ייעוץ יזום לתיק השקעות – 
למרות שהעולם הפיננסי דינמי מאוד ורווי במידע המתקבל בצורה אינטנסיבית, יש חשיבות רבה לקריאה ביקורתית של מידע כלכלי, לא להגיב במהירות לאירועים מיידים. יש חשיבות רבה למעקב רציף אחר הנעשה בשווקים ולפנות בהצעת השקעה בהינתן שההשקעה הבשילה לפרמטרים של כדאיות כלכלית. בפיננסים, יועצי ההשקעות, מנהלים מעקב רציף אחר תיק ההשקעות של הלקוחות ופונים באופן יזום ללקוחות לצורך עדכון ושינוי תיק ההשקעות על פי צורך.

איך זה עובד?
  • יועצי ההשקעות בפיננסים הון פרטי מנתחים את מבנה ההשקעות הכללי עבור כל לקוח בבחינת כל נכסיו.
  • לאחר ניתוח כל הצרכים הפיננסים עם הלקוח, הנכסים מחולקים למטרות יעד ונבחנים בסימולטור שבוחן מצבי שוק שונים.
  • חשבונות הלקוחות (בבנקים השונים), נקלטים לצפייה במערכת ייעודית ליעוץ השקעות. היועצים בוחנים, מידי יום, את תיקי ההשקעות של הלקוח ומייעצים ללקוח להשקיע בנכסים המתאימים לאסטרטגיה שנבנתה.
  • היועצים דואגים להעברת הפעולה, מעקב אחר ביצוע וכן בדיקה שהבנק גבה עמלת ביצוע בהתאם להטבות של הלקוח.
 
המעבר מתיק השקעות מסורתי לתיק השקעות משוכלל-
תשתית תיק השקעות נבנית באמצעות נכסי השקעה מסורתיים – (אג"ח ממשלתי/קונצרני, מניות, פיקדונות, קרנות נאמנות/מחקות, תעודות סל וכו') אפשרויות אלו הכרחיות אך אינן מספקות לגיוון מקורות התשואה ופיזור הסיכונים. המעבר לכלי השקעה מתקדמים (קרנות נאמנות סגורות, קרנות גידור, מוצרים מובנים, נדל"ן, השקעות ראליות) מצריך ניסיון מקצועי רב והכרות אישית רבת שנים בתחום. לרוב אין מספיק בניתוח נתונים כלכליים, אלא צריך בדיקת איכותית של ניהול לכל נכס ונכס וכן בדיקה קפדנית של מבנה העלויות.
 
המעבר מתיק השקעות מסורתי לתיק השקעות משוכלל הנו האמצעי המרכזי שלנו להשגת יעדי התשואה והסיכון עבור לקוחותינו לאורך שנים.


 
שכבה בסיסית  לתיקי השקעות
 
פיקדונות קרנות כספיות קרנות מחקות
תעודות סל אג"ח ממשלתי-חברות-מניות קרנות נאמנות
                                  
קרנות נאמנות סגורות/
Closed End
Funds

1 2 3 4 5 6
השקעה מגוונת
במטבעות


1 2 3 4 5 6
קרנות גידור


1 2 3 4 5 6 7
קרנות ריט ונדל"ן

1 2 3 4 5 6 
מוצרים מורכבים

1 2 3 4 5 6
השקעות ראליות

1 2 3 4 5 6