 13.7% תשואה לשנה על פני 20 שנה.
המשך...

 
עופר מושקוביץ                           20/02/2013     
                       
גידור- קרנות או תעודות סל עוקבות?

 
קרנות הגידור הן אחת מאבני היסוד של השקעות אלטרנטיביות בפרט ואמצעי לפיזור תיק ההשקעות. תיקי השקעות בקרב לקוחות הבנקאות הפרטית בעולם נוהגים להחזיק כ-10%-20% מאפיקי ההשקעה בקרנות גידור. מטרתן העיקרית של קרנות הגידור היא לייצר תשואה אבסולוטית (כלומר, תשואה אשר אינה מושפעת ממדדי ההשקעות הנפוצים).
המשך...

 
 ד"ר איתי גלילי,                                   15/01/2013        
                       
סקירת השווקים הפיננסים ואסטרטגיית השקעות

 
(מתוך כנס תחזית בתי השקעות לשנת 2013, שנערך במסגרת כנסי "קבוצת פיננסים" ללקוחות הבנקאות הפרטית, בתאריך 14 בינואר 2013 ברמת אפעל)
המשך...

 
 מיכל יוזפסון, מנהלת מערך השקעות      15/01/2013       
                                   
סקירת השווקים הפיננסים ואסטרטגיית השקעות

 
(מתוך כנס תחזית בתי השקעות לשנת 2013, שנערך במסגרת כנסי "קבוצת פיננסים" ללקוחות הבנקאות הפרטית, בתאריך 14 בינואר 2013 ברמת אפעל)
המשך...
 


 ד"ר איתי גלילי                         06/01/2013       
                                   
חובות אדירים ולקחים מהמאה ה-18

 
הדיונים הקדחתניים בקרב ממשלות של מדינות מפותחות בנוגע להתמודדות עם רמת החוב אינם יורדים מסדר היום. בישראל נדרש קיצוץ תקציבי כואב, ארה"ב שוב מגיעה לתקרת החוב האפשרית וכמובן משבר החוב באירופה רחוק מלהסתיים. סביר שדיונים אלו ימשיכו ללוות אותנו עוד מספר שנים – סוגיית גובה המסים, משך תקופת הריבית הראלית השלילית, כיצד מצליחים לפחת מטבע בעולם של מלחמת מטבעות? וכו''.
המשך...

 מיכל יוזפסון                            19/12/2012        
                                   
שוק האנרגיה בישראל

 
על פי פרסומו של שמעון סרוסי, (מנכ"ל משותף של חברת אקו אנרג'י)  משק האנרגיה יהפוך בעשור הקרוב לקטר הצמיחה של ישראל. השקעות בסכומי עתק, רובן ככולן במימון הסקטור הפרטי, יידרשו למימון תגליות הגז הטבעי (תמר, לוויתן ואחרים), הכפלת כושר יצור החשמל על מנת לספק את הביקוש לחשמל עד לסוף העשור והצורך לפתח אנרגיה מתחדשת ונקייה (שמש, רוח וביומאסה).
המשך...

 
 עופר מושקוביץ                         04/11/2012       
                                   
השקעה במטבעות ה-CASSH

 
השקעה במטבעות בדרך כלל מקושרת עם השקעות ספקולטיביות קצרות טווח, אבל השימוש הנכון בהשקעות מטבעיות הינו לצורך פיזור השקעות  גלובלי ארוך טווח ולכן לפני שנפרט אודות השקעות מטבעיות נעמוד תחילה על ההבדלים המהותיים בין שתי גישות השקעה אלו:
המשך...

 
 ד"ר איתי גלילי                         25/10/2012       
                                   
שוק אג"ח "הדים סאם" ממשיך לצמוח בקצב מהיר

 
משבר החובות באירופה, יפן וארה"ב מחדד את הצורך לחפש אלטרנטיבות השקעה במט"ח לצורך גיוון תיק ההשקעות. רבים נוהגים לבחור בהשקעה בזהב כ"מטבע מקלט" . רבים בישראל אינם מודעים להתפתחות מבוקרת והדרגתית של שוק אג"ח קונצרני נקוב יואן סיני (רנמינבי), אשר הולך ותופס תאוצה בקרב בנקים וחברות רב לאומיות המנפיקות חוב ביואן. שוק האג"ח הנקוב ביואן, נסחר מעבר לדלפק ומכונה שוק ה"דים סאם" על שם המאכל הלאומי.
המשך...

 
עופר מושקוביץ                         11/09/2012       
                                   
השקעות אלטרנטיביות

 
נהוג לחלק את תיק ההשקעות ל-4 אפיקי השקעה: מזומן, אג"ח, מניות והשקעות אלטרנטיביות .עצם המילה אלטרנטיבה מעוררת התנגדויות ושאלות בסיסיות: אלטרנטיבי זה שונה, זר , לא ידוע ,מסוכן, בשביל מה להיכנס לעולם חדש אם אפשר להתרכז בעולם המוכר והחמים של המניות והאג"ח .אז זהו בדיוק העניין- עולם המניות והאג"ח שהיה בסיסו של כל תיק השקעות במשקלות שונים כבר לא מספק את הסחורה.
המשך...
 


 ד"ר איתי גלילי                         12/08/2012       
                                   
פיזור מטבעי באמצעות השקעה במניות

 
אחת הסוגיות הקשות למשקיעים הנה מהו המטבע המתאים לחסכון ארוך טווח מלבד השקל.
מחקרים מצאו שהשקעה בשקל הניבה תשואת יתר לאורך השנים מול סל מטבעות מגוון. יחד עם זאת רבים בוחרים להשקיע במט"ח לצורך בטחון עתידי למקרה של התפתחויות גיאופוליטיות קשות בישראל.
המשך...

 
ד"ר איתי גלילי                        22/07/2012        
                                   
אם מניות התובלה הימית הגיעו לתחתית?

 
ענף הספנות הבינלאומי זוכה בישראל לסיקור בעיקר סביב משבר החוב של חברת צים והזרמות ההון הנדרשות על ידי החברה לישראל למימון ההתייעלות בחברה. המשבר של צים  נובע מהחולשה של ענף התובלה הימית שבו עודף היצע של ספינות חדשות
המשך...
 


 ד"ר איתי גלילי                        25/06/2012        
                                   
ביוטכנולוגיה – מסוכן להשקעה, מסוכן יותר לא להשקיע

 
תעשיית  הביוטכנולוגיה  מתפתחת בקצב הולך וגדל  בפעילות המחקר  והפיתוח בכלכלות המתקדמות בעולם. רק בארה"ב מועסקים כ 2 מיליון איש ישירות בחברות ביו (3 מיליון אנשים מועסקים במקצועות נלווים הקשורים לתעשייה). במהלך שנות התשעים של המאה שעברה הונפקו בנאסד"ק מניות של חברות רבות מהתעשייה ואז הוכרז מדד הרשמי
המשך...
 


ד"ר איתי גלילי                        20/05/2012        
                                   
האנומליה של המניות היציבות

 
אחת התופעות הפחות מוסברות בתחום המימון עוסקת בשאלה מדוע חברות בעלות מאפייני תנודתיות נמוכה מספקות תשואות גבוהות יותר לעומת מניות של חברות שמניותיהן תנודתיות.
התאוריה המימונית הקלאסית גורסת שהמשקיעים צפויים לקבל לאורך זמן תשואה גבוה יותר כפיצוי על הסיכון. מחקרים רבים בחנו אנומליה זו. מחקר עדכני בנושא נערך ע"י אסטרטג המחקר בבית ההשקעות האמריקאי Guggenheim .
המשך...
 


 ד"ר איתי גלילי                        06/05/2012        
                                   
מגמות בשוק השכירויות בארה"ב

 
השקעות בנדל"ן הינן אפיק השקעה פופולארי מאוד בקרב משקיעים ממספר סיבות: היצע אפשרויות השקעה עצום, יכולת פשוטה באופן יחסי לקבלת החלטת השקעה (ביחס לאלטרנטיבות אחרות) וכן האפשרות ליהנות ממינוף ברמה זו או אחרת.
המשך...
 


 מיכל יוזפסון                           05/04/2012           
                                   
אסטרטגית בניית תיק השקעות לרבעון השני

 
על אף העליות במרבית שווקי המניות והאג"ח,  השווקים הפיננסים עדיין סובלים מאי וודאות גבוהה כאשר תחושת חוסר הביטחון והאי נוחות עדיין לא פינתה את מקומה.
המשך....

 
מיכל יוזפסון                           26/02/2012         
                                   
שילוב אג"ח שווקים מתעוררים בתיק השקעות

 
משבר החוב באירופה ואופן התמודדותם של המנהיגים עם המשבר ממשיכים לשלוט בסנטימנט השוק ומשפיע הן כלכלות גוש היורו והן על כלכלת העולם כולו. השווקים המתעוררים אינם חסינים לנעשה בשווקים המפותחים ועל אף שהוכח במשבר 2008 כי תיאוריית ה- coupling - de (על פיה השווקים המתעוררים לא יושפעו מהנעשה בשווקים המפותחים) לא רלוונטית, נראה שיש לבחון בתיקי מטח וחו"ל  פיזור ושילוב אג"ח המונפק עי חברות ומדינות מתעוררות כחלק מתיק ההשקעות.
המשך...

 
עופר מושקוביץ                 01/02/2012   
                                   
מינוף משכנתאות למגורים ( M-REIT's )

 
הרבית הדולרית הנמוכה שולחת את המשקיעים לחפש אלטרנטיבות השקעה המניבות תשואות גבוהות יותר. אחת ההשקעות המועדפות הינה בקרנות REIT המשקיעות בנדל"ן מניב כגון: מרכזי קניות ובנייני משרדים. היתרון בהשקעה בקרנות הינו הדיבידנד הגבוה שהן משלמות שנובע מהמבנה המשפטי שלהן המחייב אותן לחלק לפחות 90% מרווחיהן.
המשך...
 
ד"ר איתי גלילי                26/12/2011    
                                   
האם נוצר קשר אמוציונאלי בין משקיע למניה?

 
מקובל לחשוב שהשקעה במניות מבוססת על ניתוח כלכלי, קריאת דו"חות כספיים של חברה וההתפתחויות העתידיות ברווחיות, התזרים ושיקולי סיכון-סיכוי. לרוב, אכן זהו המצב, אך ישנם מצביםשבהם המשקיעיםנמנעים מלהתייחס להשקעה באופן רציונאלי ואלמנטים פסיכולוגיים מובילים את שיקול ההשקעה.
המשך...
 

                                   
ד"ר איתי גלילי                01/12/2011
                                    
נדל"ן ותיק ההשקעות

 
תחום הנדל"ן הנה בעל חשיבות רבה לפעילות הכלכלית. צמיחה בתחום הנדל"ן יכולה לגרום לכלכלה לצמוח או להיכנס למיתון. אחת הסיבות לכך הנה המשקל היחסי של הנדל"ן בכלכלה, הנובעת בין היתר בשל מינוף שהנו תנאי הכרחי לצמיחתו.
המשך...

 
ד"ר איתי גלילי                14/11/2011    
                                   
סקטור הביומד בבורסה בת"א

 
אחד הסקטורים המתפתחים בשנים האחרונות הנו סקטור הביומד.
הפעילות היזמית בישראל במחקר ופיתוח בתחום הרפואי (הן מכשור רפואי והן פיתוח תרופות) הובילה את הבורסה לתת גדש על פיתוח המודעות והחשיפה של החברות בענף לקהל המשקיעים.
המשך...
 


  ד"ר איתי גלילי               11/11/2011    
                                   
מדוע חברות מחלקות דיבידנדים?

 
לאחרונה פורסמו תוצאות הרבעון השלישי של חברת התוכנה הישראלית צ'ק פוינט. לצד עליה יפה במכירות , ברווח התפעולי והרווח הנקי של החברה, בולטת העלייה המרשימה בשווי המזומנים שבידי החברה לכ – 2.8 מיליארד $.
המשך...

 
 מאת מיכל יוזפסון              07/11/2011    
                                   
האם משקיעים מוסדיים משקיעים מספיק בחו"ל?

 
מחקרים בתחום המימון מצאו שבטווח הארוך, ביצועי תיקי השקעה בעלי פיזור רחב בשוקי ההון הבינלאומיים, טובים באופן משמעותי מביצועי תיקי השקעה המרוכזים במדינה אחת. לגיוון תיק ההשקעות לשווקי חול מספר יתרונות, כגון : השקעה בסקטורים שאינם מיוצגים בבורסה בת"א, נזילות גבוהה יותר וכן צמצום סיכון כתוצאה מאירועים מקומיים. למרות זאת, ניתן לראות ששיעור החשיפה של משקיעים מוסדיים ישראלים לחו"ל נמוך ממה שהיה צפוי.
המשך...
 


 
כל הכתבות המקצועיות בדף זה, נועדו לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בהן חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בהן. הסקירות מתבססות על מידע אשר פורסם לציבור, אשר הכותבים מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעו בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בכתבות , אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו.